2013.05.11

Zijsprong: over de kracht van concentratie

17:46 Gepost door Lieven Coppens in Algemene informatie | Permalink | Tags: concentratie, executieve functies | |

2010.12.12

Door me te concentreren brengen mijn inspanningen veel meer op

Concentratie: wat is dat eigenlijk? Als je geconcentreerd bent dan ben je alleen maar bezig met wat je aan het doen bent, met wat je hoort. Je hoort niet meer wat er rondom jou gebeurt, je zit aan niets anders te denken, je droomt niet over iets anders. Denk maar eens wat er met jou gebeurt als je een zeer spannend boek leest of een moeilijk videospelletje speelt.

De volgende dingen wijzen er meestal op dat je jouw concentratie kwijt bent:

 • Je begint te geeuwen.
 • Je denkt aan iets anders.
 • Je bent te lui om te noteren.
 • Je speelt met alles wat er op jouw bank te vinden is.
 • Je wordt zenuwachtig.
 • Je luistert niet naar degene die aan het woord is.
 • Je valt jouw buurman lastig.
 • Je zit te praten.
 • Je tekent.

Deze dingen kunnen het jou moeilijk maken om je te concentreren:

 • vermoeidheid
 • een luidruchtige omgeving
 • bepaalde soorten muziek
 • een idee dat door je hoofd gaat
 • een probleem waar je mee zit
 • hoofdpijn

Dit kan je helpen om je te concentreren:

 • Stel jezelf vragen over wat je aan het doen bent en beantwoord ze:
  • Waarover gaat het?
  • Wat moet ik precies doen?
 • Zoek uit wat er bij jou werkt:
  1. Zoek momenten uit waarop je wel geconcentreerd bent.
  2. Probeer te begrijpen hoe je je op dat moment voelt.
  3. Probeer te begrijpen op welke manier je er in slaagde je te concentreren.
  4. Probeer dat gevoel of die manier te herhalen.

Bron

http://www.keepschool.com

12:45 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: concentratie, hoger onderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs | |

2008.04.05

Concentratietips

Om je te kunnen concentreren is het de kunst om elke vorm van afleiding te vermijden en je te richten op de taak die voor je ligt. Als je iets leest en plots ondervindt dat je niet weet wat je aan het lezen bent of als je merkt dat je je in de klas niet (meer) kunt concentreren op wat de leerkracht zegt, dan kunnen de volgende tips je misschien wel helpen:

Concentratie bij het leren

 • Zorg ervoor dat je een bepaalde routine hebt om te studeren en houd je daar strikt aan. Een dergelijke routine komt niet vanzelf. Je moet er aan blijven werken.
 • Ga tijdens jouw pauzes iets totaal anders doen op een andere plaats.
 • Vermijd dagdromen. Stel jezelf onder het studeren voortdurend vragen over de leerstof en probeer deze te beantwoorden.
 • Lees voor je naar een les gaat de nota's van de vorige uiteenzetting nog eens door. Op die manier ben je beter voorbereid op wat je zal horen en kan je gericht luisteren.
 • Toon uitwendig jouw belangstelling (houding en gelaatsuitdrukking) om jezelf te motiveren ook innerlijk aandachtig te zijn. Jouw houding kan daar veel toe bijdragen!
 • Biedt weerstand tegen elke vorm van afleiding. Ga niet naast medestudenten zitten waarvan je weet dat ze je zullen animeren tijdens de les. Concentreer je op wat de leerkracht zegt door actief te luisteren en nota's te nemen.

Bron

http://academictips.org

20:52 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: hoger onderwijs, secundair onderwijs, aandacht, concentratie | |

2008.03.16

Hoe haal je het meeste uit een les?

Aan de hogeschool of de universiteit wordt er van jou verwacht dat je de informatie die in een les gegeven wordt zelfstandig verwerkt. Een aantal dingen kunnen je helpen om het rendement van naar de les te gaan aanzienlijk te verhogen:

 • Bereid je voor op de les. Dit kan op verschillende manieren:
  • Neem de informatie in jouw syllabus of handboek vooraf door: ga na wat de doelstellingen zijn. Probeer structuur en verbanden in de tekst te zien.
  • Zet op een rijtje wat je vooraf al begrijpt en waar je meer uitleg voor nodig hebt.
 • Neem actief aan de les deel: wees geen "spons". Een spons is iemand die enkel naar de docent zit te luisteren en probeert alle kennis op te zuigen. Uit onderzoek is gebleken dat iemand die dit doet zonder nota's te nemen of actief aan de les deel te nemen, in het beste geval slechts 20% van de gegeven informatie onthoudt.

Wie de lessen voorbereidt, haalt daar alle voordeel uit: hij onthoudt veel meer informatie uit de les en is in staat om meer effectief en op een zinvollere manier nota's te nemen. Hij herkent immers belangrijke sleutelbegrippen van zodra hij ze hoort en weet naar welke soort informatie hij moet luisteren. Met andere woorden: hij luistert veel doelgerichter en kan daardoor ook betere en meer samenhangende, gestructureerde nota's nemen.

Bron

http://www.studyskills.soton.ac.uk

21:29 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: voorbereiden, luisteren, concentratie, hoger onderwijs, noteren | |

2008.01.20

Examentips voor leerlingen met aandachts- en concentratieproblemen

Heb je problemen met aandacht en concentratie? Hebben deze problemen invloed op jouw resultaten voor de examens? Dan kunnen deze tips je misschien helpen:

 • Vraag of je jouw examens mag afleggen in een rustige en prikkelarme omgeving en niet in een grote studiezaal temidden van tientallen andere leerlingen.
 • Als je jouw examens in de klas moet afleggen, vraag dan om op een plaats te mogen zitten waar je het minst van al kans hebt om afgeleid te worden.
 • Luister zeer aandachtig naar de instructies van de leerkracht en lees altijd eerst de opdrachten en toelichtingen op het examenblad.
 • Bekijk eerst het volledige examen en bekijk welke soort vragen er gesteld worden (meerkeuzevragen, open vragen, ...). Schat in hoeveel tijd je aan elke vraag mag besteden. Hou hierbij steeds rekening met het aantal punten dat de vraag waard is. Voorzie altijd ook tijd om het examen na te lezen.
  • Begin te werken aan een gemakkelijke vraag. Markeer die antwoorden waarvan je niet echt zeker bent en kom er later op terug.
  • Het is belangrijk dat je bij open vragen eerst een lijstje maakt met de punten waarover je het wilt hebben. Dit lijstje hoeft niet lang of gedetailleerd te zijn.
  • Voorzie korte onderbrekingen als je daar nood aan hebt. Ga daarna onmiddellijk weer aan het werk. Het besef dat je na een vraag een korte pauze inlast, kan je helpen om geconcentreerd te blijven.

Bron

http://www.gsu.edu  

21:40 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: secundair onderwijs, hoger onderwijs, aandacht, concentratie, examens, tijdsbeheer | |

2007.09.01

Tien slechte luistergewoonten

Luisteren is zeer belangrijk als je in de klas goede nota's wil nemen.  Helaas is dat luisteren niet zo gemakkelijk als men wel denkt. Er zijn immers een heleboel factoren die dat kunnen bemoeilijken. We geven ze op een rijtje

 • Noem het onderwerp van de les vervelend en gebruik dat als excuus om niet te moeten opletten.
 • Geef kritiek op de manier van spreken en het uiterlijk van de leerkracht of docent. Luister enkel naar zijn les als zijn manier van lesgeven en zijn uiterlijk je bevalt.
 • Wind je op over een uitspraak van de leerkracht en docent en wacht niet tot wanneer zijn betoog klaar is. Zo mis je zeker de helft of meer van de uitleg die je nodig hebt.
 • Luister alleen naar de feiten die in de les gegeven worden, en niet naar de kernideeën. Op die manier verzamel je losse feiten zonder enig verband.
 • Probeer de les volledig en letterlijk uit te schrijven en ga niet flexibel om met het hak-op-de-tak springen van de leerkracht of docent. Weet echter dat slechts één derde van de lessen zo gestructureerd is opgebouwd dat je ze letterlijk kunt uitschrijven.
 • Doe alsof je aandachtig bent, maar laat jouw gedachten ondertussen de vrije loop.
 • Laat je door alles afleiden.
 • Luister enkel maar naar eenvoudige lessen. Haak af van zodra het iets moeilijker wordt.
 • Concentreer je op gevoelsgeladen woorden die de spreker gebruikt en ga daar op in.
 • Een spreker praat altijd trager dan jij denkt. Gebruik het tijdsverschil daartussen om je te laten afleiden en niet om te anticiperen, te herhalen of na te denken over wat er gezegd werd.

Bron

http://www.dartmouth.edu

17:07 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: hoger onderwijs, noteren, secundair onderwijs, luisteren, concentratie | |

2007.02.23

Opletten in de klas. Maar hoe?

Als je zelf nota's moet nemen in de klas, dan is het de bedoeling om alle belangrijke inhouden op te schrijven. Goede leerkrachten gebruiken technieken om duidelijk te maken wat belangrijk is. Enkele voorbeelden:

 • Stemgebruik: van stilte over fluisteren naar extra luid...
 • Bordgebruik: het opschrijven van kernwoorden, zinnen, hoofdideeën, verhelderende details...
 • Herhalingen: van letterlijke herhalingen tot gevarieerde uitleg: herhalen van kernideeën, samenvattingen aan het einde van de les, bij het begin van de les de essentie van de vorige keer herhalen...
 • Directe aanduidingen: "Dit is zeer belangrijk...", "Zorg dat je dit goed begrijpt...", "Dit kan moeilijk worden...", Luister goed...", "Dit is een examenvraag...", "Noteer dit...", ...
 • Vragen: een probleemstelling aan het begin van de les, om een discussie in de klas te starten, om na te gaan of je het begrijpt, ...
 • Voorbeelden: geven of vragen...
 • Demonstraties: presentaties, video, dramatechnieken, ...
 • Lichaamshouding en verschillende vinger-, hand- en armbewegingen...
 • Pauzes: dramatische of spanningsvolle pauzes voor of na een belangrijke uitspraak, spreeksnelheid, wachten tot wanneer hij de aandacht heeft van iedereen...
 • Humor: grappige anekdotes in verband met de lesinhoud, overdrijvingen, grapjes om een bepaalde gedachte te benadrukken...
 • Mimiek: het gebruiken van verschillende gelaatsuitdrukkingen, oogcontact, ...
 • Tijd: de tijd die aan een onderwerp besteed wordt is de maat voor de belangrijkheid ervan...

Bron

http://www.dvc.edu

22:15 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: concentratie, secundair onderwijs, hoger onderwijs, aandacht | |

2006.11.11

Over het verband tussen spinnen, leren, en aandacht in de klas...

Doe eerst deze proef: Houd een trillende stemvork naast een spinnenweb. De spin zal komen kijken en onderzoeken wat haar web doet trillen. Als je dit verschillende keren na elkaar doet, dan leert de spin bij. Ze weet dat er geen vlieg in haar web hangt en verwaardigt zich niet meer om te komen kijken.

Dit kan je ook leren als je aandacht moet geven in de klas: concentreer je op het essentiële. Het voordeel? Je draagt veel meer mee van de les. De volgende tips willen je daarbij helpen:

 • Denk, op basis van de vorige les, na waarover de nieuwe les zal gaan. Heb je nog vragen over de voorgaande les, stel ze dan vooraf aan de leerkracht. Bereid ook een aantal vragen voor die je over de nieuwe stof zou kunnen stellen in de les.
 • Laat je zo weinig mogelijk afleiden. Zet je vooraan in de klas. Ga niet naast leerlingen zitten die vaak de les verstoren. Richt je aandacht op de leerkracht door actief te luisteren en nota's te nemen.
 • Breng jezelf in de stemming door een aandachtige houding en gezichtsexpressie. Lig niet ongeïnteresseerd op jouw stoel.
 • Verander regelmatig van houding. Zit niet versteend op jouw stoel. Door af en toe te bewegen bevorder je jouw bloedcirculatie. Daardoor wordt er meer zuurstof naar je hersenen gevoerd en blijf je beter aandachtig.
 • Stel een vraag, verzoek om verduidelijking of begin een dialoog met de leerkacht en de klas op momenten dat het kan.
 • Train jezelf om je niet te laten afleiden:
  • Leer jezelf om een aantal dingen te negeren, zoals iemand die binnenkomt in de klas, een deur die toeknalt, ...
  • Leg een rechtstreekse verbinding, een tunnel, tussen jezelf en de leerkracht:
   • Laat andere leerlingen kuchen of bewegen zonder dat je naar hen moet kijken.
   • Als je met iemand praat, richt dan al jouw aandacht op hem. Kijk hem aan en luister alleen naar wat hij zegt.
   • Als je merkt dat je toch afgeleid wordt, breng je dan weer bij de les door jezelf tot de orde te roepen.

Bron

http://www.studygs.net/classr.htm

12:44 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: secundair onderwijs, hoger onderwijs, aandacht, concentratie | |