2013.02.15

Over ons brein, ons leren en ons geheugen

In onderstaande lezing kun je een en ander leren over het functioneren van ons brein en de factoren die het leren en het geheugen beïnvloeden:

18:15 Gepost door Lieven Coppens in Algemene informatie | Permalink | Tags: denken, denkontwikkeling, geheugen, hersenen, leraar24, leren, neurobiologie, neuropsychologie, ontwikkeling | |

2008.02.29

Over het geheugen - slot

Tips voor het 'oproepen' van informatie:

 1. Gebruik dezelfde tips die gegeven werden bij het stukje over het 'bewaren' van informatie. Een aandachtige lezer zal ongetwijfeld gemerkt hebben dat ze eveneens gelden voor het 'oproepen' van informatie.
 2. Ons geheugen is situatie-afhankelijk. We herinneren ons de dingen beter als we ze onder dezelfde omstandigheden leren als waarin we ze ons zullen moeten herinneren.
  Voorbeeld: Leer een toespraak uit het hoofd in dezelfde zaal als waarin je ze zal moeten houden.
  Probeer de condities waaronder je leert gelijk te maken aan de condities waaronder je het geleerde zal moeten gebruiken.
  Voorbeeld: zelfde uur, zelfde lokaal, zelfde atmosfeer.
 3. We herinneren ons dingen die emotioneel geladen zijn beter dan andere. Probeer dan ook een emotionele lading te geven aan wat je studeert.
  Voorbeeld: Beeld je in hoe jij zou overleven in de middeleeuwen.

Bron

http://www.gsu.edu

22:47 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: geheugen, memoriseren, onthouden, secundair onderwijs, hoger onderwijs | |

2008.02.24

Over het geheugen - 4

Tips voor het 'bewaren' van informatie:

 • Het langetermijngeheugen heeft structuren en/of kaders nodig om later de informatie weer te kunnen oproepen. Het is dan ook belangrijk om losse feiten steeds in een zinvol geheel onder te brengen.
  Voorbeeld: organiseer een aantal geschiedkundige feiten rond een bepaalde periode, figuur of gebeurtenis.
 • Naargelang je de informatie grondiger verwerkt, zal je ze op een later tijdstip ook beter kunnen oproepen. Dit houdt in dat je de informatie met verschillende dingen in verband brengt.
  Voorbeeld: zoek de betekenis van een nieuw woord op in een woordenboek, gebruik het in een gesprek en gebruik het in een schrijfoefening.
 • Gebruik al jouw zintuigen om het opslaan en weer oproepen van informatie te bevorderen.
  Voorbeeld: Denk bij het woord 'mosterd' aan de kleur, de geur en de smaak ervan.
 • Gebruik een zin om de elementen uit een opsomming beter te onthouden, waarbij de eerste letter van elk woord een element vertegenwoordigt.
  Voorbeeld: Gebruik de zin 'Nooit Oorlog Zonder Wapens' om je de volgorde van de windstreken op een windroos te herinneren.
 • Soms kan het helpen om de dingen die je moet onthouden een nummer te geven of te tellen.
  Voorbeeld: Associeer de scheikundige elementen met hun nummer uit de periodieke tabel.
  Het tellen van de dingen die je moet onthouden is tegelijk ook een controlemiddel om na te gaan of jouw opsomming volledig is.
 • Meer complexe informatie deel je het beste op in kleinere, betekenisvolle groepjes.
  Voorbeeld: Een telefoonnummer herinner je beter als een groep van getallen (09 357 15 59) dan als een reeks van cijfers (0-9-3-5-7-1-5-5-9).

Bron

http://www.gsu.edu

17:39 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: geheugen, memoriseren, onthouden, secundair onderwijs, hoger onderwijs | |

2008.02.16

Over het geheugen - 3

Tips voor het 'invoeren' van informatie:

 • Zoek om te leren een rustige plaats uit waar je niet afgeleid wordt. Zo verklein je de kans om nieuwe leerstof onvoldoende grondig of oppervlakkig te studeren.
 • Begin vroeg genoeg met studeren: wacht niet tot het laatste moment. Korte, regelmatige momenten van leren en herhalen hebben een groter rendement dan een eenmalige en langdurige inspanning net voor een test of examen.
 • Om je beter te herinneren wat je gelezen hebt, moet je leren met een doel. Stel je bijvoorbeeld vooraf een aantal vragen die je wil kunnen beantwoorden nadat je de tekst gelezen hebt. (Be)studeer altijd eerst de inhoudstafel en de verschillende soorten titels van jouw tekst. Haal daarna uit elke paragraaf de belangrijkste inhoud.
 • Memoriseer nooit nieuwe leerstof van twee verschillende vakken na elkaar: laat er op zijn minst een stevige pauze tussen. Nieuw geleerde leerstof heeft de neiging zich met elkaar te vermengen, ook al situeert ze zich niet binnen hetzelfde vak. 

 Bron

http://www.gsu.edu

13:45 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: hoger onderwijs, secundair onderwijs, onthouden, geheugen, memoriseren | |

2008.02.09

Over het geheugen - 2

Het geheugen is een hersensysteem dat werkt met drie processen:

 • Het invoeren van informatie: De informatie die binnenkomt moet geregistreerd worden. Dit registreren verloopt moeilijker naarmate je afgeleid (bv. studeren terwijl je tv kijkt) of gespannen bent (bv. bang zijn dat je zal falen op de toets).
 • Het opslaan en bewaren van de informatie: Geregisteerde informatie moet ook nog bewaard worden. Dat bewaren lukt beter in de mate dat je de informatie organiseert en in verband brengt met andere betekenisvolle informatie die je al vroeger hebt opgeslagen in jouw geheugen.
 • Het ophalen van informatie: Dit kan op twee manieren. De ene manier is het zich herinneren van informatie (bv. antwoorden op open vragen), de andere manier is door ze te herkennen (bv. het juiste antwoord kiezen bij meerkeuzevragen). Herkennen van informatie is net iets gemakkelijker dan het heroproepen of herinneren.

Maar het geheugen heeft ook een drietal modaliteiten:

 • Verbaal: Je herinnert je de klank van een woord of herkent het geschreven woord.
 • Visueel: Je herinnert je hoe iets er uit ziet: kleuren, lijnen, hoeken, gezichten, driedemensionele afbeeldingen, foto's...
 • Kinesthetisch: Je herinnert je de opeenvolging van handelingen om iets correct uit te voeren.

Bron

http://www.gsu.edu

22:05 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: geheugen, hoger onderwijs, secundair onderwijs, memoriseren, onthouden | |

2008.02.03

Over het geheugen - 1

De volgende factoren kunnen jouw geheugen beïnvloeden. Het is dan ook goed om eens na te gaan of dat bij jou het geval is. Zo kun je er iets aan doen:

 • Drugs en alcohol kunnen de werking van het geheugen verstoren.
 • Lichamelijke ontspanning en een goede gezondheid zorgen ervoor dat de hersenen voldoende zuurstof krijgen. Je kunt dan ook sneller de leerstof leren en opnieuw oproepen.
 • Vermoeidheid kan er voor zorgen dat we geen nieuwe leerstof meer kunnen opnemen of de gestudeerde leerstof niet meer kunnen oproepen.
 • Onderschat de invloed op het geheugen niet van stress en spanning. Gevoelens van angst en terneergeslagenheid kunnen ervoor zorgen dat je je niet kunt concentreren, dat je geen nieuwe leerstof kunt opnemen of de gestudeerde leerstof niet meer kunt oproepen.
 • Bepaalde geneesmiddelen die je bij ziekte moet innemen, kunnen net zoals drugs en alcohol de werking van het geheugen negatief beïnvloeden.

Bron

http://www.gsu.edu

17:14 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: secundair onderwijs, geheugen, hoger onderwijs, onthouden, memoriseren | |

2007.08.18

Ken alles!

De Britse website Know it All bevat heel wat tips voor studenten. Ze werd gemaakt door de North West Learning Grid. Dit is een groep van negentien plaatselijke Britse onderwijsdeskundigen die samenwerkt om het leren te verbeteren en te ondersteunen door middel van de laatste nieuwe ICT-middelen. Hun hoofddoel is het verstrekken van elektronische leerinhouden.

Deze website draait rond vijf hoofdstukken:

 • Hoe leren we?
 • Herhaling van leerstof.
 • Examens afleggen.
 • Studievaardigheden.
 • Persoonlijke vaardigheden.

Het eerste hoofdstuk, How we learn, is een multimediapresentatie die je een inzicht geeft in de manier waarop we leren.

Het tweede hoofdstuk, Revision,  heeft het over het herhalen van de leerstof. Aan bod komen tips rond planning, herhalingstechnieken, het uitkiezen van leerstof die moet herhaald worden en dergelijke meer.

Het derde hoofdstuk, exams, heeft het ondermeer over examentechnieken, het analyseren van vragen en veelvoorkomende problemen bij het afleggen van examens.

Het vierde hoofdstuk, study skills, heeft het over verschillende vaardigheden. Aan bod komen de leesvaardigheden, het noteren, de schrijfvaardigheden, planning en de denkvaardigheden.

Het vijfde hoofdstuk, personal skills, gaat dieper in op persoonlijke vaardigheden zoals zelfvertrouwen, het hanteren van stress, geheugenvaardigheden en tips om niet zenuwachtig te zijn.

Bron

http://www.nwlg.org/pages/resources/knowitall/index.htm

17:56 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: secundair onderwijs, hoger onderwijs, examens, herhalen, leesstrategieen, sq3r, noteren, samenvatten, plannen, tijdsbeheer, denkstrategieen, geheugen | |