2011.10.15

Effectieve leerconcepten | Volledige instructie | SO

2011.10.08

Effectieve leerconcepten | Volledige instructie | BaO

2011.10.01

Effectieve leerconcepten | Reflectie op de inhoud | SO

2011.09.25

Effectieve leerconcepten | Reflectie op de inhoud | BaO

Leren studeren heeft alles te maken met het effectief en efficiënt kunnen inzetten van methoden om bewust cognitieve kennis en vaardigheden op te doen in het onderwijs. Deze methoden noemt men leerconcepten. Op de Nederlandse website leraar24 vond ik een aantal filmpjes die verschillende van deze leerconcepten toelichten voor zowel het basis- als secundair onderwijs. De komende weken kun je ze hier bekijken.

2011.09.17

Feedback over leren en motivatie

Wil je een leerling uit de 3e graad van het secundair onderwijs of een student uit het hoger onderwijs feedback geven over zijn manier van studeren en zijn studiemotivatie, dan is Lemo het instrument bij uitstek. Via zelfrapportage brengt de leerling of student een en ander in kaart.

Ik besprak het instrument op mijn boekenblog. Lees de bespreking op http://boeketje-onderwijs.skynetblogs.be/archive/2011/09/....

2011.09.11

Creatief een studie kiezen met HorizonTaal

Op mijn boekenblog besprak ik een zeer interessante publicatie rond studiekeuzebegeleiding in de eerste graad van het secundair onderwijs. Je leest er alles over op http://boeketje-onderwijs.skynetblogs.be/archive/2011/09/.... Zeker doen!

2011.09.03

Over het belang van mediageletterdheid

We kunnen het niet ontkennen, we leven in een wereld waarin informatie te grabbel wordt gegooid. Op zich is dat niet slecht, op voorwaarde dat je deze informatie op de juiste manier kunt lezen. Dit houdt onder andere in dat je voldoende kritisch bent om te weten dat men in alle media, mits het juiste knip- en plakwerk, de boodschap die men wenst te geven kan laten kloppen. Meer nog, hoe men door het juiste montage werk de boodschap van iemand anders kan in diskrediet brengen. Er ligt hier dus een belangrijke taak voor het onderwijs weggelegd.

Ik geef een voorbeeld. Op tvklasse verscheen vorig schooljaar dit filmpje:

De redactie heeft zeer zorgvuldig in de twee interviews geknipt en de fragmenten zodanig gemonteerd dat de boodschap van de directie van de school als het ware geridiculiseerd wordt door de opmerkingen van de  'deskundige' (Zoals ik nu hetzelfde door het woord deskundige tussen aanhalingstekens te plaatsen).

Het journaal bracht een juistere versie: http://www.deredactie.be/permalink/1.1101772 en de boodschap van de school wordt ook veel juister weergegeven in het volgende artikel:

 gesplitste klassen om meisjes bij de les te houden

12:47 Gepost door Lieven Coppens in Algemene informatie | Permalink | Tags: informatie, informatie beoordelen, informatiegeletterdheid, mediageletterdheid, tvklasse | |

2011.06.27

1700: Infolijn onderwijs

1700.pngHet einde van het schooljaar nadert. Dit is traditioneel een moment waar ouders en studenten zich geconfronteerd zien met een aantal vragen. Voor veel van die vragen kunnen ze terecht bij de Infolijn Onderwijs. Ook leerkrachten kunnen er veel uit leren. Kijk maar eens naar het overzicht van de veelgestelde vragen!

01:43 Gepost door Lieven Coppens in Algemene informatie | Permalink | Tags: informatie | |

2011.06.19

Knipoog

Examen:
proef waarbij volgepompte hoofden
geledigd worden

door er een dropje
uit te persen.

(Julien De Valckenaere)

21:10 Gepost door Lieven Coppens in Algemene informatie | Permalink | Tags: citaat | |

2011.05.29

Huiswerkbegeleiding of huiswerkoorlog

Huiswerk is vaak niet alleen voor kinderen met leermoeilijkheden een hele opgave. Ook voor de ouders van deze kinderen is het huiswerkmoment vaak het lastigste moment van de dag. Een moment dat af en toe eindigt in emotionele uitbarstingen of hoogoplopende ruzies. Deze tips kunnen alvast helpen om de druk een beetje van de ketel te laten.

 • Zorg voor het juiste klimaat.Het is belangrijk dat alle huisgenoten het belang van het huiswerk erkennen. Stel een aantal regels op waardoor je de afleidingen voor het kind tot een minimum beperkt.:
  • Geen bezoek van vrienden tot na het huiswerkmoment (stel een uur vast waarna het wel kan!)
  • Radio en televisie uit of op een laag volume...
  • Laat verschillende kinderen hun huiswerk indien mogelijk op hetzelfde moment maken...
 • Spreek duidelijk af wie het huiswerk zal begeleiden. Jouw stemming alleen al kan bepalen hoe geduldig je met jouw kind omgaat. Niet iedereen heeft de vereiste eigenschappen om elke dag opnieuw geduldig, eerlijk, flexibel of objectief met het kind om te gaan. Je bepaalt best vooraf wie het kind gaat helpen. Ook oudere broers of zussen kunnen hierbij eventueel inspringen.
 • Zorg voor een duidelijke routine. Bepaal een vast moment en een vaste plaats voor het huiswerk. Ga na wat het kind al zelfstandig kan en waarbij het hulp nodig heeft. Ga hierbij uit van de draagkracht van jouw kind. Als ouder weet je heel goed welke situaties jouw kind al aankan.
 • Zorg voor een aantal succeservaringen aan het begin van het huiswerkmoment. Hierdoor krijgt het kind wat vertrouwen erbij en is het waarschijnlijk meer geneigd om ook de moeilijker opgaven aan te vatten. Deel moeilijker opgaven op in verschillende deeltaken. Jouw kind kan er waarschijnlijk al een aantal wel. Hierdoor wordt de moeilijke opgave overzichtelijk.
 • Toon dat je elk antwoord ziet als het resultaat van een inspanning. Een lange dag op school, te weinig geslapen hebben, je ziek voelen, het kan allemaal het niveau van presteren beïnvloeden. Een kleine hulp zoals het voorlezen van de huiswerkopdracht of samen met het kind de taak oplossen levert meestal meer op dan het kind te straffen.
 • Zorg voor positieve opmerkingen tijdens het huiswerk. Opmerkingen als 'Als je niet kunt vermenigvuldigen mag je niet naar het volgende leerjaar' zijn meestal niet van die aard om het huiswerk succesvol af te werken. Opmerkingen als 'Ik ben blij dat je blijft proberen ook al is het moeilijk' zijn dat wel.

Bron:

http://specialed.about.com/cs/learningdisabled/a/homework...

19:07 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: basisonderwijs, huiswerk, huiswerkbegeleiding, secundair onderwijs | |