2009.02.01

Studiewijzer Universiteit Gent

schamper studiewijzerSchamper is het studentenblad van de Gentse Universiteit. De redactie van dit blad zette op een originele manier een studiewijzer op het net, waarover ze zelf het volgende zeggen:

Kiezen wat je wil studeren is niet eenvoudig. De brochures die de universiteiten zelf verspreiden zijn geregeld te rooskleurig, en oud-studenten vinden die hun ervaringen willen delen is vaak geen sinecure. Al goed dat wij er zijn. Op deze pagina’s kan je over (zo goed als) elke bacheloropleiding een docent aan het woord horen, zie je plus- en minpunten van de opleiding opgesomd én kan je de bevindingen van studenten nalezen. Goede studies met boeiende docenten worden geprezen, maar de slecht georganiseerde opleidingen (en die zijn er!) worden met de grond gelijk gemaakt.

Een studiewijzer gezien door de bril van de studenten dus. De filmpjes waarin professoren hun eigen opleiding voorstellen zijn alvast zeer interessant om je een beeld van de studies te schetsen. De begeleidende teksten hebben het niet alleen over de plus- en minpunten van de opleiding, maar geven ook informatie over aantal lesuren, accenten in de opleiding, toekomstperspectieven en nog veel meer. Als je van plan bent aan de Gentse Universiteit te studeren, is deze website echt een (verplicht) bezoek waard.

22:36 Gepost door Lieven Coppens in Schoolloopbaan, Secundair onderwijs | Permalink | Tags: secundair onderwijs, schoolverlaters, hoger onderwijs | |

2009.01.24

Het Hogeronderwijsregister

hogeronderwijsregisterHet Hogeronderwijsregister geeft een zeer volledig overzicht van het erkende hoger onderwijs in Vlaanderen.  In het geval van de bachelor- en masteropleidingen gaat het dan ook over geaccrediteerde opleidingen. De opleidingen voldoen dus aan de vooraf gestelde kwaliteitseisen.

woordenlijstHet Hoger Onderwijs heeft zijn eigen woordenschat. Wie begrippen zoals accreditatie, leerkrediet of schakelprogramma niet begrijpt, kan altijd terecht in de Woordenlijst. Deze is alfabetisch geordend en bevat alle specifieke begrippen.

doorblader opleidingenWie nog niet onmiddellijk gericht naar bepaalde opleidingen wil zoeken, kan terecht in de rubriek Doorblader opleidingen. Per faculteit, universiteit of hogeschool kan daar gekeken worden welke opleidingen men er organiseert. Door op één van die opleidingen te klikken, krijgt men meteen informatie over de studieomvang, het soort van opleiding en dergelijke meer.

Gericht zoeken naar een bepaalde opleiding kan ook. Daarvoor gebruik je dan best het zoekvak onder het logo van de website. Je kunt er zoeken op soort opleiding , de locatie van een instelling of meer uitgebreid op basis van verschillende zoektermen samen, waaronder ook het studiegebied.

opleiding zoeken

Je klikt op het tabblad [Zoek een opleiding], tikt een trefwoord in en selecteert een soort opleiding. De website geeft je dan een lijst met opleidingen met daarbij telkens de hogeschool of universiteit die deze opleiding organiseert en de plaats. Door op de opleiding te klikken krijg je meteen bijkomende informatie zoals de toelatingsvoorwaarden, de omvang van de studie, de doorstromingsmogelijkheden,... met verwijzingen naar de algemene website van de instelling met eventueel een rechtstreekse link naar de plaats op deze website waar je meer te weten kunt komen over de aangeklikte opleiding. 

opleiding zoeken

Wie op het tabblad [Zoek een instelling] klikt, moet (een deel van) de naam van een instelling intikken en dan een plaats kiezen. Je krijgt dan een lijst van hogescholen en/of universiteiten. Door op één ervan te klikken krijg je meer informatie over de instelling. Deze is opgesplitst in algemene informatie zoals de contactgegevens, informatie over inschrijvingen, examenreglement, studenteninformatie en studentenvoorzieningen. Het tweede luik bestaat uit extra informatie die door de instelling zelf werd toegevoegd.

studiegebied zoekenWie uitgebreider wil zoeken kiest voor het tabblad [Uitgebreid zoeken]. Je kunt op verschillende criteria tegelijk zoeken, waaronder een specifiek studiegebied. Dit laatste kan gewoon aangeklikt worden. Je krijgt dan hetzelfde soort informatie te zien als bij het zoeken op het tabblad [Zoek een opleiding].

Maar er is nog meer. Je vindt er ook informatie over:

 • studiietoelagen
 • studeren in het buitenland
 • verder studeren na een diploma hoger onderwijs
 • de organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen
 • kwaliteitszorg in het hoger onderwijs
 • veelgestelde vragen en hun antwoorden.

Een website waaraan niemand in zijn studiekeuzeproces kan voorbijgaan.

20:35 Gepost door Lieven Coppens in Schoolloopbaan, Secundair onderwijs | Permalink | Tags: schoolverlaters, secundair onderwijs, hoger onderwijs | |

2009.01.04

Naar het hoger onderwijs

Elk jaar organiseren de CLB's en het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming de netoverschrijdende studie-informatiedagen (SID-in) in de vijf Vlaamse provincies. Hiermee willen ze de laatstejaarsstudenten uit het secundair onderwijs kennis laten maken met de studiemogelijkheden na het secundair onderwijs en zeker met een zo volledig mogelijk aanbod hoger onderwijs.

Alle Vlaamse hogeronderwijsinstellingen zijn hier vertegenwoordigd. In Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk gewest en Limburg kan men ook terecht bij een aantal beroepssectoren. De sectoren die aanwezig zijn vind je op de lijst van de standhouders

Om dit studiekeuzeproces verder te ondersteunen zal ik vanaf volgende week enkele belangrijke websites in verband hiermee bespreken.

00:11 Gepost door Lieven Coppens in Schoolloopbaan, Secundair onderwijs | Permalink | Tags: secundair onderwijs, hoger onderwijs, schoolverlaters | |

2008.12.14

De laatste loodjes? Tien tips om de examens te overleven.

Op het Internet vond ik deze tips om de examens te overleven. Op het gevaar af te overdrijven geef ik ze toch nog eens door:

 1. Niets is belangrijker dan regelmaat.
 2. Ontspanning moet ontspannend zijn. Doe dan ook wat je graag doet.
 3. Acht tot tien uur per dag studeren in het hoger onderwijs moet volstaan.
 4. Beter verschillende lichte maaltijden dan minder maar zwaardere maaltijden.
 5. Goede nachtrust is onontbeerlijk.
 6. Stel een stevige planning op, maar houd voldoende marges.
 7. Baken je studieprogramma af in inhoudelijke delen, niet volgens het aantal pagina's.
 8. Informeer je goed over de manier waarop de examens worden afgenomen.
 9. Vermijd stress over andere dingen dan studeren.
 10. Breek niet plots met je normale gewoontes.

Bron

http://www.gezondheid.be

15:57 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: studietips, examens, planning, voeding, hoger onderwijs, secundair onderwijs | |

2008.11.30

Een en ander nog eens op een rijtje

Zo juist voor de examens is het nog eens goed om een aantal studietips op een rijtje te zetten. Dit gebeurt op een leuke manier in het volgende filpje dat gemaakt werd in het kader van een bachelorproef in verband met leren leren. Het mocht hier dan ook niet ontbreken.

17:03 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: basisonderwijs, secundair onderwijs, hoger onderwijs, studietips | |

2008.11.16

In het spoor van een topkok

12:47 Gepost door Lieven Coppens in Secundair onderwijs | Permalink | Tags: hoger onderwijs, secundair onderwijs, schoolverlaters, voeding, horeca | |

2008.11.07

De mogelijkheden van een uniformberoep: het leger

12:00 Gepost door Lieven Coppens in Secundair onderwijs | Permalink | Tags: secundair onderwijs, schoolverlaters, uniformberoep, hoger onderwijs | |

2008.11.01

Wat kan ik doen met een studie biotechnologie?

00:19 Gepost door Lieven Coppens in Secundair onderwijs | Permalink | Tags: hoger onderwijs, schoolverlaters, secundair onderwijs, biotechnologie | |

2008.10.26

Tips bij een openboekexamen

Bij een openboekexamen gaat men na of je de leerstof wel degelijk begrepen hebt, niet of je ze goed ingeprent hebt. Men verwacht van jou dat je:

 • de leerstof toepast op nieuwe situaties,
 • onderdelen en onderlinge verbanden kunt analyseren,
 • kunt samenvatten en structureren,
 • een oordeel over iets kunt vellen terwijl je de leerstof als bewijsmateriaal gebruikt.

Al naargelang de examinator krijg je toegang tot verschillende informatiebronnen (nota's, handboeken,  ...). Het examen kan doorgaan op school, maar mag misschien ook thuis worden opgelost. Het bevat misschien vragen die je reeds voor het examen hebt besproken, maar misschien ook niet.

Een geslaagd openboekexamen hangt af van een zeer goede voorbereiding. Onderschat deze dan ook niet. De tijd om het examen af te leggen is beperkt (ook al lijkt een hele avond om thuis het open boek examen af te leggen heel veel). Het is dus belangrijk dat je jezelf zodanig georganiseerd hebt dat je heel snel alle gegevens, citaten, voorbeelden, argumenten voor en tegen, ... kunt terugvinden.

De voorbereiding

 • Blijf goed op de hoogte van lezingen en opdrachten in de klas.
 • Bereid korte, beknopte nota's voor over bepaalde ideeën en begrippen.
 • Selecteer zorgvuldig wat je zal meenemen op het examen en noteer de belangrijkste ideeën en feiten van wat je niet meeneemt.
 • Neem zeker ook jouw persoonlijke mening bij de leerstof mee. Zo toon je dat je de leerstof grondig hebt doordacht. Ze kan tegelijk ook een bron zijn om jouw argumenten te staven.
 • Anticipeer welke modelvragen je kunt krijgen, maar formuleer hierop geen modelantwoord. Daag jezelf uit om na te denken over de manier waarop je zou kunnen antwoorden en welke bronnen je daarvoor zou kunnen gebruiken.
 • Organiseer jouw referentiematerialen (jouw "open boek"):
  • Zorg dat je de opbouw, layout en structuur goed kent.
  • Schrijf korte, snel door te nemen samenvattingen.
  • Maak lijsten met belangrijke gegevens en formules.

Het examen zelf

 • Lees de vragen zeer aandachtig zodat je precies weet wat er gevraagd wordt.
 • Gebruik de toegemeten tijd maximaal.
 • Antwoord nooit te veel: streef naar beknopte en volledige antwoorden.
 • Gebruik citaten om iets te benadrukken, maar overdrijf niet.

Bron

http://www.studygs.net/tsttak7.htm

21:08 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: examens, hoger onderwijs, secundair onderwijs, openboekexamen | |

2008.10.19

Beknopt maar toch volledig antwoorden op een vraag

Wie beknopt maar toch volledig op een vraag kan antwoorden, bewijst dat hij de leerstof beheerst. De volgende tips kunnen je daar zeker bij helpen.

 • Bij de voorbereiding op het examen:
  • Maak korte samenvattingen.
  • Concentreer je op sleutelwoorden, feiten, woordenschat en begrippen.
  • Orden de leerstof in samenhangende geheel en herhaal.
 • Op het examen zelf:
  • Concentreer je op de sleutelwoorden en kernideeën waar men naar vraagt.
  • Elimeer alle sleutelwoorden en kernideeën die niet rechtstreeks in verband staan met het gevraagde.
  • Antwoord kort maar krachtig. Breng de sleutelbegrippen in korte zinnen met elkaar in verband.
  • Als je denkt dat er verschillende antwoorden mogelijk zijn, vraag dat aan de leerkracht. Hij kan je eventueel een hint geven.

Bron

http://www.studygs.net

17:17 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: examens, beknoptheid, antwoorden, hoger onderwijs, secundair onderwijs | |