2009.12.05

Een gedachtenkaart studeren

hoe een gedachtenkaart studerenJe gaat bij het studeren van een mindmap bijna net zo te werk als bij het studeren van een schema:

 • Eerst studeer je de hoofdthema's. In een mindmap zijn dat de titels die bij de hoofdtakken staan. Nu weet je meteen wat de hoofdpunten zijn (A).
 • Daarna studeer je de titels die op de eerste zijtakken van de hoofdtakken staan. Nu weet je wat er voor elk hoofdpunt belangrijk is (B).
 • Als je dit goed beheerst, mag je jouw kennis verder opvullen. Van iedere zijtak leer je de titels die bij de eigen zijtakken staan.  In de meeste gevallen beheers je nu de volledige indeling van de leerstof (C).
 • Pas nu leer je de details (D).
 • Je bouwt dus eerst een kader op waarbij elke titel een kapstok is om de leerstof aan op te hangen. Daarom pleit ik er ook voor om eerst de volledige structuur van de leerstof grondig te leren (dus de takken A, B en C in de afbeelding). De details (D) leer je dan achteraf, hang je dan achteraf op aan de kapstokken die de titels je bieden. Waarom? Omdat je dan de samenhang van de opgedane kennis veel beter kunt zien. Leer je punt per punt, dan dreig je in langere teksten het overzicht te verliezen.

  2009.11.29

  Een schema studeren

  hoe een schema studerenJe begrijpt alles. Jouw schema is gemaakt. Jouw planning is opgesteld. Nu moet je alles nog leren. In deze bijdrage bekijken we hoe je leerstof kunt memoriseren van vakken zoals Geschiedenis of Aardrijkskunde. Het is belangrijk dat je je de leerstof goed gestructureerd inprent aan de hand van jouw schema.  Dit kan op de volgende manier (laten we dat voor het gemak het opvulprincipe noemen):

  • Eerst studeer je de hoofdthema's. In een schema zijn dat de titels van het niveau met één cijfer (kolom A in de afbeelding hiernaast). Nu weet je meteen wat de hoofdpunten zijn.
  • Daarna studeer je per hoofdthema de titels van het niveau met twee cijfers (kolom B in de afbeelding hiernaast). Nu weet je wat er voor elk hoofdpunt belangrijk is.
  • Als je dit goed beheerst, mag je jouw kennis verder opvullen. Van een schema leer je nu ook de verdere indeling (kolom C in de afbeelding hiernaast). In de meeste gevallen beheers je nu de volledige indeling van de leerstof.
  • Pas nu leer je de details (kolom D in het schema hiernaast).

  Je bouwt dus eerst een kader op waarbij elke titel een kapstok is om de leerstof aan op te hangen. Daarom pleit ik er ook voor om eerst de volledige structuur van de leerstof grondig te leren (dus de kolommen A, B en C in de afbeelding). De details (kolom D) leer je dan achteraf, hang je dan achteraf op aan de kapstokken die de titels je bieden. Waarom? Omdat je dan de samenhang van de opgedane kennis veel beter kunt zien. Leer je punt per punt, dan dreig je in langere teksten het overzicht te verliezen.

  2009.09.06

  Aanbevolen: leren studeren voor het basisonderwijs

  sint-barabaracollege gent - basisschoolOp de website van de basisschool van het Sint-Barabaracollege te Gent vond ik een interessante Leidraad bij het zelfstandig leren studeren. De volgende thema's komen erin aan bod:

  • Planning
  • Het leren vergemakkelijken
  • Studiemethode
  • Tips voor het memoriseren
  • Leren en zelfcontrole
  • Leren uit fouten
  • Invloed van de ouders

  Wie zich de moeite getroost om naar deze website te gaan, kan bovendien deze leidraad in MS Word-formaat van het net plukken. Deze brochure bevat enkele extra's die niet op de website staan.

  Interessant voor ouders en leerkrachten! 

   

  19:47 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: plannen, lager onderwijs, basisonderwijs, memoriseren, zelfstandig leren, studietips, zelfcontrole | |

  2009.08.16

  'Verplichte literatuur'

  Bij uitgeverij Lannoo verscheen in de reeks Helpkids een zeer praktisch boekje. Hierin vinden ouders, maar ook de wat oudere leerlingen, heel wat interessante tips om beter en efficiënter te studeren. U leest de bespreking van Leren. Een antwoord op 101 leervragen op mijn boekenblog.

  2008.02.29

  Over het geheugen - slot

  Tips voor het 'oproepen' van informatie:

  1. Gebruik dezelfde tips die gegeven werden bij het stukje over het 'bewaren' van informatie. Een aandachtige lezer zal ongetwijfeld gemerkt hebben dat ze eveneens gelden voor het 'oproepen' van informatie.
  2. Ons geheugen is situatie-afhankelijk. We herinneren ons de dingen beter als we ze onder dezelfde omstandigheden leren als waarin we ze ons zullen moeten herinneren.
   Voorbeeld: Leer een toespraak uit het hoofd in dezelfde zaal als waarin je ze zal moeten houden.
   Probeer de condities waaronder je leert gelijk te maken aan de condities waaronder je het geleerde zal moeten gebruiken.
   Voorbeeld: zelfde uur, zelfde lokaal, zelfde atmosfeer.
  3. We herinneren ons dingen die emotioneel geladen zijn beter dan andere. Probeer dan ook een emotionele lading te geven aan wat je studeert.
   Voorbeeld: Beeld je in hoe jij zou overleven in de middeleeuwen.

  Bron

  http://www.gsu.edu

  22:47 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: geheugen, memoriseren, onthouden, secundair onderwijs, hoger onderwijs | |

  2008.02.24

  Over het geheugen - 4

  Tips voor het 'bewaren' van informatie:

  • Het langetermijngeheugen heeft structuren en/of kaders nodig om later de informatie weer te kunnen oproepen. Het is dan ook belangrijk om losse feiten steeds in een zinvol geheel onder te brengen.
   Voorbeeld: organiseer een aantal geschiedkundige feiten rond een bepaalde periode, figuur of gebeurtenis.
  • Naargelang je de informatie grondiger verwerkt, zal je ze op een later tijdstip ook beter kunnen oproepen. Dit houdt in dat je de informatie met verschillende dingen in verband brengt.
   Voorbeeld: zoek de betekenis van een nieuw woord op in een woordenboek, gebruik het in een gesprek en gebruik het in een schrijfoefening.
  • Gebruik al jouw zintuigen om het opslaan en weer oproepen van informatie te bevorderen.
   Voorbeeld: Denk bij het woord 'mosterd' aan de kleur, de geur en de smaak ervan.
  • Gebruik een zin om de elementen uit een opsomming beter te onthouden, waarbij de eerste letter van elk woord een element vertegenwoordigt.
   Voorbeeld: Gebruik de zin 'Nooit Oorlog Zonder Wapens' om je de volgorde van de windstreken op een windroos te herinneren.
  • Soms kan het helpen om de dingen die je moet onthouden een nummer te geven of te tellen.
   Voorbeeld: Associeer de scheikundige elementen met hun nummer uit de periodieke tabel.
   Het tellen van de dingen die je moet onthouden is tegelijk ook een controlemiddel om na te gaan of jouw opsomming volledig is.
  • Meer complexe informatie deel je het beste op in kleinere, betekenisvolle groepjes.
   Voorbeeld: Een telefoonnummer herinner je beter als een groep van getallen (09 357 15 59) dan als een reeks van cijfers (0-9-3-5-7-1-5-5-9).

  Bron

  http://www.gsu.edu

  17:39 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: geheugen, memoriseren, onthouden, secundair onderwijs, hoger onderwijs | |

  2008.02.16

  Over het geheugen - 3

  Tips voor het 'invoeren' van informatie:

  • Zoek om te leren een rustige plaats uit waar je niet afgeleid wordt. Zo verklein je de kans om nieuwe leerstof onvoldoende grondig of oppervlakkig te studeren.
  • Begin vroeg genoeg met studeren: wacht niet tot het laatste moment. Korte, regelmatige momenten van leren en herhalen hebben een groter rendement dan een eenmalige en langdurige inspanning net voor een test of examen.
  • Om je beter te herinneren wat je gelezen hebt, moet je leren met een doel. Stel je bijvoorbeeld vooraf een aantal vragen die je wil kunnen beantwoorden nadat je de tekst gelezen hebt. (Be)studeer altijd eerst de inhoudstafel en de verschillende soorten titels van jouw tekst. Haal daarna uit elke paragraaf de belangrijkste inhoud.
  • Memoriseer nooit nieuwe leerstof van twee verschillende vakken na elkaar: laat er op zijn minst een stevige pauze tussen. Nieuw geleerde leerstof heeft de neiging zich met elkaar te vermengen, ook al situeert ze zich niet binnen hetzelfde vak. 

   Bron

  http://www.gsu.edu

  13:45 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: hoger onderwijs, secundair onderwijs, onthouden, geheugen, memoriseren | |

  2008.02.09

  Over het geheugen - 2

  Het geheugen is een hersensysteem dat werkt met drie processen:

  • Het invoeren van informatie: De informatie die binnenkomt moet geregistreerd worden. Dit registreren verloopt moeilijker naarmate je afgeleid (bv. studeren terwijl je tv kijkt) of gespannen bent (bv. bang zijn dat je zal falen op de toets).
  • Het opslaan en bewaren van de informatie: Geregisteerde informatie moet ook nog bewaard worden. Dat bewaren lukt beter in de mate dat je de informatie organiseert en in verband brengt met andere betekenisvolle informatie die je al vroeger hebt opgeslagen in jouw geheugen.
  • Het ophalen van informatie: Dit kan op twee manieren. De ene manier is het zich herinneren van informatie (bv. antwoorden op open vragen), de andere manier is door ze te herkennen (bv. het juiste antwoord kiezen bij meerkeuzevragen). Herkennen van informatie is net iets gemakkelijker dan het heroproepen of herinneren.

  Maar het geheugen heeft ook een drietal modaliteiten:

  • Verbaal: Je herinnert je de klank van een woord of herkent het geschreven woord.
  • Visueel: Je herinnert je hoe iets er uit ziet: kleuren, lijnen, hoeken, gezichten, driedemensionele afbeeldingen, foto's...
  • Kinesthetisch: Je herinnert je de opeenvolging van handelingen om iets correct uit te voeren.

  Bron

  http://www.gsu.edu

  22:05 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: geheugen, hoger onderwijs, secundair onderwijs, memoriseren, onthouden | |

  2008.02.03

  Over het geheugen - 1

  De volgende factoren kunnen jouw geheugen beïnvloeden. Het is dan ook goed om eens na te gaan of dat bij jou het geval is. Zo kun je er iets aan doen:

  • Drugs en alcohol kunnen de werking van het geheugen verstoren.
  • Lichamelijke ontspanning en een goede gezondheid zorgen ervoor dat de hersenen voldoende zuurstof krijgen. Je kunt dan ook sneller de leerstof leren en opnieuw oproepen.
  • Vermoeidheid kan er voor zorgen dat we geen nieuwe leerstof meer kunnen opnemen of de gestudeerde leerstof niet meer kunnen oproepen.
  • Onderschat de invloed op het geheugen niet van stress en spanning. Gevoelens van angst en terneergeslagenheid kunnen ervoor zorgen dat je je niet kunt concentreren, dat je geen nieuwe leerstof kunt opnemen of de gestudeerde leerstof niet meer kunt oproepen.
  • Bepaalde geneesmiddelen die je bij ziekte moet innemen, kunnen net zoals drugs en alcohol de werking van het geheugen negatief beïnvloeden.

  Bron

  http://www.gsu.edu

  17:14 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: secundair onderwijs, geheugen, hoger onderwijs, onthouden, memoriseren | |