2010.04.24

De denkhoeden van De Bono - 6

13:30 Gepost door Lieven Coppens in Algemene informatie | Permalink | Tags: denken, denkstrategieen, edward de bono, lateraal denken, denkhoeden | |

2010.04.17

De denkhoeden van De Bono - 5

13:30 Gepost door Lieven Coppens in Algemene informatie | Permalink | Tags: denken, denkstrategieen, edward de bono, lateraal denken, denkhoeden | |

2010.04.10

De denkhoeden van De Bono - 4

13:30 Gepost door Lieven Coppens in Algemene informatie | Permalink | Tags: denken, denkstrategieen, edward de bono, lateraal denken, denkhoeden | |

2010.04.03

De denkhoeden van De Bono - 3

13:30 Gepost door Lieven Coppens in Algemene informatie | Permalink | Tags: denken, denkstrategieen, edward de bono, lateraal denken, denkhoeden | |

2010.03.27

De denkhoeden van De Bono - 2

13:30 Gepost door Lieven Coppens in Algemene informatie | Permalink | Tags: denken, denkstrategieen, edward de bono, lateraal denken, denkhoeden | |

2010.03.21

De denkhoeden van De Bono - 1

De theorie van de 6 denkhoeden van Edward De Bono verdient zeker de aandacht op een blog met "leren studeren" als onderwerp. De komende weken laten we hem zelf aan het woord.

12:55 Gepost door Lieven Coppens in Algemene informatie | Permalink | Tags: denken, denkstrategieen, edward de bono, lateraal denken, denkhoeden | |

2007.08.18

Ken alles!

De Britse website Know it All bevat heel wat tips voor studenten. Ze werd gemaakt door de North West Learning Grid. Dit is een groep van negentien plaatselijke Britse onderwijsdeskundigen die samenwerkt om het leren te verbeteren en te ondersteunen door middel van de laatste nieuwe ICT-middelen. Hun hoofddoel is het verstrekken van elektronische leerinhouden.

Deze website draait rond vijf hoofdstukken:

 • Hoe leren we?
 • Herhaling van leerstof.
 • Examens afleggen.
 • Studievaardigheden.
 • Persoonlijke vaardigheden.

Het eerste hoofdstuk, How we learn, is een multimediapresentatie die je een inzicht geeft in de manier waarop we leren.

Het tweede hoofdstuk, Revision,  heeft het over het herhalen van de leerstof. Aan bod komen tips rond planning, herhalingstechnieken, het uitkiezen van leerstof die moet herhaald worden en dergelijke meer.

Het derde hoofdstuk, exams, heeft het ondermeer over examentechnieken, het analyseren van vragen en veelvoorkomende problemen bij het afleggen van examens.

Het vierde hoofdstuk, study skills, heeft het over verschillende vaardigheden. Aan bod komen de leesvaardigheden, het noteren, de schrijfvaardigheden, planning en de denkvaardigheden.

Het vijfde hoofdstuk, personal skills, gaat dieper in op persoonlijke vaardigheden zoals zelfvertrouwen, het hanteren van stress, geheugenvaardigheden en tips om niet zenuwachtig te zijn.

Bron

http://www.nwlg.org/pages/resources/knowitall/index.htm

17:56 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: secundair onderwijs, hoger onderwijs, examens, herhalen, leesstrategieen, sq3r, noteren, samenvatten, plannen, tijdsbeheer, denkstrategieen, geheugen | |

2007.01.26

Hoe denk ik?

Wie zijn denken wil verbeteren, moet de twee essentiële dimensies ervan beheersen. Enerzijds moet hij de verschillende onderdelen van het denken herkennen. Anderzijds moet hij nagaan hoe hij ermee omgaat. Die onderdelen kan je als volgt omschrijven:

 • Alle denken heeft een doel.
 • Alle denken is een poging om iets uit te zoeken, om een vraag te beantwoorden of een probleem op te lossen.
 • Alle denken is gebaseerd op veronderstellingen.
 • Alle denken vertrekt vanuit een bepaald gezichtspunt.
 • Alle denken is gebaseerd op feiten, informatie en bewijzen.
 • Alle denken wordt uitgedrukt en vormgegeven door concepten en ideeën.
 • Alle denken bevat interpretaties en afleidingen waardoor we besluiten trekken en betekenis geven aan gegevens.
 • Alle denken leidt ergens naar toe, heeft implicaties en gevolgen.

Je kunt je dan afvragen over welke verstandelijke normen een student moet beschikken om die eigenschappen van hun denken te onderzoeken. Veel van deze deze normen zijn afhankelijk van de context waarin ze voorkomen, maar de volgende zijn nagenoeg universeel:

 • Helderheid
 • Nauwkeurigheid
 • Juistheid
 • Relevantie
 • Diepte
 • Breedte
 • Logica

De kwaliteit van het denken van een student hangt af van de manier waarop hij deze universele normen toepast op de verschillende onderdelen van het denken. De volgende richtlijnen kunnen daarbij helpen:

 • Alle denken heeft een doel:
  • Neem voldoende tijd om een doel te bepalen.
  • Maak onderscheid tussen jouw doel en de aanverwante doelen.
  • Controleer geregeld of je nog naar jouw doel toewerkt.
  • Kies betekenisvolle en realistische doelen.
 • Alle denken is een poging om iets uit te zoeken, om een vraag te beantwoorden of een probleem op te lossen:
  • Neem voldoende tijd om de centrale vraag helder en nauwkeurig te omschrijven.
  • Stel de vraag op verschillende manieren om haar betekenis en draagweidte te vatten.
  • Splits de vraag op in deelvragen.
  • Ga na of de vraag één juist antwoord heeft, een vraag naar een mening is of vereist dat er vanuit verschillende standpunten naar haar gekeken wordt.
 • Alle denken is gebaseerd op veronderstellingen:
  • Identificeer jouw veronderstellingen op een heldere manier. Ga na of ze controleerbaar zijn.
  • Ga na hoe je veronderstellingen jouw gezichtspunt vorm geven.
 • Alle denken vertrekt vanuit een bepaald gezichtspunt:
  • Ga na wat jouw gezichtspunt is.
  • Ga op zoek naar andere gezichtspunten en onderzoek wat hun sterke en zwakke kanten zijn.
  • Probeer om alle gezichtspunten op een eerlijke en objectieve manier te benaderen.
 • Alle denken is gebaseerd op feiten, informatie en bewijzen:
  • Beperk je beweringen tot deze die ondersteund worden door de gegevens die je kent.
  • Zoek naar informatie die jouw mening ondersteunt maar ook naar informatie die ze tegenspreekt.
  • Zorg er voor dat alle gebruikte informatie duidelijk, juist en relevant is.
  • Zorg er voor dat je voldoende informatie hebt verzameld.
 • Alle denken wordt uitgedrukt en vormgegeven door concepten en ideeën:
  • Bepaal wat de sleutelbegrippen zijn en leg ze helder uit.
  • Hou rekening met andere begrippen of alternatieve definities van deze begrippen.
  • Zorg er voor dat je de concepten op een zorgvuldige en preciese manier hanteert.
 • Alle denken bevat interpretaties en afleidingen waardoor we besluiten trekken en betekenis geven aan gegevens:
  • Leid enkel die dingen af die in de bewijzen vervat zitten.
  • Kijk of de verschillende afleidingen met elkaar samenhangen.
  • Identificeer de veronderstellingen die je tot je besluit hebben gebracht.
 • Alle denken leidt ergens naar toe, heeft implicaties en gevolgen:
  • Spoor de implicaties en gevolgen op die uit jouw denken voortvloeien.
  • Zoek zowel naar de positieve als naar de negatieve gevolgen.
  • Hou rekening met alle mogelijke gevolgen.

Bron

www.criticalthinking.org

22:49 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: denkstrategieen, secundair onderwijs, hoger onderwijs | |