2009.10.11

Zo hoor je het nog eens van iemand anders...

20:52 Gepost door Lieven Coppens in Efficiënt leren en studeren in de basis- en middenschool | Permalink | Tags: secundair onderwijs, organiseren, middenschool, basisonderwijs | |

2009.10.04

Een overzichtelijke werktafel = uitnodigende werkplek

Jouw werktafel is een heel belangrijk plaats. Je leert er jouw lessen en maakt er jouw taken. Een werktafel die overzichtelijk is, nodigt je uit om vlot en grondig te studeren en te werken. Dit kan je helpen:

 • leg enkel die schriften en handboeken op jouw tafel die je nodig hebt om voor een bepaald vak een taak te maken of jouw les te leren. De schriften en handboeken die je nodig hebt voor een andere taak of les blijven in jouw boekentas tot je klaar bent;
 • ben je klaar met een taak of les van het ene vak; dan ruim je eerst de schriften en handboeken van dat vak op voor je aan een taak of les voor een ander vak begint;
 • hoef je niets te schrijven? Berg dan jouw schrijfgerei op. Zo kom je niet in de verleiding om er mee te spelen;
 • zorg steeds voor voldoende ruimte om het materiaal dat je nodig hebt overzichtelijk open te leggen. Het kan helpen om het handboek waaruit je een les moet leren of een taak moet maken met de bovenzijde een beetje hoger te leggen;
 • verwijder alle dingen die je kunnen afleiden bij het studeren of werken: jouw favoriete knuffel, het modelvliegtuigje dat je aan het bouwen bent, ...

00:39 Gepost door Lieven Coppens in Efficiënt leren en studeren in de basis- en middenschool | Permalink | Tags: secundair onderwijs, organiseren, middenschool, basisonderwijs | |

2009.09.27

Organiseer jezelf met kleur

Zorg dat je jouw boeken, schriften en mappen altijd snel terugvindt. Gebruik voor elk vak een kleur. Bijvoorbeeld:

 • Taal: rood
 • Rekenen of wiskunde: groen
 • Frans: blauw
 • Wereldorïentatie: bruin
 • Godsdienst of zedenleer: oranje

Kaft jouw boeken en schriften in dat kleur, neem een map in deze kleur en voorzie op jouw kamer voor elk van deze vakken een brievenbakje in deze kleur. Het wordt nog handiger als je de vakken in jouw lessenrooster ook nog zo inkleurt. Je hebt dan altijd en overal een mooi overzicht.

Werk je veel op de computer? Maak dan voor elk vak een map. Op de website www.letop.be leer je hoe je dat kunt doen. Met de volgende programmaatjes die je gratis van het Internet kunt plukken kun je de mappen de kleur geven die je aan jouw schoolvakken gaf:

00:20 Gepost door Lieven Coppens in Efficiënt leren en studeren in de basis- en middenschool | Permalink | Tags: secundair onderwijs, organiseren, middenschool, basisonderwijs | |

2009.09.21

Een eerste vereiste: zorg ervoor dat je al het nodige materiaal bij hebt!

Wie goed wil kunnen studeren, moet er voor zorgen dat hij altijd al het nodige materiaal meeheeft:

 • schrijfgerei
 • agenda
 • handboeken
 • schriften
 • mappen

Dat is niet altijd vanzelfsprekend. Je kunt je behelpen met een boekentashulp. Dat is een kaartje voor elke schooldag waarop staat wat je die dag mee naar huis moet nemen. Laat jouw meester of juf helpen om deze kaartjes te maken. Zij weten het best wat je allemaal nodig hebt.

2008.05.25

Over plannen en zelfdiscipline

Waarschijnlijk trap ik een open deur in, maar een studieplanning is maar zinvol als je bereid bent om jezelf de discipline op te leggen om je er aan te houden. Een goede planning is daarom ook steeds realistisch en concreet:

 • plan niet meer leerstof dan je op de voorziene tijd kunt verwerken. Houd onder andere rekening met de tips uit mijn bericht van 12 januari 2008.
 • plan concreet: dus niet "2 uur geschiedenis" maar wel de leerstof die je op dat moment wilt verwerken vb. "hoofdstuk over de renaissance". Dit laat je beter toe om te weten waar je staat: na "2 uur" studeren voor "geschiedenis" kan het zijn dat de hoeveelheid leerstof die je verwerkte zeer gering was, omdat je voor jezelf geen doel hebt gesteld. Als je in de voorziene tijd het "hoofdstuk over de renaissance" niet hebt kunnen verwerken, kun je beslissen het toch nog af te werken of tot de conclusie komen dat je te veel gepland had.

Alle zelfdiscipline in de wereld is immers niet opgewassen tegen de onmogelijkheid van een onrealistische planning.

18:45 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: plannen, discipline, zelfdiscipline, tijdsbeheer, secundair onderwijs, hoger onderwijs, organiseren | |

2008.04.27

Studietijd plannen. Enkele tips.

In het secundair onderwijs mag je rekenen op 2 uur tot 2 uur 30 minuten studietijd per dag. De pauzes zijn daar niet in begrepen. Een zeer goede indeling is het werken met blokken van 50 minuten met daartussen een korte onderbreking. De volgende tips helpen om deze studieplanning en de kwaliteit van de studietijd te bevorderen:

 • Begin en eindig tijdens de week bij voorkeur elke dag op hetzelfde uur en houd er dezelfde routine op na.
 • Schrijf een aparte planning uit voor het weekend. Houd deze planning dan bij voorkeur aan in alle weekends.
 • Houd bij de planning ook rekening met andere vaste activiteiten (bijvoorbeeld voetbaltraining, dramales, ...) en probeer die zo goed mogelijk in de gewone studieroutine in te passen.
 • Houd bij de studieplanning ook rekening met de studieplanning van de andere kinderen in huis: wiskunde leren terwijl een ander kind oefent voor de saxofoonles is niet zo interessant.
 • Laat jouw pauzes samenvallen met die van de andere studenten in huis. Zo voorkom je dat je elkaar stoort. Weten dat iemand anders ook aan het studeren is, helpt trouwens ook voor de motivatie.
 • Deel je studietijd zo in dat je bij voorkeur met het moeilijkste begint.
 • Wees realistisch bij het plannen: voorzie nooit meer dan je in werkelijkheid kunt doen. Zo schep je noch voor jezelf, noch voor anderen valse verwachtingen.

Bron

Her en der samengelezen. Geen specifieke bron.

21:11 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: secundair onderwijs, organiseren, studieritme, studieroutine, tijdsbeheer, plannen | |

2008.01.12

Een studieplanning opstellen

Wie in het hoger onderwijs les volgt, wordt verondersteld om zelfstandig zijn studieplanning op te stellen. Dat is voor iedereen niet even eenvoudig. Nochtans is een goede studieplanning het ideale middel om de stress te reduceren: je weet wat er op korte, middellange en lange termijn van je verwacht wordt en kunt op een verantwoorde manier ontspanningsmomenten inplannen en er dan van genieten in de wetenschap dat je alles goed geregeld hebt.

Eerst en vooral is het belangrijk dat je een overzicht maakt van alles wat er van je verwacht wordt. Dit kan in de volgende stappen:

 • Ga na wanneer je examens of tentamens hebt.
 • Bekijk hoeveel leerstof je moet verwerken.
 • Stel het aantal studie-uren vast die je zult nodig hebben. De onderstaande regels helpen je bij het opstellen van een realistische planning.
  • eenvoudige literatuur = 8 blz. per uur
  • gemiddelde literatuur = 5 blz. per uur
  • moeilijke literatuur = 3 blz. per uur
 • Verdeel de stof over weektaken.
 • Bedenk wat er naast studeren nog allemaal op het programma staat.
 • Verdeel de weektaken over de beschikbare dagen.

Als je over deze gegevens beschikt, heb je meteen ook een realistische studie-agenda opgesteld. Tegelijk zie je ook wanneer je extra ruimte hebt om iets in te halen dat wegviel door een onverwachte gebeurtenis. Op de website van de Rijksuniversiteit Groningen vind je hierover nog meer uitleg en een aantal praktische instrumenten in PDF-formaat die je kunnen helpen bij het opstellen van een langetermijnplan.

Bron

http://www.rug.nl

17:32 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: organiseren, plannen, hoger onderwijs, tijdsbeheer | |

2007.10.30

Minitest 1: Hoe goed kan ik mijn studiewerk organiseren en plannen?

Geef het passende antwoord: 

Zet een kruisje in de kolom die het beste weergeeft hoe jij met de dingen die hier beschreven staan, omgaat.

Bijna altijdSomsBijna nooit
1Stel jij per week een studie- en werkschema op?_________
2Stel jij een herhalingsschema voor de examens op?_________
3Voorzie je voor je begint tijd om al het nodige samen te zoeken?_________
4Ben je met al jouw werk tijdig klaar?_________
5Heb je een plaats waar je ongestoord kunt werken?_________
6Heb je tijd zowel voor studie als voor ontspanning?_________
7Werk je jouw taken af in de juiste volgorde (wat eerst moet klaar zijn eerst...)?_________
8Maak je een overzichtslijstje van de dingen die je moet doen?_________
9Heb je steekkaarten met daarop uittreksels uit boeken, verwijzingen naar pagina's enz.?_________
10Herlees je jouw werk voor je het afgeeft?_________

Tel jouw score op:

 • bijna altijd = 10
 • soms = 5
 • bijna nooit = 0

Interpreteer:

 • 70 tot 100: je bent goed georganiseerd en plant voldoende vooruit.
 • 40 tot 65: je kunt je nog beter organiseren. Neem je tijdsbesteding eens kritisch door.
 • 35 en lager: je bent weinig georganiseerd. Waarschijnlijk pak je de problemen aan zoals ze zich voordoen. Vaak is jouw werk niet af omdat je te veel op het laatste ogenblik werkt.

Bron

http://www.bilk.ac.uk/

22:20 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: hoger onderwijs, secundair onderwijs, organiseren, plannen, tijdsbeheer | |