2010.08.08

Hogeschool Sint-Lucas Gent & Brussel

hogeschool voor wetenschappen en kunst campus sint-lucas architectuur gent en brusselAan de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst Campus Sint-Lucas Architectuur in Gent en Brussel krijgen studenten met dyslexie onderwijs- en examenfaciliteiten op voorwaarde dat ze de juiste procedure gevolgd hebben. Deze faciliteiten zijn:

 • examenfaciliteiten:
  • voldoende tijd tussen de examens
  • aanpassing van examenvorm:
   • voldoende tijd op het examen
   • mondelinge examens in plaats van schriftelijke of vice versa
   • luidop voorlezen van vragen
   • mondelinge toelichting bij schriftelijke examens
   • gebruik technologische hulpmiddelen op het examen (o.a. draagbare computer)
   • aanvaarden van spellingsfouten wanneer deze geen essentieel curriculum-onderdeel zijn
 • onderwijsfaciliteiten:
  • gebruik draagbare computer tijdens de lessen voor het nemen van notities
  • het ter beschikking stellen van digitale bestanden

De te volgen procedure vind je op de website van het departement architectuur.

23:54 Gepost door Lieven Coppens in Studeren met een functiebeperking | Permalink | Tags: handicap, hoger onderwijs, inclusief onderwijs, functiebeperking | |

2010.07.31

Universiteit Antwerpen

universiteit antwerpen.pngOok aan de Universiteit Antwerpen kun je studeren als je een functiebeperking hebt. De informatie daarover kun je raadplegen door op het logo hiernaast te klikken. Onder de rubriek aanvraag bijzondere faciliteiten kun je een folder binnen halen die je er alles over leert:

 • Welke visie zit er achter?
 • Wie komt in aanmerking?
 • Wat mag je verwachten?
 • Hoe doe je jouw aanvraag?

Deze informatie lees je ook in de andere rubrieken van de website.

12:24 Gepost door Lieven Coppens in Studeren met een functiebeperking | Permalink | Tags: handicap, hoger onderwijs, inclusief onderwijs, functiebeperking | |

2010.06.20

Katholiek Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen

kathoStudenten met een functiebeperking zijn ook welkom in de verschillende departementen van de Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen:

Door op het logo hierboven te klikken, krijg je meteen per departement de naam van de contactpersoon. Door op de verwijzing naar een specifiek departement te klikken, lees je onmiddellijk wat er van de student met een functiebeperking verwacht wordt en op welke tegemoetkomingen hij eventueel kan rekenen.

16:51 Gepost door Lieven Coppens in Studeren met een functiebeperking | Permalink | Tags: handicap, hoger onderwijs, functiebeperking, inclusief onderwijs | |

2010.06.12

Katholieke Hogeschool Limburg

klik hier voor de voorwaardenOok aan de Katholieke Hogeschool Limburg kun je als persoon met een functiebeperking studeren. Om je te laten erkennen als student met een functiebeperking moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. De hogeschool maakt daarbij een onderscheid tussen studenten met een leerstoornis en studenten met een andere functiebeperking. Door deze voorwaarden vooraf door te nemen, kun je jezelf heel wat tijd besparen. Eens je deze erkenning gekregen hebt, wordt er vanuit de opleiding een begeleidingscontract opgesteld met daarin onder andere de faciliteiten die zullen geboden worden.

22:14 Gepost door Lieven Coppens in Studeren met een functiebeperking | Permalink | Tags: handicap, hoger onderwijs, functiebeperking, inclusief onderwijs | |

2010.05.30

Erasmushogeschool Brussel

klik hier voor de voorwaardenOok aan de Erasmushogeschool te Brussel kun je als student met een functiebeperking terecht. Als functiebeperking gelden daar de volgende persoonsfctoren ide een student belemmeren om optimaal aan het hoger onderwijs deel te nemen:

 • motorische functiebeperkingen
 • auditieve functiebeperkingen
 • visuele functiebeperkingen
 • chronische ziekte
 • psychiatrische functiebeperkingen waaronder ontwikkelingsstoornissen
 • meervoudige functiebeperkingen
 • leerstoornis

Daarnaast staan ze ook open voor andere dan de genoemde beperkingen.

De student met een functiebeperking kan op basis van een gemotiveerd dossier een "bijzonder statuut om te studeren met een functiebeperking aanvragen". Op basis daarvan kan de opleiding redelijke voorzieningen treffen die het de student mogelijk moet maken om met gelijke kansen aan de opleiding te beginnen. Hoe de procedure in elkaar zit lees je in het informatiedocument.

15:56 Gepost door Lieven Coppens in Studeren met een functiebeperking | Permalink | Tags: handicap, hoger onderwijs, functiebeperking, inclusief onderwijs | |

2010.05.23

Hogeschool-Universiteit Brussel

hogeschool-universiteit brusselOok aan de Hogeschool-Universiteit Brussel kun je als student met een functiebeperking met een bijzonder statuut studeren. Wat je daarvoor moet doen en wat dat inhoudt kun je nalezen op http://www.hubrussel.be/eCache/HUB/24/737.html.

De Hogeschool-Universiteit Brussel is ontstaan uit het samengaan van:

 • Katholieke Universiteit Brussel
 • EHSAL
 • HONIM
 • VLEKHO

Ze heeft dan ook verschillende campussen die verspreid zijn over de stad. Elke campus heeft een zorgcoördinator. Hun contactgegevens vind je eveneens op deze website.

23:04 Gepost door Lieven Coppens in Studeren met een functiebeperking | Permalink | Tags: handicap, hoger onderwijs, functiebeperking, inclusief onderwijs | |

2010.05.15

Katholieke Universiteit Leuven

katholieke universiteit leuvenOok aan de Leuvense universiteit kun je met een functiebeperking studeren. Op de website http://www.kuleuven.be/functiebeperking/index.html kun je lezen wat men daar onder een functiebeperking verstaat:

 • een auditieve functiebeperking
 • een visuele functiebeperking
 • een motorische functiebeperking
 • een chronische ziekte
 • een leerstoornis (waaronder dyslexie, dyscalculie, ...)
 • een psychiatrische functiebeperking (waaronder AD(H)D, autisme, ...)

Bij de laatste categorie vraag ik me wel af of de omschrijving "psychiatrische functiebeperking" voor studenten met AD(H)D, een autismespectrumstoornis en dergelijke wel uitnodigend genoeg is.

Uit de verwijzing onder het woord dyslexie blijkt duidelijk dat men al heel goed heeft nagedacht over studeren met dit leerprobleem. Het geeft meteen een goed voorbeeld over wat er in het hoger onderwijs alvast kan gebeuren. In de rubriek erkenning verneem je wat je moet doen om jouw functiebeperking te laten erkennen. De rubriek begeleidingsprincipes leert je hoe men de begeleiding opvat. Er is duidelijk sprake van wederzijdse verantwoordelijkheden. De examenfaciliteiten (en wat je daarvoor moet doen) staan duidelijk aangegeven in de desbetreffende rubriek.

16:22 Gepost door Lieven Coppens in Studeren met een functiebeperking | Permalink | Tags: handicap, hoger onderwijs, functiebeperking, inclusief onderwijs | |

2010.05.08

Wakker worden!

wakeupWake Up! is een (Gentse) studentenwerkgroep die informatie geeft over studeren met een functiebeperking in het hoger onderwijs. Tegelijk wil deze werkgroep de rechten van studenten met een functiebeperking verdedigen.

Via de website www.bsh-gent.be (zie vorig bericht), leer je deze werkgroep kennen. Daarvoor hoef je enkel maar op de rubrieken onder het logo van de werkgroep te klikken. Zo kom je iets meer te weten over de werkgroep zelf en zijn activiteiten, lees je enkele persoonlijke verhalen van studenten met een functiebeperking en volg je de actualiteit die belangrijk is voor studenten met een functiebeperking op de voet. Je kunt er eveneens contact zoeken met de werkgroep.

16:46 Gepost door Lieven Coppens in Studeren met een functiebeperking | Permalink | Tags: handicap, hoger onderwijs, functiebeperking, inclusief onderwijs | |

2010.05.02

Begeleiding Studenten met een Handicap vzw - Gent

begeleiding studenten met een handicapDe dienst Begeleiding Studenten met een Handicap vzw heeft als doel om voor studenten met een functiebeperking een volwaardige integratie in én een deelname aan het hoger onderwijs te realiseren. Deze begeleidingsdienst treedt in dialoog met de de student en de onderwijsinstelling om het studieproces van de student met een functiebeperking zo vlot mogelijk te laten verlopen. Hij staat open voor studenten met een functiebeperking die willen studeren aan één van de volgende instellingen:

Men hanteert een ruime definitie van het begrip functiebeperking: zowel studenten met een motorische, visuele of auditieve beperking als studenten met een leerstoornis, een ontwikkelingsstoornis (ADHD, autisme), een chronisch medische aandoening of een psychische beperking behoren tot de doelgroep.

Ook het aanbod van deze dienst is ruim. Je kunt er als student terecht voor onder andere::

 • een introductie zowel naar de lesgevers als de medestudenten
 • vervoer
 • huisvesting
 • studie- en examenfaciliteiten
 • diagnostiek van dyslexie en dyscalculie
 • compenserende software voor studenten met dyslexie
 • het werken met een omkaderingsgroep van medestudenten

De contactgegevens van deze vzw vind je via deze rechtstreekse verwijzing.

00:05 Gepost door Lieven Coppens in Studeren met een functiebeperking | Permalink | Tags: handicap, hoger onderwijs, functiebeperking, inclusief onderwijs | |

2010.02.20

Studiemotivatietest

Heeft jouw persoonlijkheid een invloed op jouw studiemotivatie? Heeft de wijze waarop jij kijkt naar jouw slagen of falen ook enige impact? Met deze korte vragenlijst krijg je alvast een eerste antwoord op deze vragen.

Het maken van de test kost jou een zevental minuten. Daarna krijg je meteen uw testuitslag. Deze wordt gesplitst in twee delen:

 • Consciëntieusheid: Hoe georganiseerd en vasthoudend ben je in het nastreven van uw doelen.
 • Neuroticisme: Hoe vatbaar ben je voor onzekerheid en emotionele spanningen.

In het besluit wordt kort aangegeven hoe jouw studiegedrag er waarschijnlijk uitziet en wat je er kunt aan doen. DIt kan interessant zijn. Weet wel dat dergelijke testjes het niet toelaten om absolute besluiten te trekken.

17:57 Gepost door Lieven Coppens in Algemene informatie | Permalink | Tags: secundair onderwijs, hoger onderwijs, studiemotivatie | |