2008.04.05

Concentratietips

Om je te kunnen concentreren is het de kunst om elke vorm van afleiding te vermijden en je te richten op de taak die voor je ligt. Als je iets leest en plots ondervindt dat je niet weet wat je aan het lezen bent of als je merkt dat je je in de klas niet (meer) kunt concentreren op wat de leerkracht zegt, dan kunnen de volgende tips je misschien wel helpen:

Concentratie bij het leren

 • Zorg ervoor dat je een bepaalde routine hebt om te studeren en houd je daar strikt aan. Een dergelijke routine komt niet vanzelf. Je moet er aan blijven werken.
 • Ga tijdens jouw pauzes iets totaal anders doen op een andere plaats.
 • Vermijd dagdromen. Stel jezelf onder het studeren voortdurend vragen over de leerstof en probeer deze te beantwoorden.
 • Lees voor je naar een les gaat de nota's van de vorige uiteenzetting nog eens door. Op die manier ben je beter voorbereid op wat je zal horen en kan je gericht luisteren.
 • Toon uitwendig jouw belangstelling (houding en gelaatsuitdrukking) om jezelf te motiveren ook innerlijk aandachtig te zijn. Jouw houding kan daar veel toe bijdragen!
 • Biedt weerstand tegen elke vorm van afleiding. Ga niet naast medestudenten zitten waarvan je weet dat ze je zullen animeren tijdens de les. Concentreer je op wat de leerkracht zegt door actief te luisteren en nota's te nemen.

Bron

http://academictips.org

20:52 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: hoger onderwijs, secundair onderwijs, aandacht, concentratie | |

2008.01.20

Examentips voor leerlingen met aandachts- en concentratieproblemen

Heb je problemen met aandacht en concentratie? Hebben deze problemen invloed op jouw resultaten voor de examens? Dan kunnen deze tips je misschien helpen:

 • Vraag of je jouw examens mag afleggen in een rustige en prikkelarme omgeving en niet in een grote studiezaal temidden van tientallen andere leerlingen.
 • Als je jouw examens in de klas moet afleggen, vraag dan om op een plaats te mogen zitten waar je het minst van al kans hebt om afgeleid te worden.
 • Luister zeer aandachtig naar de instructies van de leerkracht en lees altijd eerst de opdrachten en toelichtingen op het examenblad.
 • Bekijk eerst het volledige examen en bekijk welke soort vragen er gesteld worden (meerkeuzevragen, open vragen, ...). Schat in hoeveel tijd je aan elke vraag mag besteden. Hou hierbij steeds rekening met het aantal punten dat de vraag waard is. Voorzie altijd ook tijd om het examen na te lezen.
  • Begin te werken aan een gemakkelijke vraag. Markeer die antwoorden waarvan je niet echt zeker bent en kom er later op terug.
  • Het is belangrijk dat je bij open vragen eerst een lijstje maakt met de punten waarover je het wilt hebben. Dit lijstje hoeft niet lang of gedetailleerd te zijn.
  • Voorzie korte onderbrekingen als je daar nood aan hebt. Ga daarna onmiddellijk weer aan het werk. Het besef dat je na een vraag een korte pauze inlast, kan je helpen om geconcentreerd te blijven.

Bron

http://www.gsu.edu  

21:40 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: secundair onderwijs, hoger onderwijs, aandacht, concentratie, examens, tijdsbeheer | |

2007.02.23

Opletten in de klas. Maar hoe?

Als je zelf nota's moet nemen in de klas, dan is het de bedoeling om alle belangrijke inhouden op te schrijven. Goede leerkrachten gebruiken technieken om duidelijk te maken wat belangrijk is. Enkele voorbeelden:

 • Stemgebruik: van stilte over fluisteren naar extra luid...
 • Bordgebruik: het opschrijven van kernwoorden, zinnen, hoofdideeën, verhelderende details...
 • Herhalingen: van letterlijke herhalingen tot gevarieerde uitleg: herhalen van kernideeën, samenvattingen aan het einde van de les, bij het begin van de les de essentie van de vorige keer herhalen...
 • Directe aanduidingen: "Dit is zeer belangrijk...", "Zorg dat je dit goed begrijpt...", "Dit kan moeilijk worden...", Luister goed...", "Dit is een examenvraag...", "Noteer dit...", ...
 • Vragen: een probleemstelling aan het begin van de les, om een discussie in de klas te starten, om na te gaan of je het begrijpt, ...
 • Voorbeelden: geven of vragen...
 • Demonstraties: presentaties, video, dramatechnieken, ...
 • Lichaamshouding en verschillende vinger-, hand- en armbewegingen...
 • Pauzes: dramatische of spanningsvolle pauzes voor of na een belangrijke uitspraak, spreeksnelheid, wachten tot wanneer hij de aandacht heeft van iedereen...
 • Humor: grappige anekdotes in verband met de lesinhoud, overdrijvingen, grapjes om een bepaalde gedachte te benadrukken...
 • Mimiek: het gebruiken van verschillende gelaatsuitdrukkingen, oogcontact, ...
 • Tijd: de tijd die aan een onderwerp besteed wordt is de maat voor de belangrijkheid ervan...

Bron

http://www.dvc.edu

22:15 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: concentratie, secundair onderwijs, hoger onderwijs, aandacht | |

2006.11.11

Over het verband tussen spinnen, leren, en aandacht in de klas...

Doe eerst deze proef: Houd een trillende stemvork naast een spinnenweb. De spin zal komen kijken en onderzoeken wat haar web doet trillen. Als je dit verschillende keren na elkaar doet, dan leert de spin bij. Ze weet dat er geen vlieg in haar web hangt en verwaardigt zich niet meer om te komen kijken.

Dit kan je ook leren als je aandacht moet geven in de klas: concentreer je op het essentiële. Het voordeel? Je draagt veel meer mee van de les. De volgende tips willen je daarbij helpen:

 • Denk, op basis van de vorige les, na waarover de nieuwe les zal gaan. Heb je nog vragen over de voorgaande les, stel ze dan vooraf aan de leerkracht. Bereid ook een aantal vragen voor die je over de nieuwe stof zou kunnen stellen in de les.
 • Laat je zo weinig mogelijk afleiden. Zet je vooraan in de klas. Ga niet naast leerlingen zitten die vaak de les verstoren. Richt je aandacht op de leerkracht door actief te luisteren en nota's te nemen.
 • Breng jezelf in de stemming door een aandachtige houding en gezichtsexpressie. Lig niet ongeïnteresseerd op jouw stoel.
 • Verander regelmatig van houding. Zit niet versteend op jouw stoel. Door af en toe te bewegen bevorder je jouw bloedcirculatie. Daardoor wordt er meer zuurstof naar je hersenen gevoerd en blijf je beter aandachtig.
 • Stel een vraag, verzoek om verduidelijking of begin een dialoog met de leerkacht en de klas op momenten dat het kan.
 • Train jezelf om je niet te laten afleiden:
  • Leer jezelf om een aantal dingen te negeren, zoals iemand die binnenkomt in de klas, een deur die toeknalt, ...
  • Leg een rechtstreekse verbinding, een tunnel, tussen jezelf en de leerkracht:
   • Laat andere leerlingen kuchen of bewegen zonder dat je naar hen moet kijken.
   • Als je met iemand praat, richt dan al jouw aandacht op hem. Kijk hem aan en luister alleen naar wat hij zegt.
   • Als je merkt dat je toch afgeleid wordt, breng je dan weer bij de les door jezelf tot de orde te roepen.

Bron

http://www.studygs.net/classr.htm

12:44 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: secundair onderwijs, hoger onderwijs, aandacht, concentratie | |