2008.03.16

Hoe haal je het meeste uit een les?

Aan de hogeschool of de universiteit wordt er van jou verwacht dat je de informatie die in een les gegeven wordt zelfstandig verwerkt. Een aantal dingen kunnen je helpen om het rendement van naar de les te gaan aanzienlijk te verhogen:

 • Bereid je voor op de les. Dit kan op verschillende manieren:
  • Neem de informatie in jouw syllabus of handboek vooraf door: ga na wat de doelstellingen zijn. Probeer structuur en verbanden in de tekst te zien.
  • Zet op een rijtje wat je vooraf al begrijpt en waar je meer uitleg voor nodig hebt.
 • Neem actief aan de les deel: wees geen "spons". Een spons is iemand die enkel naar de docent zit te luisteren en probeert alle kennis op te zuigen. Uit onderzoek is gebleken dat iemand die dit doet zonder nota's te nemen of actief aan de les deel te nemen, in het beste geval slechts 20% van de gegeven informatie onthoudt.

Wie de lessen voorbereidt, haalt daar alle voordeel uit: hij onthoudt veel meer informatie uit de les en is in staat om meer effectief en op een zinvollere manier nota's te nemen. Hij herkent immers belangrijke sleutelbegrippen van zodra hij ze hoort en weet naar welke soort informatie hij moet luisteren. Met andere woorden: hij luistert veel doelgerichter en kan daardoor ook betere en meer samenhangende, gestructureerde nota's nemen.

Bron

http://www.studyskills.soton.ac.uk

21:29 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: voorbereiden, luisteren, concentratie, hoger onderwijs, noteren | |

2007.10.13

Leren leren in functie van het hoger onderwijs

De Université catholique de Louvain heeft de cd-rom Cosmos uitgegeven. Met deze cd-rom wil men leerlingen, die na het secundair onderwijs doorstromen naar het hoger onderwijs, op weg zetten om zo goed mogelijk te leren.

Drie thema's komen aan bod:

 • de studiemethode
 • het noteren
 • het voorbereiden van de examens

Deze thema's kunnen benaderd worden vanuit de meer literaire (école Galilée) of de meer wetenschappelijke (école Képler) richtingen. De opzet is eenvoudig: je treedt binnen in een virtuele campus en kunt daar een vijftal gebouwen bezoeken waar je, geholpen door een personage, één van de thema's verder kunt verkennen:

 • In de schoolhal, het café of de sandwichbar wordt er dieper ingegaan op studieproblemen.
 • In het auditorium kan je een korte les bijwonen over de kosmos en leer je intussen welke strategieën je kunt gebruiken om nota's te nemen.
 • In het informatiecentrum vind je technische fiches over drie belangrijke activiteiten die essentieel zijn voor het hoger onderwijs:
  • het nota nemen
  • het verwerken van een cursus
  • de voorbereiding op de examens

Eens je alle gebouwen hebt aangedaan en de daar aanwezige kennis hebt verwerkt, kan je je aanmelden bij het examencentrum. Aan de hand van een vijftal tests kan je nagaan of je de methode zoals ze op de cd-rom staat beheerst. Wie slaagt krijgt een virtueel getuigschrift. Tip: luister ook eens naar de commentaren die je hoort als je buiten op de campus rondloopt: je kunt er heel veel van opsteken!

De cd-rom kan je volledig zelfstandig doornemen. Hij kan echter ook gebruikt worden door een leerkracht die in de klas iets wil doen rond leren studeren. De cd-rom kost, verzendingskosten inbegrepen, € 12,- en kan verkregen worden via de website: http://www.ipm.ucl.ac.be/Cosmos/. Een tip voor de lessen Frans in het 6e jaar secundair? 

11:50 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: secundair onderwijs, hoger onderwijs, noteren, examens, leertips, mislukken, leerstrategieen | |

2007.09.10

Hoe maak ik betere nota's

Op de website www.dartmouth.edu vond ik ook een artikel over het nemen van nota's voor iemand anders. Door de tips uit dit artikel te volgen help je niet alleen iemand anders, maar verbeter je ook jouw eigen vaardigheid om nota's te nemen.

De vorm:

 • Voorzie je nota's van de datum, de plaats, het onderwerp en de naam van de docent.
 • Nummer de bladzijden.
 • Gebruik donkere inkt en schrijf maar aan één zijde van het blad. De donkere inkt laat zich beter kopiëren en een blanco achterzijde kan gebruikt worden voor persoonlijke toevoegingen.
 • Schrijf net.
 • Neem nota's die volledig en duidelijk genoeg zijn om te begrijpen.
 • Gebruik gerust jouw eigen afkortingen, maar voorzie dan wel een legende op het blad (zeker als de nota's voor iemand anders bedoeld zijn).
 • Zorg dat de hoofdpunten en belangrijke ideeën uit de les goed opvallen: gebruik kleuren, kaders, symbolen, ...
 • Markeer onduidelijkheden met een omkringd vraagteken.
 • Laat voldoende witruimte over. Zo kan je de nota's later aanvullen. Scheid de hoofdideeën van elkaar door een extra witruimte.

De inhoud:

 • Neem alle bordschema's (transparanten) uit de les over.
 • Neem de inhoud van de verschillende dia's uit een presentatie over als je geen uittreksel krijgt.
 • Schrijf alles op dat herhaald of benadrukt wordt. Benadrukken kan gebeuren door de stemintonatie, gelaatsuitdrukkingen, bewegingen, herhaling, een tekening of schema, tekstverwijzingen of het gebruik van sleutelwoorden zoals tenslotte, denk eraan dat, herinner je, het belangrijkste is, ...
 • Noteer alle opsommingen, of ze nu genummerd zijn of niet.
 • Noteer alle begrippen en definities.
 • Noteer alle voorbeelden.
 • Noteer de nieuwe woorden en ideeën.
 • Noteer de verwijzingen van de docent naar het handboek: zorg ervoor dat je het juiste paginanummer overneemt.
 • Als je de spreker niet kan volgen, noteer dan voldoende bijvoeglijke en zelfstandige naamwoorden zodat je achteraf naar het ontbrekende kunt vragen.
 • Noteer ook de opmerkingen van andere leerlingen die door de docent aanvaard werden.

Tips bij het luisteren:

 • Luister zorgvuldig naar wat er gezegd wordt.
 • Let goed op betekenisvolle woorden zoals soms, meestal, uitzonderlijk, ...  en op woorden die een verandering inhouden: maar, nochtans, aan de andere kant, ...
 • Let op doelen en gevolgen.
 • Stel vragen tijdens de les. Als dat niet mag, noteer ze dan voor achteraf.

Tips bij het nakijken van jouw nota's:

 • Herschrijf vage of onvolledige fragmenten.
 • Vul aan met dingen uit de les die je je herinnert maar nog niet opschreef.

Bron

http://www.dartmouth.edu

21:33 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: secundair onderwijs, hoger onderwijs, noteren, structureren, samenvatten | |

2007.09.01

Tien slechte luistergewoonten

Luisteren is zeer belangrijk als je in de klas goede nota's wil nemen.  Helaas is dat luisteren niet zo gemakkelijk als men wel denkt. Er zijn immers een heleboel factoren die dat kunnen bemoeilijken. We geven ze op een rijtje

 • Noem het onderwerp van de les vervelend en gebruik dat als excuus om niet te moeten opletten.
 • Geef kritiek op de manier van spreken en het uiterlijk van de leerkracht of docent. Luister enkel naar zijn les als zijn manier van lesgeven en zijn uiterlijk je bevalt.
 • Wind je op over een uitspraak van de leerkracht en docent en wacht niet tot wanneer zijn betoog klaar is. Zo mis je zeker de helft of meer van de uitleg die je nodig hebt.
 • Luister alleen naar de feiten die in de les gegeven worden, en niet naar de kernideeën. Op die manier verzamel je losse feiten zonder enig verband.
 • Probeer de les volledig en letterlijk uit te schrijven en ga niet flexibel om met het hak-op-de-tak springen van de leerkracht of docent. Weet echter dat slechts één derde van de lessen zo gestructureerd is opgebouwd dat je ze letterlijk kunt uitschrijven.
 • Doe alsof je aandachtig bent, maar laat jouw gedachten ondertussen de vrije loop.
 • Laat je door alles afleiden.
 • Luister enkel maar naar eenvoudige lessen. Haak af van zodra het iets moeilijker wordt.
 • Concentreer je op gevoelsgeladen woorden die de spreker gebruikt en ga daar op in.
 • Een spreker praat altijd trager dan jij denkt. Gebruik het tijdsverschil daartussen om je te laten afleiden en niet om te anticiperen, te herhalen of na te denken over wat er gezegd werd.

Bron

http://www.dartmouth.edu

17:07 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: hoger onderwijs, noteren, secundair onderwijs, luisteren, concentratie | |

2007.08.18

Ken alles!

De Britse website Know it All bevat heel wat tips voor studenten. Ze werd gemaakt door de North West Learning Grid. Dit is een groep van negentien plaatselijke Britse onderwijsdeskundigen die samenwerkt om het leren te verbeteren en te ondersteunen door middel van de laatste nieuwe ICT-middelen. Hun hoofddoel is het verstrekken van elektronische leerinhouden.

Deze website draait rond vijf hoofdstukken:

 • Hoe leren we?
 • Herhaling van leerstof.
 • Examens afleggen.
 • Studievaardigheden.
 • Persoonlijke vaardigheden.

Het eerste hoofdstuk, How we learn, is een multimediapresentatie die je een inzicht geeft in de manier waarop we leren.

Het tweede hoofdstuk, Revision,  heeft het over het herhalen van de leerstof. Aan bod komen tips rond planning, herhalingstechnieken, het uitkiezen van leerstof die moet herhaald worden en dergelijke meer.

Het derde hoofdstuk, exams, heeft het ondermeer over examentechnieken, het analyseren van vragen en veelvoorkomende problemen bij het afleggen van examens.

Het vierde hoofdstuk, study skills, heeft het over verschillende vaardigheden. Aan bod komen de leesvaardigheden, het noteren, de schrijfvaardigheden, planning en de denkvaardigheden.

Het vijfde hoofdstuk, personal skills, gaat dieper in op persoonlijke vaardigheden zoals zelfvertrouwen, het hanteren van stress, geheugenvaardigheden en tips om niet zenuwachtig te zijn.

Bron

http://www.nwlg.org/pages/resources/knowitall/index.htm

17:56 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: secundair onderwijs, hoger onderwijs, examens, herhalen, leesstrategieen, sq3r, noteren, samenvatten, plannen, tijdsbeheer, denkstrategieen, geheugen | |

2006.11.06

Notities maken bij een tekst

Om een doorlopende tekst vlotter te kunnen studeren is het soms beter om er notities bij te maken. Deze vier stappen kunnen je daar bij helpen:

 • Stap 1: Lees de tekst cursorisch door maar toch aandachtig genoeg om hem te begrijpen. Neem nog geen notities, maar probeer het geheel te verstaan. Het is aanlokkelijk om het toch te doen, maar dat is niet zo efficiënt: wellicht schrijf je te veel informatie op en ben je aan het kopiëren zonder te begrijpen.
 • Stap 2: Lees de tekst opnieuw:
  • Zoek de hoofdgedachten van de tekst en de belangrijkste bijgedachten.
  • Leg het boek even weg.
  • Verwoord nu de hoofd- en bijgedachten. Als je de informatie in je eigen woorden weergeeft, ben je er actief bij betrokken.
 • Stap 3: Zet de informatie nu op papier zoals je ze verwoord hebt:
  • Schrijf deze informatie niet letterlijk over uit het boek.
  • Voeg details toe in de mate dat je ze nodig hebt om te begrijpen.
 • Stap 4: Herlees jouw notities en vergelijk ze met de tekst. Vraag je daarbij af of je echt alles begrijpt.

Bron

http://www.studygs.net/index.htm

20:23 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: samenvatten, noteren, structureren, secundair onderwijs, hoger onderwijs | |