2012.03.11

De leerstijlen volgens Kolb

basisonderwijs,hoger onderwijs,kolb,leerstijl,secundair onderwijsMensen leren op verschillende manier. De psycholoog Kolb onderzocht dit en vond er vier. Deze leerwijzen komen overeen met vier fasen in het leren die van elkaar afhankelijk zijn:

 • concreet ervaren
 • waarnemen en overdenken
 • abstracte begripsvorming
 • actief experimenteren

Volgens Kolb is dit een spiraalvormig model: de verschillende fasen herhalen zich voortdurend in dezelfde volgorde.Per cylus heeft de persoon iets bijgeleerd. Met andere woorden: de volgende cyclus zal op een hoger niveau verlopen.

Je hoeft niet altijd bij de fase van het concreet ervaren te beginnen. Je kan ook op een ander moment van de cyclisch instappen. Je kunt zelfs een fase overslaan, maar dan daalt het leerrendement.

Iedere mens heeft zijn voorkeur voor een bepaalde fase uit deze cyclus. Kolb noemt dat iemands leerstijl. De vier leerstijlen zijn bijgevolg:

 • doener (concreet ervaren)
 • bezinner (waarnemen en overdenken)
 • denker (abstracte begripsvorming)
 • beslisser (actief experimenteren)

Kolb ontdekte ook dat mensen geneigd zijn om de leerstijl die ze reeds goed beheersen verder uit te bouwen ten koste van de andere. Hij pleit ervoor dat iedere persoon ook de drie andere leerstijlen zou 'trainen'.

Op het Internet kan je verschillende online tests doen die jouw leerstijl onderzoeken. Ik koos deze uit.

Bron

http://www.thesis.nl/kolb/

10:01 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: basisonderwijs, hoger onderwijs, kolb, leerstijl, secundair onderwijs | |

2011.05.21

Studeren met structuren

Leerstof wordt vaak aangeboden in een doorlopende tekst. Niet alles in deze tekst is even belangrijk. Je kan het leren eenvoudiger maken door structuur te brengen in deze tekst. In sommige handboeken merk je dat bepaalde woorden of zinnen vet of cursief gedrukt staan. Hoewel je zo al kan zien waarover de tekst gaat, weet je nog niet wat er over die woorden of zinnen gezegd wordt. Je kan beginnen onderlijnen in de tekst met verschillende kleuren, maar vaak maakt dat de tekst alleen maar onduidelijker. Besluit je toch te onderlijnen, wees dan sober: onderlijn alleen het belangrijkste en maak er geen kleurboek van.

Ik vind het beter om het anders aan te pakken. Als je de lessen van de dag verwerkt, is het een kleine moeite om de tekst reeds in een structuur te gieten. Dat kan in een schema, dat kan ook in een tekening.

Stel: In de les biologie over het zenuwstelsel heb je geleerd hoe de hersenen zijn opgebouwd. Je neemt thuis jouw nota's en handboek en maakt het volgende schema:

 • Grote hersenen
  • Twee hemisferen of hersenhelften
   • Linkerhersenhelft
    • Voorhoofdskwab
    • Wandkwab
    • Slaapkwab
    • Achterhoofdskwab
   • Rechterhersenhelft
    • Voorhoofdskwab
    • Wandkwab
    • Slaapkwab
    • Achterhoofdskwab
  • Hersenbalk = verbinding tussen de twee hersenhelften
  • Chiasma
   • Aan onderkant grote hersenen
   • Vlindervormig
   • Klier vlakbij: "Hypofyse" of "Hersenaanhangsel"
   • "Epifyse": klier boven de Hypofyse
  • Twee kleuren
   • Grijze stof
    • Buitenste laag
    • Dun
    • "Schors"
   • Witte stof
    • Binnenste deel
    • Groot
    • "Merg"
    • Heeft centrale holte: "Hersenkamer
 • Kleine hersenen
  • Onderkant van de grote hersenen
  • Grijze en witte stof
  • Veel groeven
   • Smal
   • Bijna evenwijdig
   • Grijze stof dringt diep door in witte stof: "Levensboom"
   • Voorste en achterste kwab
   • Twee hemisferen of helften
 • Verlengde merg
  • Onderaan de grote hersennen, tussen de twee hersenhelften
  • "Brug van Varol" of "Pons"
   • Verdikking bij het begin
   • Ligt onder de Hypothalamus
    • Hypothalamus verbonden door steel met Hypofyse
   • Verbinding tussen hersenen en ruggemerg
   • Grijze en witte stof afwisselend verdeeld
   • Centrale kanaal staat in verbinding met hersenamer
 • 3 hersenvliezen
  • Rond de hersenen
  • Vloeistof: "Hersenvocht"

Let wel op: deze structuur moet je achteraf kunnen omzetten in een vlotte tekst. In die tekst moeten verbanden juist worden weergegeven.

Sommige leerlingen en studenten hebben liever een tekening of visuele voorstelling van de leerstof. dit kan tegenwoordig heel eenvoudig met de techniek van het "Mindmappen". Klik hier om een voorbeeld te zien van een mindmap met dezelfde inhoud als in het schema. In zo een afbeelding kan je werken met kleuren, hoofd- en zijtakken om de inhoud visueel te structureren. Dit is vaak een goed middel voor leerlingen en studenten die zich de leerstof graag voorstellen.

Bron

GEUNS J. e.a., Macro mico in de biologie 3.Wolters Plantyn, Deurne, 1981, pp.90, ISBN 90 301 6683 5.

11:34 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: gedachtenkaart, hoger onderwijs, leerstijl, mindmap, samenvatten, secundair onderwijs, structureren | |

2010.09.26

De leerstijlen van Kolb

In het onderstaande filmpje krijg je een goede inleiding op de leerstijlen van Kolb.

11:05 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: basisonderwijs, beslisser, denken, doener, dromer, hoger onderwijs, kolb, leerstijl, secundair onderwijs | |

2010.01.24

Over je voorbereiden op en het afleggen van examens

Op mijn boekenblog http://boeketje-onderwijs.skynetblogs.be besprak ik een leuk en nuttig boekje over het studeren voor en het afleggen van examens. Nooit belerend en altijd heel concreet en praktisch, geeft het tal van nuttige tips en adviezen om , zoals de ondertitel van het boekje zelf zegt, met "minder stress en betere cijfers" uit de examenperiode te komen. Je leest hier mijn bespreking van De allerbeste examentips - Voor minder stress en betere cijfers.

19:43 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: examens, rust, secundair onderwijs, slagen, stress, plannen, ontspannen, hoger onderwijs, motivatie, mindmap, faalangst, leerstijl, mislukken, gedachtenkaart | |

2007.05.27

Vanzelfsprekend 3: tips voor studenten met een kinesthetische leerstijl

Studenten met een kinesthetische leerstijl zijn misschien geholpen door de volgende tips:

 • Je leren brengt meer op als er beweging in zit. Zo kan je terwijl je leest met je voet ritmisch op de grond tikken.
 • Zit niet te lang stil. Sta op en beweeg van zodra je voelt dat jouw concentratie minder wordt.
 • Probeer geluiden die je afleiden buiten te sluiten door een ander neutraal geluid (bv. het ruisen van een radio die niet op een zender is afgestemd) in te schakelen. Zet dit geluid hard genoeg om de andere geluiden te overstemmen, maar stil genoeg om er zelf niet door afgeleid te worden.
 • Studeer niet aan een computer die aangesloten is op het Internet. Je zal in de verleiding komen om iets op te zoeken, jouw e-mail te beantwoorden of iets dergelijks. Deze activiteiten houden beweging in van je handen. Voor je het goed en wel beseft word je er toe aangetrokken.
 • Gebruik jouw computer wel om jouw nota's op uit te tikken of op samen te vatten. Door de inhoud in te tikken ben je al aan het leren.

Bron

http://www.studentweb.law.ttu.edu

20:55 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: leerstijl, secundair onderwijs, hoger onderwijs | |

2007.05.18

Vanzelfsprekend 2: tips voor studenten met een auditieve leerstijl

Studenten met een auditieve leerstijl zijn misschien geholpen door de volgende tips:

 • Zorg in de klas voor een rustige zitplaats:
  • zet je niet aan de deur of aan de gangkant van de klas. De geluiden van buitenaf kunnen je afleiden
  • zet je bij voorkeur niet in de buurt van leerlingen die voortdurend over en weer fluisteren
 • Neem een dictafoon of mp3-speler met opnamefunctie mee naar de klas als dat mag. Beluister de opname achteraf. Dit heeft twee belangrijke voordelen:
  • wat je in de les al opstak wordt nog eens bekrachtigd
  • je kunt de hiaten in jouw nota's aanvullen
 • Neem deel aan studie- en discussiegroepen. Op die manier hoor je hoe je medestudenten de lessen interpreteren en begrijpen.
 • Als je iets wat je leest niet onmiddellijk begrijpt, lees het dan nog eens luidop.

Bron

http://www.studentweb.law.ttu.edu

22:30 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: leerstijl, secundair onderwijs, hoger onderwijs | |

2007.05.13

Vanzelfsprekend 1: tips voor studenten met een visuele leerstijl

Studenten met een visuele leerstijl zijn misschien geholpen door de volgende tips:

 • Gebruik verschillende kleuren bij het verwerken van de leerstof. Geef elke kleur een betekenis en houd die consequent aan:
  • geel: de verschillende thema's
  • blauw: de kernpunten van elk thema
  • groen: de besluiten voor elk thema
 • Herschrijf teksten in de vorm van lijsten en breng een ordening in die lijsten. Gebruik daarvoor:
  • opsommingstekens
  • cijfers
  • symbolen
 • Maak schema's om relaties in kaart te brengen met pijlen en andere afbeeldingen.
 • Breng relaties tussen informatie en ideeën met elkaar in verband door woorden om te zetten in:
  • een Venn-diagram
  • een stroomkaart
  • een beslissingsschema
 • Als je de nota's uit de klas inbrengt op een computer, gebruik dan lay-out kenmerken om de hoofdpunten te benadrukken.
  • lettertypes
  • cursief, onderlijnen, vet

Bron

http://www.studentweb.law.ttu.edu

15:35 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: leerstijl, secundair onderwijs, hoger onderwijs | |