2010.01.24

Over je voorbereiden op en het afleggen van examens

Op mijn boekenblog http://boeketje-onderwijs.skynetblogs.be besprak ik een leuk en nuttig boekje over het studeren voor en het afleggen van examens. Nooit belerend en altijd heel concreet en praktisch, geeft het tal van nuttige tips en adviezen om , zoals de ondertitel van het boekje zelf zegt, met "minder stress en betere cijfers" uit de examenperiode te komen. Je leest hier mijn bespreking van De allerbeste examentips - Voor minder stress en betere cijfers.

19:43 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: examens, rust, secundair onderwijs, slagen, stress, plannen, ontspannen, hoger onderwijs, motivatie, mindmap, faalangst, leerstijl, mislukken, gedachtenkaart | |

2010.01.18

Leer uit jouw fouten

Stel dat je op alle vragen uit het berichtje van vorige week een antwoord kunt geven dat jou van alle schuld vrij pleit:

 • Je bent tijdig beginnen studeren.
 • Jouw nota's waren in orde.
 • Je wist welke leerstof je moest kennen.
 • Je hebt zowel jouw handboek als jouw nota's gestudeerd.
 • Je had op voorhand om extra uitleg gevraagd over de dingen die je minder goed of helemaal niet begreep.

Dan is het belangrijk dat je de volgende stap zet: samen met de leerkracht(en) jouw slechte examen(s) inkijken en bespreken.  Alleen zo kun je echt leren uit jouw fouten.  Wat kun je zoal uit dit gesprek leren?

 • Had je de vragen wel juist begrepen?
 • Heb je de opdracht juist geïnterpreteerd?
 • Was jouw antwoord volledig?
 • Was jouw antwoord te beknopt?
 • Was jouw antwoord te uitgebreid en heb je daardoor de essentie gemist?
 • Heb je de verkeerde oplossingsmethode gebruikt?
 • Heb je belangrijke details over het hoofd gezien?
 • Heb je de leerstof op de verkeerde manier gestudeerd?
 • ...

Elke leerkracht kan jou voor zijn vak zeker nuttige leer- en oefentips geven om het de volgende keer beter te doen. Door deze feedback ter harte te nemen kun je jezelf beter voorbereiden voor de volgende examens en toetsen

2010.01.10

Het is niet mijn schuld dat ik slechte punten heb!

Jouw examens of proefwerken eind december waren allesbehalve schitterend. Hoe kun je de schuld op de leerkracht steken? Deze uitspraken kunnen je alvast helpen:

 • Er werden vragen gesteld over leerstof die we niet gekregen hebben...
 • Er werden vragen gesteld over leerstof waarvan de leerkracht gezegd had dat we ze niet moesten kennen...
 • Er werden vragen gesteld over leerstof die niet in het handboek stond...
 • De leerkracht had de leerstof onvoldoende of te moeilijk uitgelegd...
 • Er was te veel leerstof om op één namiddag te verwerken...
 • ...

Om jezelf ervan te overtuigen dat je er helemaal niets kunt aan doen, kunnen deze uitspraken jou wellicht helpen. Alleen bieden ze nauwelijks garantie dat je het met Pasen beter gaat doen! Je komt veel verder als je aan jezelf de volgende vragen stelt en er een eerlijk antwoord op geeft.

 • Wist ik welke leerstof ik moest kennen voor het examen... ? Heb ik daar tijdig naar geïnformeerd?
 • Waren mijn nota's wel in orde zodat ik de inhoud die de leerkracht naast het handboek vertelde ook kon leren... ?
 • Heb ik zowel de leerstof uit mijn handboek als de nota's geleerd... ?
 • Heb ik de leerkracht om bijkomende uitleg gevraagd toen ik iets niet begreep?
 • Ben ik op tijd begonnen met studeren. Of heb ik het studeren uitgesteld tot de dag voor het examen?
 • ...

Het is maar wat je ermee doet. Want als je het antwoord kent op enkele van deze vragen, zal het waarschijnlijk duidelijk worden dat je wel meer kon doen of dat je het anders had kunnen aanpakken.

17:37 Gepost door Lieven Coppens in Efficiënt leren en studeren in de basis- en middenschool | Permalink | Tags: examens, secundair onderwijs, slagen, middenschool, basisonderwijs, mislukken | |

2009.06.06

De 4 fasen van de examenvoorbereiding

de 4 fasen van de examenvoorbereiding

22:35 Gepost door Lieven Coppens in Algemene informatie | Permalink | Tags: examens, secundair onderwijs, hoger onderwijs | |

2008.12.14

De laatste loodjes? Tien tips om de examens te overleven.

Op het Internet vond ik deze tips om de examens te overleven. Op het gevaar af te overdrijven geef ik ze toch nog eens door:

 1. Niets is belangrijker dan regelmaat.
 2. Ontspanning moet ontspannend zijn. Doe dan ook wat je graag doet.
 3. Acht tot tien uur per dag studeren in het hoger onderwijs moet volstaan.
 4. Beter verschillende lichte maaltijden dan minder maar zwaardere maaltijden.
 5. Goede nachtrust is onontbeerlijk.
 6. Stel een stevige planning op, maar houd voldoende marges.
 7. Baken je studieprogramma af in inhoudelijke delen, niet volgens het aantal pagina's.
 8. Informeer je goed over de manier waarop de examens worden afgenomen.
 9. Vermijd stress over andere dingen dan studeren.
 10. Breek niet plots met je normale gewoontes.

Bron

http://www.gezondheid.be

15:57 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: studietips, examens, planning, voeding, hoger onderwijs, secundair onderwijs | |

2008.10.26

Tips bij een openboekexamen

Bij een openboekexamen gaat men na of je de leerstof wel degelijk begrepen hebt, niet of je ze goed ingeprent hebt. Men verwacht van jou dat je:

 • de leerstof toepast op nieuwe situaties,
 • onderdelen en onderlinge verbanden kunt analyseren,
 • kunt samenvatten en structureren,
 • een oordeel over iets kunt vellen terwijl je de leerstof als bewijsmateriaal gebruikt.

Al naargelang de examinator krijg je toegang tot verschillende informatiebronnen (nota's, handboeken,  ...). Het examen kan doorgaan op school, maar mag misschien ook thuis worden opgelost. Het bevat misschien vragen die je reeds voor het examen hebt besproken, maar misschien ook niet.

Een geslaagd openboekexamen hangt af van een zeer goede voorbereiding. Onderschat deze dan ook niet. De tijd om het examen af te leggen is beperkt (ook al lijkt een hele avond om thuis het open boek examen af te leggen heel veel). Het is dus belangrijk dat je jezelf zodanig georganiseerd hebt dat je heel snel alle gegevens, citaten, voorbeelden, argumenten voor en tegen, ... kunt terugvinden.

De voorbereiding

 • Blijf goed op de hoogte van lezingen en opdrachten in de klas.
 • Bereid korte, beknopte nota's voor over bepaalde ideeën en begrippen.
 • Selecteer zorgvuldig wat je zal meenemen op het examen en noteer de belangrijkste ideeën en feiten van wat je niet meeneemt.
 • Neem zeker ook jouw persoonlijke mening bij de leerstof mee. Zo toon je dat je de leerstof grondig hebt doordacht. Ze kan tegelijk ook een bron zijn om jouw argumenten te staven.
 • Anticipeer welke modelvragen je kunt krijgen, maar formuleer hierop geen modelantwoord. Daag jezelf uit om na te denken over de manier waarop je zou kunnen antwoorden en welke bronnen je daarvoor zou kunnen gebruiken.
 • Organiseer jouw referentiematerialen (jouw "open boek"):
  • Zorg dat je de opbouw, layout en structuur goed kent.
  • Schrijf korte, snel door te nemen samenvattingen.
  • Maak lijsten met belangrijke gegevens en formules.

Het examen zelf

 • Lees de vragen zeer aandachtig zodat je precies weet wat er gevraagd wordt.
 • Gebruik de toegemeten tijd maximaal.
 • Antwoord nooit te veel: streef naar beknopte en volledige antwoorden.
 • Gebruik citaten om iets te benadrukken, maar overdrijf niet.

Bron

http://www.studygs.net/tsttak7.htm

21:08 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: examens, hoger onderwijs, secundair onderwijs, openboekexamen | |

2008.10.19

Beknopt maar toch volledig antwoorden op een vraag

Wie beknopt maar toch volledig op een vraag kan antwoorden, bewijst dat hij de leerstof beheerst. De volgende tips kunnen je daar zeker bij helpen.

 • Bij de voorbereiding op het examen:
  • Maak korte samenvattingen.
  • Concentreer je op sleutelwoorden, feiten, woordenschat en begrippen.
  • Orden de leerstof in samenhangende geheel en herhaal.
 • Op het examen zelf:
  • Concentreer je op de sleutelwoorden en kernideeën waar men naar vraagt.
  • Elimeer alle sleutelwoorden en kernideeën die niet rechtstreeks in verband staan met het gevraagde.
  • Antwoord kort maar krachtig. Breng de sleutelbegrippen in korte zinnen met elkaar in verband.
  • Als je denkt dat er verschillende antwoorden mogelijk zijn, vraag dat aan de leerkracht. Hij kan je eventueel een hint geven.

Bron

http://www.studygs.net

17:17 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: examens, beknoptheid, antwoorden, hoger onderwijs, secundair onderwijs | |

2008.10.12

Meerkeuzevragen aanpakken

Meerkeuzevragen bestaan meestal uit een gemeenschappelijke zin (of stam) die gevolgd wordt door 3 tot 5 verschillende antwoordmogelijkheden. Het juiste antwoord vinden is niet altijd even gemakkelijk, zeker niet als de alternatieven sterk op elkaar gelijken. De volgende tips kunnen helpen bij het zoeken naar het juiste alternatief:

 • Elimineer eerst de alternatieven waarvan je zeker bent dat ze niet juist zijn.
 • Voer op elk alternatief een waar-of-niet-waar test uit.
 • Stel alternatieven in vraag die grammaticaal niet overeenkomen met de gemeenschappelijke zin.
 • Stel alternatieven in vraag die je volledig onbekend voorkomen.
 • Stel alternatieven in vraag die negatieve of absolute woorden bevatten.
 • Als je er zeker van bent dat verschillende alternatieven juist zijn, dan kan het alternatief "Alle mogelijkheden zijn juist" het juiste antwoord zijn.
 • Zet alternatieven met een dubbele negatie om in een positief alternatief. Ga na of dit juist is.
 • Als twee alternatieven elkaars tegenovergestelde zijn, dan is de kans groot dat één van beide alternatieven het goede antwoord is.

Bij meerkeuzevragen is er altijd de mogelijkheid dat je gokt. Hoe dan wel met het volgende rekening:

 • Gok niet als er een gokcorrectie wordt toegepast. Gok altijd als er geen gokcorrectie wordt toegepast.
 • Gebruik aanwijzingen uit vragen die je wel kon beantwoorden om vragen die je niet weet op te lossen.

Houd je bovenal voortdurend voor dat je het beste antwoord zoekt, en niet datgene dat altijd, in alle gevallen en zonder uitzondering waar is.

Bron

http://www.studygs.net

16:12 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: examens, hoger onderwijs, meerkeuzevragen, secundair onderwijs | |

2008.10.05

Waar of niet waar?

Op toetsen of examens moet je soms antwoorden of een stelling of een uitspraak waar of niet waar is. Dat is vaak moeilijker dan je op het eerste gezicht zou denken. Daarom deze tips:

 • Om waar te zijn moet elk onderdeel van de stelling of uitspraak waar zijn. Van zodra er één deel niet waar is, is de volledige stelling of uitspraak niet waar, ongeacht het aantal onderdelen dat wel klopt.
 • Let goed op negaties, woorden die een bepaalde kwaliteit uitdrukken absolute woorden en lange zinnen:
  • negaties kunnen voor verwarring zorgen. Als de vraag negaties zoals niet, geen, kan niet bevat, laat dan even deze negaties weg en lees dan wat er overblijft. Beslis of deze nieuwe zin waar of niet waar is. Als hij waar is, dan is zijn tegenstelling (deze met de negaties) doorgaans niet waar en omgekeerd.
  • woorden die een bepaalde kwaliteit uitdrukken zoals soms, vaak, frequent, over het algemeen maken het mogelijk om juiste uitspraken of stellingen te vinden. Omdat ze een zekere bescheidenheid in zich dragen, weerspiegelen ze vaak de realiteit.
  • absolute woorden zoals geen, nooit, altijd, iedere, volledig, enkel zijn woorden die het aantal mogelijkheden beperken. Ze houden in dat de uitspraak of stelling 100% waar moet zijn en duiden er heel vaak op dat de uitspraak of stelling niet waar is.
  • lange zinnen bevatten vaak woordgroepen die van elkaar gescheiden zijn door leestekens. Controleer of iedere woordgroep waar is. Van zodra er één niet waar is, is de volledige uitspraak of stelling niet waar.

Bron

http://www.studygs.net

16:57 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: hoger onderwijs, secundair onderwijs, examens | |

2008.06.22

Na de test of het examen

Het is altijd goed om na een toets of examen de aard van de vragen nog eens goed te bestuderen. Dit kan je helpen om je er nog beter op voor te bereiden, zeker als het de eerste keer niet zo goed gelukt is. Vragen die je jezelf daarbij kunt stellen zijn:

 • Welke bronnen heeft de leerkracht of docent gebruikt?
  • Sloegen de vragen vooral op hetgeen hij in de les vertelde?
  • Kwamen de vragen voornamelijk uit de cursus of het handboek?
  • Vraagt hij naar specifieke details of is hij tevreden met de algemene lijnen?
  • Stelt hij vooral vragen over die leerstofonderdelen die hij in de les extra benadrukte?
  • ...
 • Welke soort vragen heeft de leerkracht of docent gesteld?
  • Zijn het vooral vragen naar feiten?
  • Zijn het vooral toepassingen?
  • Vraagt hij naar definities?
  • ...

Bron

http://sas.calpoly.edu/asc/

21:33 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: secundair onderwijs, examens, hoger onderwijs | |