2013.12.08

Of de school een toekomst heeft?

Waarom moeten we dat kennen?' Een veelgestelde vraag van leerlingen, maar wat antwoord jij als leraar? Bert Smits is pedagoog, auteur, columnist voor Klasse en mede-bezieler van het 'Mysterie van Onderwijs'. Hij vindt dat je als leraar dan niet met je mond vol tanden mag staan. 'Jongeren van vandaag willen niet dat de leraar hun tijd verdoet. Lessen moeten nuttig, efficiënt en zinvol zijn.' Bert Smits legt uit hoe technologische ontwikkelingen als smartphones en Facebook een impact hebben op het leren van de generatie van morgen. Een lezing in de reeks Driemaal Woordwaarde over 'ambient awareness', jongerenwaarden, het belang van voortdurende feedback, de druk op de leraar en de impact van de 'golden circle' op hervormingen in het onderwijs. Deze lezing werd opgenomen op het Onderwijskundig Seminarie van het Ministerie van Onderwijs en Vorming.

19:46 Gepost door Lieven Coppens in Algemene informatie | Permalink | Tags: feedback, leraar, leraar van morgen, leren, onderwijsvernieuwing, sociale media, spreekvaardigheid, spreken, technologie, tvklasse, waarden | |

2013.02.15

Over ons brein, ons leren en ons geheugen

In onderstaande lezing kun je een en ander leren over het functioneren van ons brein en de factoren die het leren en het geheugen beïnvloeden:

18:15 Gepost door Lieven Coppens in Algemene informatie | Permalink | Tags: denken, denkontwikkeling, geheugen, hersenen, leraar24, leren, neurobiologie, neuropsychologie, ontwikkeling | |

2012.01.07

Vaardigheden voor de 21e eeuw

Kinderen en jongeren zullen in deze eeuw heel andere vaardigheden moeten ontwikkelen dan pakweg 100 jaar geleden. De Nederlandse Stichting Kennisnet deed hiernaar een onderzoek en kwam tot de volgende zeven vaardigheden:

  • Communicatie;
  • Creativiteit;
  • ICT Geletterdheid;
  • Kritisch denken;
  • Probleemoplossingsvaardigheden;
  • Samenwerken;
  • Sociale en/ culturele vaardigheden (incl burgerschap).

Op de website Leraar24 vind je hierover een volledig dossier. Bij dit dossier horen enkele filmfragmenten, waaronder dit in verband met het voortgezet (secundair) onderwijs:

17:50 Gepost door Lieven Coppens in Algemene informatie | Permalink | Tags: communicatie, creativiteit, ict, kritisch denken, leraar24, leren, probleemoplossend denken, samenwerken, vaardigheden | |

2011.09.17

Feedback over leren en motivatie

Wil je een leerling uit de 3e graad van het secundair onderwijs of een student uit het hoger onderwijs feedback geven over zijn manier van studeren en zijn studiemotivatie, dan is Lemo het instrument bij uitstek. Via zelfrapportage brengt de leerling of student een en ander in kaart.

Ik besprak het instrument op mijn boekenblog. Lees de bespreking op http://boeketje-onderwijs.skynetblogs.be/archive/2011/09/....