2008.11.16

In het spoor van een topkok

12:47 Gepost door Lieven Coppens in Secundair onderwijs | Permalink | Tags: hoger onderwijs, secundair onderwijs, schoolverlaters, voeding, horeca | |

2008.11.07

De mogelijkheden van een uniformberoep: het leger

12:00 Gepost door Lieven Coppens in Secundair onderwijs | Permalink | Tags: secundair onderwijs, schoolverlaters, uniformberoep, hoger onderwijs | |

2008.11.01

Wat kan ik doen met een studie biotechnologie?

00:19 Gepost door Lieven Coppens in Secundair onderwijs | Permalink | Tags: hoger onderwijs, schoolverlaters, secundair onderwijs, biotechnologie | |

2008.10.26

Tips bij een openboekexamen

Bij een openboekexamen gaat men na of je de leerstof wel degelijk begrepen hebt, niet of je ze goed ingeprent hebt. Men verwacht van jou dat je:

 • de leerstof toepast op nieuwe situaties,
 • onderdelen en onderlinge verbanden kunt analyseren,
 • kunt samenvatten en structureren,
 • een oordeel over iets kunt vellen terwijl je de leerstof als bewijsmateriaal gebruikt.

Al naargelang de examinator krijg je toegang tot verschillende informatiebronnen (nota's, handboeken,  ...). Het examen kan doorgaan op school, maar mag misschien ook thuis worden opgelost. Het bevat misschien vragen die je reeds voor het examen hebt besproken, maar misschien ook niet.

Een geslaagd openboekexamen hangt af van een zeer goede voorbereiding. Onderschat deze dan ook niet. De tijd om het examen af te leggen is beperkt (ook al lijkt een hele avond om thuis het open boek examen af te leggen heel veel). Het is dus belangrijk dat je jezelf zodanig georganiseerd hebt dat je heel snel alle gegevens, citaten, voorbeelden, argumenten voor en tegen, ... kunt terugvinden.

De voorbereiding

 • Blijf goed op de hoogte van lezingen en opdrachten in de klas.
 • Bereid korte, beknopte nota's voor over bepaalde ideeën en begrippen.
 • Selecteer zorgvuldig wat je zal meenemen op het examen en noteer de belangrijkste ideeën en feiten van wat je niet meeneemt.
 • Neem zeker ook jouw persoonlijke mening bij de leerstof mee. Zo toon je dat je de leerstof grondig hebt doordacht. Ze kan tegelijk ook een bron zijn om jouw argumenten te staven.
 • Anticipeer welke modelvragen je kunt krijgen, maar formuleer hierop geen modelantwoord. Daag jezelf uit om na te denken over de manier waarop je zou kunnen antwoorden en welke bronnen je daarvoor zou kunnen gebruiken.
 • Organiseer jouw referentiematerialen (jouw "open boek"):
  • Zorg dat je de opbouw, layout en structuur goed kent.
  • Schrijf korte, snel door te nemen samenvattingen.
  • Maak lijsten met belangrijke gegevens en formules.

Het examen zelf

 • Lees de vragen zeer aandachtig zodat je precies weet wat er gevraagd wordt.
 • Gebruik de toegemeten tijd maximaal.
 • Antwoord nooit te veel: streef naar beknopte en volledige antwoorden.
 • Gebruik citaten om iets te benadrukken, maar overdrijf niet.

Bron

http://www.studygs.net/tsttak7.htm

21:08 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: examens, hoger onderwijs, secundair onderwijs, openboekexamen | |

2008.10.19

Beknopt maar toch volledig antwoorden op een vraag

Wie beknopt maar toch volledig op een vraag kan antwoorden, bewijst dat hij de leerstof beheerst. De volgende tips kunnen je daar zeker bij helpen.

 • Bij de voorbereiding op het examen:
  • Maak korte samenvattingen.
  • Concentreer je op sleutelwoorden, feiten, woordenschat en begrippen.
  • Orden de leerstof in samenhangende geheel en herhaal.
 • Op het examen zelf:
  • Concentreer je op de sleutelwoorden en kernideeën waar men naar vraagt.
  • Elimeer alle sleutelwoorden en kernideeën die niet rechtstreeks in verband staan met het gevraagde.
  • Antwoord kort maar krachtig. Breng de sleutelbegrippen in korte zinnen met elkaar in verband.
  • Als je denkt dat er verschillende antwoorden mogelijk zijn, vraag dat aan de leerkracht. Hij kan je eventueel een hint geven.

Bron

http://www.studygs.net

17:17 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: examens, beknoptheid, antwoorden, hoger onderwijs, secundair onderwijs | |

2008.10.12

Meerkeuzevragen aanpakken

Meerkeuzevragen bestaan meestal uit een gemeenschappelijke zin (of stam) die gevolgd wordt door 3 tot 5 verschillende antwoordmogelijkheden. Het juiste antwoord vinden is niet altijd even gemakkelijk, zeker niet als de alternatieven sterk op elkaar gelijken. De volgende tips kunnen helpen bij het zoeken naar het juiste alternatief:

 • Elimineer eerst de alternatieven waarvan je zeker bent dat ze niet juist zijn.
 • Voer op elk alternatief een waar-of-niet-waar test uit.
 • Stel alternatieven in vraag die grammaticaal niet overeenkomen met de gemeenschappelijke zin.
 • Stel alternatieven in vraag die je volledig onbekend voorkomen.
 • Stel alternatieven in vraag die negatieve of absolute woorden bevatten.
 • Als je er zeker van bent dat verschillende alternatieven juist zijn, dan kan het alternatief "Alle mogelijkheden zijn juist" het juiste antwoord zijn.
 • Zet alternatieven met een dubbele negatie om in een positief alternatief. Ga na of dit juist is.
 • Als twee alternatieven elkaars tegenovergestelde zijn, dan is de kans groot dat één van beide alternatieven het goede antwoord is.

Bij meerkeuzevragen is er altijd de mogelijkheid dat je gokt. Hoe dan wel met het volgende rekening:

 • Gok niet als er een gokcorrectie wordt toegepast. Gok altijd als er geen gokcorrectie wordt toegepast.
 • Gebruik aanwijzingen uit vragen die je wel kon beantwoorden om vragen die je niet weet op te lossen.

Houd je bovenal voortdurend voor dat je het beste antwoord zoekt, en niet datgene dat altijd, in alle gevallen en zonder uitzondering waar is.

Bron

http://www.studygs.net

16:12 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: examens, hoger onderwijs, meerkeuzevragen, secundair onderwijs | |

2008.10.05

Waar of niet waar?

Op toetsen of examens moet je soms antwoorden of een stelling of een uitspraak waar of niet waar is. Dat is vaak moeilijker dan je op het eerste gezicht zou denken. Daarom deze tips:

 • Om waar te zijn moet elk onderdeel van de stelling of uitspraak waar zijn. Van zodra er één deel niet waar is, is de volledige stelling of uitspraak niet waar, ongeacht het aantal onderdelen dat wel klopt.
 • Let goed op negaties, woorden die een bepaalde kwaliteit uitdrukken absolute woorden en lange zinnen:
  • negaties kunnen voor verwarring zorgen. Als de vraag negaties zoals niet, geen, kan niet bevat, laat dan even deze negaties weg en lees dan wat er overblijft. Beslis of deze nieuwe zin waar of niet waar is. Als hij waar is, dan is zijn tegenstelling (deze met de negaties) doorgaans niet waar en omgekeerd.
  • woorden die een bepaalde kwaliteit uitdrukken zoals soms, vaak, frequent, over het algemeen maken het mogelijk om juiste uitspraken of stellingen te vinden. Omdat ze een zekere bescheidenheid in zich dragen, weerspiegelen ze vaak de realiteit.
  • absolute woorden zoals geen, nooit, altijd, iedere, volledig, enkel zijn woorden die het aantal mogelijkheden beperken. Ze houden in dat de uitspraak of stelling 100% waar moet zijn en duiden er heel vaak op dat de uitspraak of stelling niet waar is.
  • lange zinnen bevatten vaak woordgroepen die van elkaar gescheiden zijn door leestekens. Controleer of iedere woordgroep waar is. Van zodra er één niet waar is, is de volledige uitspraak of stelling niet waar.

Bron

http://www.studygs.net

16:57 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: hoger onderwijs, secundair onderwijs, examens | |

2008.09.05

Studeren aan de universiteit: Oost-Europese taal- en letterkunde

12:00 Gepost door Lieven Coppens in Schoolloopbaan, Secundair onderwijs | Permalink | Tags: hoger onderwijs, schoolverlaters, secundair onderwijs, oost-europese taal- en letterkunde | |

Studeren aan de universiteit: rechten

12:00 Gepost door Lieven Coppens in Schoolloopbaan, Secundair onderwijs | Permalink | Tags: hoger onderwijs, schoolverlaters, secundair onderwijs, rechten | |

2008.08.29

Studeren aan de universiteit: pedagogie

12:00 Gepost door Lieven Coppens in Schoolloopbaan, Secundair onderwijs | Permalink | Tags: hoger onderwijs, secundair onderwijs, schoolverlaters, pedagogie | |