2012.11.30

Stof tot nadenken: de avondstudie

Walter Buijs, voorzitter van 50 scholen in het bisdom Mechelen-Brussel lanceerde onlangs het voorstel om de avondstudie opnieuw meer te gaan waarderen. Door hen langer op school te houden, zouden leerlingen die thuis niet de juiste of genoeg ondersteuning krijgen toch hun schoolwerk kunnen maken. Daarbij zouden ze dan extra begeleid kunnen worden. In het volgende filmpje van TVklasse wordt dit verder aangekaart. De moeite waard om deze discussie even van nabij te volgen.

21:01 Gepost door Lieven Coppens in Algemene informatie | Permalink | Tags: basisonderwijs, secundair onderwijs, studeren, studieaanpak, studiebegeleiding, tvklasse | |

2012.05.19

Veertien tips om thuis beter te studeren

In september 2004 kwam de vzw Die-'s-lekti-kus naar buiten met de Werkmap Leerzorg. Het was en is de bedoeling om de deskundigheid van leerkrachten, CLB-medewerkers, zorgbegeleiders, leerlingbegeleiders, pedagogische begeleidersn leerlingen en ouders op het vlak van Leerzorg te vergroten. De map is intussen niet meer te verkrijgen,b maar wel nog te downloaden op de website Letop. In het zesde hoofdstuk van deze map kan je veertien zeer concrete tips vinden in verband met het leren en studeren thuis. Ik maakte voor jullie een overzicht:

Door op een tip te klikken kom je direct bij die tip op de website van Letop terecht.

Bron

www.letop.be

15:05 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: algemeen, basisonderwijs, hoger onderwijs, leertips, secundair onderwijs | |

2012.03.11

De leerstijlen volgens Kolb

basisonderwijs,hoger onderwijs,kolb,leerstijl,secundair onderwijsMensen leren op verschillende manier. De psycholoog Kolb onderzocht dit en vond er vier. Deze leerwijzen komen overeen met vier fasen in het leren die van elkaar afhankelijk zijn:

  • concreet ervaren
  • waarnemen en overdenken
  • abstracte begripsvorming
  • actief experimenteren

Volgens Kolb is dit een spiraalvormig model: de verschillende fasen herhalen zich voortdurend in dezelfde volgorde.Per cylus heeft de persoon iets bijgeleerd. Met andere woorden: de volgende cyclus zal op een hoger niveau verlopen.

Je hoeft niet altijd bij de fase van het concreet ervaren te beginnen. Je kan ook op een ander moment van de cyclisch instappen. Je kunt zelfs een fase overslaan, maar dan daalt het leerrendement.

Iedere mens heeft zijn voorkeur voor een bepaalde fase uit deze cyclus. Kolb noemt dat iemands leerstijl. De vier leerstijlen zijn bijgevolg:

  • doener (concreet ervaren)
  • bezinner (waarnemen en overdenken)
  • denker (abstracte begripsvorming)
  • beslisser (actief experimenteren)

Kolb ontdekte ook dat mensen geneigd zijn om de leerstijl die ze reeds goed beheersen verder uit te bouwen ten koste van de andere. Hij pleit ervoor dat iedere persoon ook de drie andere leerstijlen zou 'trainen'.

Op het Internet kan je verschillende online tests doen die jouw leerstijl onderzoeken. Ik koos deze uit.

Bron

http://www.thesis.nl/kolb/

10:01 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: basisonderwijs, hoger onderwijs, kolb, leerstijl, secundair onderwijs | |

2011.12.17

Effectieve leerconcepten | Samenwerkend leren | BaO

2011.12.03

Effectieve leerconcepten | Woordweb maken | BaO

2011.11.19

Effectieve leerconcepten | Samenvatten | BaO

2011.11.05

Effectieve leerconcepten | Overeenkomsten en verschillen | BaO

2011.10.22

Effectieve leerconcepten | Rolwisselend onderwijzen | BaO

2011.10.08

Effectieve leerconcepten | Volledige instructie | BaO

2011.09.25

Effectieve leerconcepten | Reflectie op de inhoud | BaO

Leren studeren heeft alles te maken met het effectief en efficiënt kunnen inzetten van methoden om bewust cognitieve kennis en vaardigheden op te doen in het onderwijs. Deze methoden noemt men leerconcepten. Op de Nederlandse website leraar24 vond ik een aantal filmpjes die verschillende van deze leerconcepten toelichten voor zowel het basis- als secundair onderwijs. De komende weken kun je ze hier bekijken.