2012.01.29

Informatiegeletterdheid

Het begrip informatiegeletterdheid slaat op het geheel van vaardigheden die iemand nodig heeft om informatie te verzamelen en te verwerken. Deze vaardigheden zijn ondermeer:

 • kunnen vastleggen welke informatie men nodig heeft;
 • het opzoeken van informatie kunnen plannen;
 • weten waar men de informatie die men nodig heeft kan vinden;
 • de gevonden informatie kunnen beoordelen;
 • de informatie die men weerhouden heeft kunnen ordenen en gebruiken;
 • de informatie kunnen doorgeven en bespreken.

Iemand die informatiegeletterd is, beseft de waarde van informatie in de hedendaagse maatschappij. Hij zal deze dan ook doelbewust opzoeken en gebruiken. Deze informatiegeletterdheid wordt steeds belangrijker bij het leren. Het is een noodzakelijk onderdeel van het begeleid zelfstandig leren.

Op de website van de Britse Universiteit van Huddersfield vond ik ooit een interactieve gids over deze informatiegeletterdheid. Hieruit bleek dat er 10 noodzakelijke vaaardigheden waren:

 1. Hoe beslis ik wat ik moet weten?
 2. Hoe moet ik informatie opzoeken?
 3. Hoe herken ik de bronnen die ik nodig heb?
 4. Hoe zoek ik in de catalogus van een bibliotheek?
 5. Hoe vind ik wat ik nodig heb op de boekenplank?
 6. Hoe gebruik ik tijdschriften?
 7. Hoe gebruik ik databestanden op het Internet?
 8. Hoe zoek ik op het Internet?
 9. Hoe beoordeel ik het gevonden materiaal?
 10. Hoe maak ik referenties?

10:25 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: hoger onderwijs, informatiegeletterdheid, secundair onderwijs | |

2011.09.03

Over het belang van mediageletterdheid

We kunnen het niet ontkennen, we leven in een wereld waarin informatie te grabbel wordt gegooid. Op zich is dat niet slecht, op voorwaarde dat je deze informatie op de juiste manier kunt lezen. Dit houdt onder andere in dat je voldoende kritisch bent om te weten dat men in alle media, mits het juiste knip- en plakwerk, de boodschap die men wenst te geven kan laten kloppen. Meer nog, hoe men door het juiste montage werk de boodschap van iemand anders kan in diskrediet brengen. Er ligt hier dus een belangrijke taak voor het onderwijs weggelegd.

Ik geef een voorbeeld. Op tvklasse verscheen vorig schooljaar dit filmpje:

De redactie heeft zeer zorgvuldig in de twee interviews geknipt en de fragmenten zodanig gemonteerd dat de boodschap van de directie van de school als het ware geridiculiseerd wordt door de opmerkingen van de  'deskundige' (Zoals ik nu hetzelfde door het woord deskundige tussen aanhalingstekens te plaatsen).

Het journaal bracht een juistere versie: http://www.deredactie.be/permalink/1.1101772 en de boodschap van de school wordt ook veel juister weergegeven in het volgende artikel:

 gesplitste klassen om meisjes bij de les te houden

12:47 Gepost door Lieven Coppens in Algemene informatie | Permalink | Tags: informatie, informatie beoordelen, informatiegeletterdheid, mediageletterdheid, tvklasse | |

2011.04.17

Internet gebruiken? Je kunt het leren.

Het Internet is een zeer praktisch middel. Toch moet je enkele maatregelen treffen om er voor te zorgen dat je er niet in verloren loopt. Om dit te vermijden en tijd te verliezen bepaal je best vooraf enkele dingen:

 • het onderwerp waarop je gaat zoeken
 • de zoekwoorden die je nodig zal hebben
 • de zaken die niet bij het onderwerp horen
 • de tijd die je zal besteden aan het zoeken op het Internet

Bij het zoeken op het Internet krijg je een overvloed aan informatie. De volgende tips helpen jou om een goede keuze te maken:

Blijf op de website die je gekozen hebt.  Laat je niet verleiden om steeds weer te klikken op de vensters die af en toe op je scherm springen bovenop de website die jij uitkoos: vaak bevatten ze advertenties of verwijzingen naar andere websites die weinig of niets met jouw onderwerp te maken hebben.

De volgende tips kunnen je helpen bij het gebruiken van een zoekrobot:

 • Gebruik termen die specifiek zijn voor het onderwerp.
 • Zet woordgroepen tussen aanhalingstekens: op die manier zal de zoekrobot naar het geheel zoeken en niet naar de woorden afzonderlijk (voorbeeld: "de haven van Gent").
 • Als je te veel zoekresultaten hebt, maak je zoekopdracht dan specifieker (voorbeeld: Griekenland --> "Griekse mythologie" --> "Griekse goden" --> Athena).
 • Als je geen of te weing resulaten hebt, maak je zoekopdracht dan algemener (voorbeeld: Athena --> "Griekse goden" --> "Griekse mythologie" --> Griekenland).

Heb je informatie gevonden op het Internet, dan moet je ze eerst controleren vooraleer je ze gaat gebruiken. Op het Internet worden feiten en meningen vaak door elkaar gebruikt. Iedereen kan informatie verspreiden op het Internet, en deze informatie is niet altijd juist en wordt niet door anderen gecontroleerd. Sommige mensen plaatsen zelfs bewust onjuiste informatie op het Internet. Je kan jouw informatie controleren door bijvoorbeeld een boek uit de bibliotheek te raadplegen.

Vergeet ook nooit de bron van jouw informatie (het webadres) te noteren en de titel van het stukje dat je gebruikte. Zo kan je steeds de bron vermelden op jouw taak en eventueel later naar dezelfde bron terugkeren voor meer of nieuwe informatie.

Bron

http://www.keepschool.com

13:56 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: hoger onderwijs, informatie opzoeken, informatiegeletterdheid, internet, lager onderwijs, secundair onderwijs | |

2008.03.29

Omgaan met informatie - 2

Hoe maak je een keuze uit het totale aanbod van informatiebronnen? Hoe bepaal je welke bronnen het meest geschikt zijn voor jouw doel? De inforamtiebronnen kan  je indelen volgens hun functie. Enkel van de belangrijkste bronnen zijn:

 • gegevensbestanden
 • catalogi van bibliotheken
 • zoekmachines op het Internet
 • portaalsites op het Internet

Gegevensbestanden

Dit zijn verzamelingen van referenties waar de gegevens op een systematische manier zijn ingegeven. Veel bibliotheken hebben dergelijke gegevensbestanden die bedoeld zijn om jou te helpen zoeken naar informatie. De meest algemene geven je de referenties van belangrijke artikels in tijdschriften omdat ze niet in detail kunnen gaan. Bibliotheken die meer gespecialiseerd zijn, zoals de bibliotheek van een bepaalde vakgroep aan de universiteit, treden wel meer in detail. De volgende criteria kunnen je helpen om de bruikbaarheid van een gegevensbestand te onderzoeken:

 • kijk na welke soorten bronnen er in het gegevensbestand opgenomen zijn (tijdschriftartikels, hoofdstukken uit boeken, verhandelingen, verslagen, ...)
 • kijk na of de volledige tekst voorhanden is of enkel de referentie met een korte samenvatting
 • kijk na hoever het gegevensbestand teruggaat in de tijd
 • kijk na welke thema's in het gegevensbestand zitten en of ze nationaal of internationaal van aard zijn
 • kijk na wie het gegevensbestand heeft samengesteld: is het iemand met een zekere autoriteit of is het iemand die vanuit zijn overtuiging bepaalde informatie zou (kunnen) weren uit het gegevensbestand
 • kijk na of er geen tips gegevens worden om het gegevensbestand sneller en beter te doorzoeken

Catalogi van bibliotheken

De meeste elektronische catalogi van bibliotheken gaan maar terug tot de jaren 80. Dit neemt niet weg dat ze vaak nog in het bezit zijn van een papieren catalogus (met steekkaarten) van voor die periode. In een aantal gevallen is het nuttig én noodzakelijk om deze ook te consulteren. Vergeet niet dat nog lang niet alles op het Internet te vinden is!

Zoekmachines op het Internet

De meeste zoekmachines op het Internet zoals Google en Altavista gaan in duizenden websites op zoek naar informatie. Ze geven je dan ook een lijst met veel referenties, waaronder ook veel irrelevante en onbetrouwbare. Het is van belang dat je enkel die informatie gebruikt die duidelijk steunt op een wetenschappelijke achtergrond.

Portaalsites op het Internet

Er bestaan ook verzamelingen van internetreferenties die wetenschappelijk verantwoord zijn. Ze geven je minder informatie, maar deze is wel van een hoge kwaliteit. In veel gevallen zijn ze ook gespecialiseerd in een bepaald wetenschappelijk domein. Enkele voorbeelden:

Bron:

http://studyskills.soton.ac.uk

16:23 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: hoger onderwijs, secundair onderwijs, informatie opzoeken, informatiegeletterdheid, wetenschappelijke zoekrobots | |

2008.03.23

Omgaan met informatie - 1

Om projecten, eindwerken, verhandelingen en dergelijke te maken heb je informatie nodig. Onder andere door de komst van het Internet leven we in een maatschappij waarin ook de informatie niet meer aan de globalisering ontkomt. Mensen kunnen al deze informatie niet langer in zich opnemen, zelfs niet als het over één vakgebied gaat. Vandaag is het dan ook in veel gevallen belangrijker om te weten waar je de juiste informatie kunt vinden als je ze nodig hebt. Dit heeft geleid tot een nieuwe vaardigheid die kan aangeleerd worden en die men informatiegeletterdheid noemt. Dit begrip staat dan voor de vaardigheid waarbij men zich een weg baant door de informatie, deze kritisch bekijkt en de juiste gegevens er uit selecteert. Binnen deze informatiegeletterdheid kunnen we vier deelvaardigheden onderscheiden:

 • relevante informatie vinden:
  • voor jezelf weten wanneer je extra informatie nodig hebt
  • de beste bronnen raadplegen
  • juiste zoekstrategieën ontwikkelen
  • de kwaliteit van de informatie nagaan
  • ...
 • tijd efficiënt beheren:
  • gericht zoeken naar informatie
  • relevante bronnen consulteren en niet zonder meer betrouwen op de resultaten van de zoekrobots op het Internet
  • nagaan welke bronnen er in de bibliotheek aanwezig zijn en waar die te vinden zijn, zodat je ze onmiddellijk kunt raadplegen als je ze nodig hebt
  • basiswerken uit de biblioheek tijdig reserveren
  • ...
 • gedrukte bronnen effectief gebruiken
  • weten welke gedrukte informatie er over jouw onderwerp bestaat
  • weten welke basiswerken je zeker moet raadplegen
  • interbibliothecaire diensten kunnen gebruiken
  • ...
 • eigen vaardigheden voortdurend bijstellen
  • gericht leren zoeken op het Internet
  • alle informatiebronnen kritisch leren benaderen
  • ...

In de volgende bijdragen gaan we hier dieper op in.

Bron

http://studyskills.soton.ac.uk

12:07 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: informatiegeletterdheid, hoger onderwijs, secundair onderwijs, informatie opzoeken | |