2007.06.15

Studietips à la carte d'Ilse

Ilse Vandermeulen is leerkracht secundair onderwijs. Ze geeft Nederlands, Engels en economie. Ze zocht bruikbare studietips op het Internet en bracht die samen op haar website. De opbouw is zeer overzichtelijk. Alles werd keurig geordend in de volgende categorieën:

 • Concentratie.
 • Studeren algemeen.
 • Wanneer studeren?
 • Taalvakken studeren.
 • Wiskunde studeren.
 • Hoe een schema maken en gebruiken?
 • Examens algemeen.
 • Examens voorbereiden.
 • Examens afleggen.
 • Spreekbeurten voorbereiden.
 • Spreekbeurten houden.

Een mooi naslagwerk op het Internet.

Bron

http://users.skynet.be/sky13683/Studietips/index.htm

22:15 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: algemeen, secundair onderwijs, hoger onderwijs | |

2007.06.09

Hoe paniek op een examen onderdrukken?

Op de website van de Polytechnische universiteit van Californië vond ik de volgende tips om paniekaanvallen tijdens de examens aan te pakken.

Preventief:

 • Zorg eerst en vooral voor voldoende slaap.
 • Eet ook voor het examen. Dit geeft je energie en kalmeert jouw maag. Eet voldoende maar overeet je niet. Vermijd te veel caffeïne.
 • Niets kan stress zo reduceren als lichaamsbeweging. Stop een tweetal uur voor het examen met studeren en doe een bewegingsactiviteit.

Net voor het examen:

 • Vertrek vroeg genoeg naar het examen zodat je je niet moet haasten.
 • Wissel aan de deur van het examenlokaal geen vragen meer uit met anderen. Als je dan iets hoort wat je niet weet, kan dat je vertrouwen ondermijnen. Je begint dan al angstig aan het examen.
 • Laat je cursussen thuis. Door je boeken blijven bladeren tot net voor het examen kan je alleen maar van streek maken.
 • Als je toch iets wil meenemen naar het examen, neem dan een samenvatting mee die je reeds goed kent.

Tijdens het examen:

 • Beantwoord eerst de gemakkelijke vragen. Dit zal je ontspannen en je vertrouwen geven.
 • Panikeer niet als je anderen ziet schrijven terwijl jij nog nadenkt. Jouw denken kan veel vruchtbaarder zijn dan hun geschrijf.
 • Panikeer evenmin als ander sneller klaar zijn dan jij. Gebruik al de tijd die je hebt. Vroeg afgeven is geen garantie voor goede uitslagen.
 • Neem een uurwerk mee naar het examen. Zo weet je precies hoeveel tijd je nog hebt en kan je die beter indelen.
 • Zorg voor reservemateriaal om te schrijven.
 • Ben je echt te zenuwachtig, probeer dan dit: sluit je ogen, haal diep adem en adem dan traag uit. Herhaal dit zoveel keer als nodig.

Bron

http://sas.calpoly.edu/asc/

22:30 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: secundair onderwijs, hoger onderwijs, faalangst, examens | |

2007.05.27

Vanzelfsprekend 3: tips voor studenten met een kinesthetische leerstijl

Studenten met een kinesthetische leerstijl zijn misschien geholpen door de volgende tips:

 • Je leren brengt meer op als er beweging in zit. Zo kan je terwijl je leest met je voet ritmisch op de grond tikken.
 • Zit niet te lang stil. Sta op en beweeg van zodra je voelt dat jouw concentratie minder wordt.
 • Probeer geluiden die je afleiden buiten te sluiten door een ander neutraal geluid (bv. het ruisen van een radio die niet op een zender is afgestemd) in te schakelen. Zet dit geluid hard genoeg om de andere geluiden te overstemmen, maar stil genoeg om er zelf niet door afgeleid te worden.
 • Studeer niet aan een computer die aangesloten is op het Internet. Je zal in de verleiding komen om iets op te zoeken, jouw e-mail te beantwoorden of iets dergelijks. Deze activiteiten houden beweging in van je handen. Voor je het goed en wel beseft word je er toe aangetrokken.
 • Gebruik jouw computer wel om jouw nota's op uit te tikken of op samen te vatten. Door de inhoud in te tikken ben je al aan het leren.

Bron

http://www.studentweb.law.ttu.edu

20:55 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: leerstijl, secundair onderwijs, hoger onderwijs | |

2007.05.18

Vanzelfsprekend 2: tips voor studenten met een auditieve leerstijl

Studenten met een auditieve leerstijl zijn misschien geholpen door de volgende tips:

 • Zorg in de klas voor een rustige zitplaats:
  • zet je niet aan de deur of aan de gangkant van de klas. De geluiden van buitenaf kunnen je afleiden
  • zet je bij voorkeur niet in de buurt van leerlingen die voortdurend over en weer fluisteren
 • Neem een dictafoon of mp3-speler met opnamefunctie mee naar de klas als dat mag. Beluister de opname achteraf. Dit heeft twee belangrijke voordelen:
  • wat je in de les al opstak wordt nog eens bekrachtigd
  • je kunt de hiaten in jouw nota's aanvullen
 • Neem deel aan studie- en discussiegroepen. Op die manier hoor je hoe je medestudenten de lessen interpreteren en begrijpen.
 • Als je iets wat je leest niet onmiddellijk begrijpt, lees het dan nog eens luidop.

Bron

http://www.studentweb.law.ttu.edu

22:30 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: leerstijl, secundair onderwijs, hoger onderwijs | |

2007.05.13

Vanzelfsprekend 1: tips voor studenten met een visuele leerstijl

Studenten met een visuele leerstijl zijn misschien geholpen door de volgende tips:

 • Gebruik verschillende kleuren bij het verwerken van de leerstof. Geef elke kleur een betekenis en houd die consequent aan:
  • geel: de verschillende thema's
  • blauw: de kernpunten van elk thema
  • groen: de besluiten voor elk thema
 • Herschrijf teksten in de vorm van lijsten en breng een ordening in die lijsten. Gebruik daarvoor:
  • opsommingstekens
  • cijfers
  • symbolen
 • Maak schema's om relaties in kaart te brengen met pijlen en andere afbeeldingen.
 • Breng relaties tussen informatie en ideeën met elkaar in verband door woorden om te zetten in:
  • een Venn-diagram
  • een stroomkaart
  • een beslissingsschema
 • Als je de nota's uit de klas inbrengt op een computer, gebruik dan lay-out kenmerken om de hoofdpunten te benadrukken.
  • lettertypes
  • cursief, onderlijnen, vet

Bron

http://www.studentweb.law.ttu.edu

15:35 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: leerstijl, secundair onderwijs, hoger onderwijs | |

2007.03.12

Onthouden met jouw ogen

Je kunt het geheugen een handje helpen door het met jouw ogen te ondersteunen. De volgende tips kunnen helpen:

 • Gebruik grafieken, tabellen en afbeeldingen uit boeken en breng ze in verband met wat je leest.
 • Maak zelf grafieken, tabellen en afbeeldingen als die er niet zijn, ook als je niet kunt tekenen. De nadruk ligt immers op de inhoud, niet op de artistieke waarde ervan.
 • Maak grappige tekeningen die een verband of een idee illustreren.
 • Gebruik de achterkant van affiches om op te schrijven of te tekenen als je moeilijke leerstof moet verwerken. Hang deze op een plaats waar je ze vaak tegenkomt.
 • Maak kleine kaartjes met belangrijke tekeningen of sleutelbegrippen. Hou ze bij en neem ze door op vrije momenten.
 • Gebruik kleuren om de leerstof een betekenis te geven:
  • een opvallende kleur voor moeilijke of gevaarlijke onderdelen.
  • verschillende kleuren voor eigen nota's of leerstof uit het handboek.
 • Maak jouw nota's ook visueel duidelijk:
  • laat veel witruimte.
  • houd samenhangende feiten ook visueel samen

Bron

http://www.dvc.edu

23:00 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | |

2007.02.23

Opletten in de klas. Maar hoe?

Als je zelf nota's moet nemen in de klas, dan is het de bedoeling om alle belangrijke inhouden op te schrijven. Goede leerkrachten gebruiken technieken om duidelijk te maken wat belangrijk is. Enkele voorbeelden:

 • Stemgebruik: van stilte over fluisteren naar extra luid...
 • Bordgebruik: het opschrijven van kernwoorden, zinnen, hoofdideeën, verhelderende details...
 • Herhalingen: van letterlijke herhalingen tot gevarieerde uitleg: herhalen van kernideeën, samenvattingen aan het einde van de les, bij het begin van de les de essentie van de vorige keer herhalen...
 • Directe aanduidingen: "Dit is zeer belangrijk...", "Zorg dat je dit goed begrijpt...", "Dit kan moeilijk worden...", Luister goed...", "Dit is een examenvraag...", "Noteer dit...", ...
 • Vragen: een probleemstelling aan het begin van de les, om een discussie in de klas te starten, om na te gaan of je het begrijpt, ...
 • Voorbeelden: geven of vragen...
 • Demonstraties: presentaties, video, dramatechnieken, ...
 • Lichaamshouding en verschillende vinger-, hand- en armbewegingen...
 • Pauzes: dramatische of spanningsvolle pauzes voor of na een belangrijke uitspraak, spreeksnelheid, wachten tot wanneer hij de aandacht heeft van iedereen...
 • Humor: grappige anekdotes in verband met de lesinhoud, overdrijvingen, grapjes om een bepaalde gedachte te benadrukken...
 • Mimiek: het gebruiken van verschillende gelaatsuitdrukkingen, oogcontact, ...
 • Tijd: de tijd die aan een onderwerp besteed wordt is de maat voor de belangrijkheid ervan...

Bron

http://www.dvc.edu

22:15 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: concentratie, secundair onderwijs, hoger onderwijs, aandacht | |

2007.02.11

Hoe leid ik de betekenis van woorden af uit een tekst?

Studieteksten bevatten vaak moeilijke woorden. Soms kun je de betekenis ervan gewoon afleiden uit de tekst. Je kunt je dan de tijd besparen om ze op te zoeken in een woordenboek.

Door op de volgende dingen te letten, kun je de betekenis van sommige woorden in de tekst zelf terugvinden.

 • Grafische tekens:
  • Tekst tussen gedachtenstrepen: vb. Origami - een Japanse techniek om papier te vouwen - is leuk.
  • Tekst tussen haakjes: vb. Ecologie (de wetenschap van de omgeving), is een snel groeiende wetenschap.
  • Tekst tussen komma's: vb. Fibrine, elastische proteïnedraden, helpt bloed om te stollen.
 • Hulpwoorden en -zinnen:
  • "Het is te zeggen...": vb. Els was van streek; het is te zeggen: ze was erg gestoord door de uitlatingen van haar zus.
  • "Wordt genoemd...": vb. Een computerschijf die meer gegevens kan bevatten dan een gewonen diskette wordt een zip-drive genoemd.
 • Woorden en zinnen die het tegengestelde betekenen zoals "kan niet", "niet", "maar", "alhoewel", "anderzijds", ...: vb. Ouders die hun kinderen om het minste straffen, kun je niet tolerant noemen.
 • Eigen ervaring: vb. "Els bedekte haar oren tegen de kakafonie van geluiden..." Als je jouw oren bedekt, is dat meestal omdat er teveel lawaai is.
 • Zinnen voor of na een onbekend woord: vb. "Mozart gaf zijn eerste openbare voorstelling toen hij zes jaar was. Toen hij dertien was, had hij symfonieën en een operette geschreven, een opmerkelijke prestatie. Hij wordt terecht een wonderkind genoemd." Het woord "wonderkind" wordt hier verklaard door de "opmerkelijke prestatie" uit de vorige zin.
 • Sommige zinnen geven een voorbeeld: vb. "Kies een periodiek uit het volgende lijstje: Knack, Trends, Story..." Uit de namen die gegeven worden, kun je afleiden dat het over tijdschriften gaat.
 • Sommige zinnen gebruiken een woord dat je kent om een woord dat je niet kent uit te leggen: vb. Een formidabele vijand is een vijand die je moet vrezen.

Bron

http://www.dvc.edu

19:22 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: leesstrategieen, basisonderwijs, secundair onderwijs, hoger onderwijs | |

2007.01.26

Hoe denk ik?

Wie zijn denken wil verbeteren, moet de twee essentiële dimensies ervan beheersen. Enerzijds moet hij de verschillende onderdelen van het denken herkennen. Anderzijds moet hij nagaan hoe hij ermee omgaat. Die onderdelen kan je als volgt omschrijven:

 • Alle denken heeft een doel.
 • Alle denken is een poging om iets uit te zoeken, om een vraag te beantwoorden of een probleem op te lossen.
 • Alle denken is gebaseerd op veronderstellingen.
 • Alle denken vertrekt vanuit een bepaald gezichtspunt.
 • Alle denken is gebaseerd op feiten, informatie en bewijzen.
 • Alle denken wordt uitgedrukt en vormgegeven door concepten en ideeën.
 • Alle denken bevat interpretaties en afleidingen waardoor we besluiten trekken en betekenis geven aan gegevens.
 • Alle denken leidt ergens naar toe, heeft implicaties en gevolgen.

Je kunt je dan afvragen over welke verstandelijke normen een student moet beschikken om die eigenschappen van hun denken te onderzoeken. Veel van deze deze normen zijn afhankelijk van de context waarin ze voorkomen, maar de volgende zijn nagenoeg universeel:

 • Helderheid
 • Nauwkeurigheid
 • Juistheid
 • Relevantie
 • Diepte
 • Breedte
 • Logica

De kwaliteit van het denken van een student hangt af van de manier waarop hij deze universele normen toepast op de verschillende onderdelen van het denken. De volgende richtlijnen kunnen daarbij helpen:

 • Alle denken heeft een doel:
  • Neem voldoende tijd om een doel te bepalen.
  • Maak onderscheid tussen jouw doel en de aanverwante doelen.
  • Controleer geregeld of je nog naar jouw doel toewerkt.
  • Kies betekenisvolle en realistische doelen.
 • Alle denken is een poging om iets uit te zoeken, om een vraag te beantwoorden of een probleem op te lossen:
  • Neem voldoende tijd om de centrale vraag helder en nauwkeurig te omschrijven.
  • Stel de vraag op verschillende manieren om haar betekenis en draagweidte te vatten.
  • Splits de vraag op in deelvragen.
  • Ga na of de vraag één juist antwoord heeft, een vraag naar een mening is of vereist dat er vanuit verschillende standpunten naar haar gekeken wordt.
 • Alle denken is gebaseerd op veronderstellingen:
  • Identificeer jouw veronderstellingen op een heldere manier. Ga na of ze controleerbaar zijn.
  • Ga na hoe je veronderstellingen jouw gezichtspunt vorm geven.
 • Alle denken vertrekt vanuit een bepaald gezichtspunt:
  • Ga na wat jouw gezichtspunt is.
  • Ga op zoek naar andere gezichtspunten en onderzoek wat hun sterke en zwakke kanten zijn.
  • Probeer om alle gezichtspunten op een eerlijke en objectieve manier te benaderen.
 • Alle denken is gebaseerd op feiten, informatie en bewijzen:
  • Beperk je beweringen tot deze die ondersteund worden door de gegevens die je kent.
  • Zoek naar informatie die jouw mening ondersteunt maar ook naar informatie die ze tegenspreekt.
  • Zorg er voor dat alle gebruikte informatie duidelijk, juist en relevant is.
  • Zorg er voor dat je voldoende informatie hebt verzameld.
 • Alle denken wordt uitgedrukt en vormgegeven door concepten en ideeën:
  • Bepaal wat de sleutelbegrippen zijn en leg ze helder uit.
  • Hou rekening met andere begrippen of alternatieve definities van deze begrippen.
  • Zorg er voor dat je de concepten op een zorgvuldige en preciese manier hanteert.
 • Alle denken bevat interpretaties en afleidingen waardoor we besluiten trekken en betekenis geven aan gegevens:
  • Leid enkel die dingen af die in de bewijzen vervat zitten.
  • Kijk of de verschillende afleidingen met elkaar samenhangen.
  • Identificeer de veronderstellingen die je tot je besluit hebben gebracht.
 • Alle denken leidt ergens naar toe, heeft implicaties en gevolgen:
  • Spoor de implicaties en gevolgen op die uit jouw denken voortvloeien.
  • Zoek zowel naar de positieve als naar de negatieve gevolgen.
  • Hou rekening met alle mogelijke gevolgen.

Bron

www.criticalthinking.org

22:49 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: denkstrategieen, secundair onderwijs, hoger onderwijs | |

2007.01.03

Over leermotivatie

Motivatie is zeer belangrijk bij het leren. Sylvia Rimm, een Amerikaanse onderwijspsychologe vatte haar kennis hierover samen in enkele "wetten".

 • Kinderen zullen sneller gemotiveerd zijn om iets te bereiken als ze merken dat hun beide ouders op een positieve manier hetzelfde denken over de inspanningen die moeten geleverd worden en de resultaten die moeten behaald worden.
 • Kinderen leren het juiste gedrag veel gemakkelijker als ze een goed model hebben.
 • Hetgeen ouders over een kind zeggen terwijl het bij het gesprek aanwezig is, beïnvloedt het gedrag en  de zelfperceptie van dat kind op een zeer drastische manier.
 • Overdreven reacties van de ouders op succes of falen kan er toe leiden dat een kind ofwel een zeer sterke druk om te presteren voelt ofwel dat het bij falen enorm wanhopig en ontmoedigd wordt.
 • Kinderen ervaren meer spanning door aan hun werk te denken dan door het effectief te doen.
 • Kinderen ontwikkelen hun zelfbeeld terwijl ze zich ergens voor inspannen.
 • Kinderen ontwikkelen meer vertrouwen en een gevoel van beheersing als ze geleidelijk aan meer macht krijgen naargelang ze meer rijpheid en verantwoordelijkheidszin tonen.
 • Kinderen worden tegendraads als één volwassene zich samen met hem tegen de andere ouder of de leerkracht keert.
 • Volwassenen zouden confrontaties met kinderen moeten vermijden tenzij ze zeker zijn van het resultaat.
 • Kinderen zullen goed blijven presteren als ze het verband zien tussen hun leerproces en het bekomen resultaat.

Bron

www.enhancelearning.ca

21:54 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: motivatie, basisonderwijs, secundair onderwijs | |