2008.06.01

Hoe examenstress aanpakken?

20:26 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: examenstress, plannen, hoger onderwijs, tijdsbeheer, studieomgeving, secundair onderwijs, examens | |

2008.05.25

Over plannen en zelfdiscipline

Waarschijnlijk trap ik een open deur in, maar een studieplanning is maar zinvol als je bereid bent om jezelf de discipline op te leggen om je er aan te houden. Een goede planning is daarom ook steeds realistisch en concreet:

 • plan niet meer leerstof dan je op de voorziene tijd kunt verwerken. Houd onder andere rekening met de tips uit mijn bericht van 12 januari 2008.
 • plan concreet: dus niet "2 uur geschiedenis" maar wel de leerstof die je op dat moment wilt verwerken vb. "hoofdstuk over de renaissance". Dit laat je beter toe om te weten waar je staat: na "2 uur" studeren voor "geschiedenis" kan het zijn dat de hoeveelheid leerstof die je verwerkte zeer gering was, omdat je voor jezelf geen doel hebt gesteld. Als je in de voorziene tijd het "hoofdstuk over de renaissance" niet hebt kunnen verwerken, kun je beslissen het toch nog af te werken of tot de conclusie komen dat je te veel gepland had.

Alle zelfdiscipline in de wereld is immers niet opgewassen tegen de onmogelijkheid van een onrealistische planning.

18:45 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: plannen, discipline, zelfdiscipline, tijdsbeheer, secundair onderwijs, hoger onderwijs, organiseren | |

2008.05.18

Het verschil tussen horizontaal en verticaal leren

Soms maakt men bij het studeren de fout om enkel verticaal te leren. Hiermee bedoel ik dat men enkel de verschillende punten uit een hoofdstuk of thema leert.

vb. Geschiedenis: periode de Middeleeuwen. Men leert de verschillende onderwerpen die aan bod komen: economie, cultuur, politiek, sociaal, ...

Men kent dat hoofdstuk en thema dan wel heel goed, maar men heeft het dan nog niet geïntegreerd in een groter geheel. Hier komt dan het horizontaal leren om de hoek kijken: men legt verbanden binnen het geheel van de leerstof.

vb.  Geschiedenis: men geeft de evolutie van de economie weer vanaf de oudste tijden tot aan de Middeleeuwen.

Wie op deze manier leert, behoudt zijn overzicht op de leerstof en kan desgevallend beter antwoorden op vragen die peilen naar bepaalde inzichten. Het horizontale leren is trouwens een prima controlemiddel om tijdens het leren na te gaan of men het geheel van de leerstof nog altijd beheerst of moet herhalen.

14:21 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: secundair onderwijs, hoger onderwijs, leertips, verticaal leren, horizontaal leren | |

2008.05.11

Tip voor het afleggen van een mondeling examen

Een mondeling examen is altijd beperkt in tijd. Daarom is het van belang om de docent er zo snel mogelijk van te overtuigen dat je de leerstof kent. Begin dus bij het antwoorden van een vraag altijd eerst met een opsomming van de onderdelen waarover je het zult hebben. Zo toon je dat je weet wat je op de vraag moet antwoorden en dat je de leerstof beheerst. Werk pas daarna de verschillende onderdelen van jouw antwoord uit.

Hieruit blijkt het belang van een goed schema of een goede structuur. Als je een goed schema gemaakt hebt met titels en ondertitels, dan weet je meteen wat je moet antwoorden: in principe kan elke titel een vraag opleveren. De ondertitels zijn dan de punten die je in je antwoord moet verduidelijken. Een goede structuur van de leerstof zorgt er immers voor dat je gericht kunt antwoorden: je antwoordt dan immers niet te veel, maar ook niet te weinig.

21:40 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: leertips, mondeling, structureren, schematiseren, secundair onderwijs, hoger onderwijs, examens | |

2008.05.04

Blok- en examentips

Vanaf 27 mei 2008 kunnen studenten weer terecht bij Teleblok, een initiatief van de Christelijke Mutualiteiten. Op hun website vind je alvast een aantal concrete blok- en examentips. Volg deze link: http://www.teleblok.be/tips.htm.

Bron

http://www.teleblok.be

22:43 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: secundair onderwijs, teleblok, examens, hoger onderwijs, leertips | |

2008.04.12

Studiemotivatie

Wil je zicht krijgen op jouw studiemotivatie? Wil je ook weten of jouw motivatie doorheen het school- of academiejaar verandert? Gebruik dan de volgende instrumenten die je kan vinden op de website van Rijksuniversiteit van Groningen:

 • Checklist studiemotivatie: Deze lijst vul je éénmalig in. Ze vergelijkt jouw studiemotivatie met die van andere studenten en geeft je commentaar op een achttal belangrijke aspecten
 • Monitor studiemotivatie: Deze lijst vul je wekelijks in. Ze vergelijkt jouw studiemotivatie met die van andere studenten en geeft je commentaar op vier belangrijke aspecten van jouw studiemotivatie de afgelopen weken.

Bron

http://www.rug.nl

22:24 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: studiemotivatie, secundair onderwijs, hoger onderwijs, motivatie, faalangst, uitstelgedrag, prestatiemotivatie | |

2008.04.05

Concentratietips

Om je te kunnen concentreren is het de kunst om elke vorm van afleiding te vermijden en je te richten op de taak die voor je ligt. Als je iets leest en plots ondervindt dat je niet weet wat je aan het lezen bent of als je merkt dat je je in de klas niet (meer) kunt concentreren op wat de leerkracht zegt, dan kunnen de volgende tips je misschien wel helpen:

Concentratie bij het leren

 • Zorg ervoor dat je een bepaalde routine hebt om te studeren en houd je daar strikt aan. Een dergelijke routine komt niet vanzelf. Je moet er aan blijven werken.
 • Ga tijdens jouw pauzes iets totaal anders doen op een andere plaats.
 • Vermijd dagdromen. Stel jezelf onder het studeren voortdurend vragen over de leerstof en probeer deze te beantwoorden.
 • Lees voor je naar een les gaat de nota's van de vorige uiteenzetting nog eens door. Op die manier ben je beter voorbereid op wat je zal horen en kan je gericht luisteren.
 • Toon uitwendig jouw belangstelling (houding en gelaatsuitdrukking) om jezelf te motiveren ook innerlijk aandachtig te zijn. Jouw houding kan daar veel toe bijdragen!
 • Biedt weerstand tegen elke vorm van afleiding. Ga niet naast medestudenten zitten waarvan je weet dat ze je zullen animeren tijdens de les. Concentreer je op wat de leerkracht zegt door actief te luisteren en nota's te nemen.

Bron

http://academictips.org

20:52 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: hoger onderwijs, secundair onderwijs, aandacht, concentratie | |

2008.03.29

Omgaan met informatie - 2

Hoe maak je een keuze uit het totale aanbod van informatiebronnen? Hoe bepaal je welke bronnen het meest geschikt zijn voor jouw doel? De inforamtiebronnen kan  je indelen volgens hun functie. Enkel van de belangrijkste bronnen zijn:

 • gegevensbestanden
 • catalogi van bibliotheken
 • zoekmachines op het Internet
 • portaalsites op het Internet

Gegevensbestanden

Dit zijn verzamelingen van referenties waar de gegevens op een systematische manier zijn ingegeven. Veel bibliotheken hebben dergelijke gegevensbestanden die bedoeld zijn om jou te helpen zoeken naar informatie. De meest algemene geven je de referenties van belangrijke artikels in tijdschriften omdat ze niet in detail kunnen gaan. Bibliotheken die meer gespecialiseerd zijn, zoals de bibliotheek van een bepaalde vakgroep aan de universiteit, treden wel meer in detail. De volgende criteria kunnen je helpen om de bruikbaarheid van een gegevensbestand te onderzoeken:

 • kijk na welke soorten bronnen er in het gegevensbestand opgenomen zijn (tijdschriftartikels, hoofdstukken uit boeken, verhandelingen, verslagen, ...)
 • kijk na of de volledige tekst voorhanden is of enkel de referentie met een korte samenvatting
 • kijk na hoever het gegevensbestand teruggaat in de tijd
 • kijk na welke thema's in het gegevensbestand zitten en of ze nationaal of internationaal van aard zijn
 • kijk na wie het gegevensbestand heeft samengesteld: is het iemand met een zekere autoriteit of is het iemand die vanuit zijn overtuiging bepaalde informatie zou (kunnen) weren uit het gegevensbestand
 • kijk na of er geen tips gegevens worden om het gegevensbestand sneller en beter te doorzoeken

Catalogi van bibliotheken

De meeste elektronische catalogi van bibliotheken gaan maar terug tot de jaren 80. Dit neemt niet weg dat ze vaak nog in het bezit zijn van een papieren catalogus (met steekkaarten) van voor die periode. In een aantal gevallen is het nuttig én noodzakelijk om deze ook te consulteren. Vergeet niet dat nog lang niet alles op het Internet te vinden is!

Zoekmachines op het Internet

De meeste zoekmachines op het Internet zoals Google en Altavista gaan in duizenden websites op zoek naar informatie. Ze geven je dan ook een lijst met veel referenties, waaronder ook veel irrelevante en onbetrouwbare. Het is van belang dat je enkel die informatie gebruikt die duidelijk steunt op een wetenschappelijke achtergrond.

Portaalsites op het Internet

Er bestaan ook verzamelingen van internetreferenties die wetenschappelijk verantwoord zijn. Ze geven je minder informatie, maar deze is wel van een hoge kwaliteit. In veel gevallen zijn ze ook gespecialiseerd in een bepaald wetenschappelijk domein. Enkele voorbeelden:

Bron:

http://studyskills.soton.ac.uk

16:23 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: hoger onderwijs, secundair onderwijs, informatie opzoeken, informatiegeletterdheid, wetenschappelijke zoekrobots | |

2008.03.23

Omgaan met informatie - 1

Om projecten, eindwerken, verhandelingen en dergelijke te maken heb je informatie nodig. Onder andere door de komst van het Internet leven we in een maatschappij waarin ook de informatie niet meer aan de globalisering ontkomt. Mensen kunnen al deze informatie niet langer in zich opnemen, zelfs niet als het over één vakgebied gaat. Vandaag is het dan ook in veel gevallen belangrijker om te weten waar je de juiste informatie kunt vinden als je ze nodig hebt. Dit heeft geleid tot een nieuwe vaardigheid die kan aangeleerd worden en die men informatiegeletterdheid noemt. Dit begrip staat dan voor de vaardigheid waarbij men zich een weg baant door de informatie, deze kritisch bekijkt en de juiste gegevens er uit selecteert. Binnen deze informatiegeletterdheid kunnen we vier deelvaardigheden onderscheiden:

 • relevante informatie vinden:
  • voor jezelf weten wanneer je extra informatie nodig hebt
  • de beste bronnen raadplegen
  • juiste zoekstrategieën ontwikkelen
  • de kwaliteit van de informatie nagaan
  • ...
 • tijd efficiënt beheren:
  • gericht zoeken naar informatie
  • relevante bronnen consulteren en niet zonder meer betrouwen op de resultaten van de zoekrobots op het Internet
  • nagaan welke bronnen er in de bibliotheek aanwezig zijn en waar die te vinden zijn, zodat je ze onmiddellijk kunt raadplegen als je ze nodig hebt
  • basiswerken uit de biblioheek tijdig reserveren
  • ...
 • gedrukte bronnen effectief gebruiken
  • weten welke gedrukte informatie er over jouw onderwerp bestaat
  • weten welke basiswerken je zeker moet raadplegen
  • interbibliothecaire diensten kunnen gebruiken
  • ...
 • eigen vaardigheden voortdurend bijstellen
  • gericht leren zoeken op het Internet
  • alle informatiebronnen kritisch leren benaderen
  • ...

In de volgende bijdragen gaan we hier dieper op in.

Bron

http://studyskills.soton.ac.uk

12:07 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: informatiegeletterdheid, hoger onderwijs, secundair onderwijs, informatie opzoeken | |

2008.03.16

Hoe haal je het meeste uit een les?

Aan de hogeschool of de universiteit wordt er van jou verwacht dat je de informatie die in een les gegeven wordt zelfstandig verwerkt. Een aantal dingen kunnen je helpen om het rendement van naar de les te gaan aanzienlijk te verhogen:

 • Bereid je voor op de les. Dit kan op verschillende manieren:
  • Neem de informatie in jouw syllabus of handboek vooraf door: ga na wat de doelstellingen zijn. Probeer structuur en verbanden in de tekst te zien.
  • Zet op een rijtje wat je vooraf al begrijpt en waar je meer uitleg voor nodig hebt.
 • Neem actief aan de les deel: wees geen "spons". Een spons is iemand die enkel naar de docent zit te luisteren en probeert alle kennis op te zuigen. Uit onderzoek is gebleken dat iemand die dit doet zonder nota's te nemen of actief aan de les deel te nemen, in het beste geval slechts 20% van de gegeven informatie onthoudt.

Wie de lessen voorbereidt, haalt daar alle voordeel uit: hij onthoudt veel meer informatie uit de les en is in staat om meer effectief en op een zinvollere manier nota's te nemen. Hij herkent immers belangrijke sleutelbegrippen van zodra hij ze hoort en weet naar welke soort informatie hij moet luisteren. Met andere woorden: hij luistert veel doelgerichter en kan daardoor ook betere en meer samenhangende, gestructureerde nota's nemen.

Bron

http://www.studyskills.soton.ac.uk

21:29 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: voorbereiden, luisteren, concentratie, hoger onderwijs, noteren | |