2008.01.26

Tips bij het beantwoorden van examenvragen

Moeite met het beantwoorden van bepaalde examenvragen? Deze tips kunnen je helpen:

 • Wees alert voor vragen met een dubbele negatie!
 • Onderlijn dogmatische woorden zoals altijd, nooit, ... Stellingen waarin deze voorkomen zijn meestal fout omdat er maar weinig situaties in de wereld zijn daaraan tegemoet komen.
 • Wees voorzichtig bij vragen waarop je moet antwoorden met waar of niet waar: zeker als deze vragen twee verschillende stellingen omvatten:
  • Als er in de stelling en voorkomt, dan moeten beide stellingen waar zijn.
  • Als er in de stelling of voorkomt, dan moet slechts één van beide stellingen waar zijn.
 • Tips voor meerkeuzevragen:
  • Probeer de vraag eerst zelf te beantwoorden voor je de verschillende alternatieven leest.
  • Verwerp eerst de alternatieven die duidelijk niet juist zijn.
  • Bekijk elk alternatief als een vraag waarop je met waar of niet waar moet antwoorden.
  • Lees zeker alle alternatieven.

Bron

http://www.gsu.edu

23:42 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: examens, secundair onderwijs, hoger onderwijs, meerkeuzevragen | |

2008.01.20

Examentips voor leerlingen met aandachts- en concentratieproblemen

Heb je problemen met aandacht en concentratie? Hebben deze problemen invloed op jouw resultaten voor de examens? Dan kunnen deze tips je misschien helpen:

 • Vraag of je jouw examens mag afleggen in een rustige en prikkelarme omgeving en niet in een grote studiezaal temidden van tientallen andere leerlingen.
 • Als je jouw examens in de klas moet afleggen, vraag dan om op een plaats te mogen zitten waar je het minst van al kans hebt om afgeleid te worden.
 • Luister zeer aandachtig naar de instructies van de leerkracht en lees altijd eerst de opdrachten en toelichtingen op het examenblad.
 • Bekijk eerst het volledige examen en bekijk welke soort vragen er gesteld worden (meerkeuzevragen, open vragen, ...). Schat in hoeveel tijd je aan elke vraag mag besteden. Hou hierbij steeds rekening met het aantal punten dat de vraag waard is. Voorzie altijd ook tijd om het examen na te lezen.
  • Begin te werken aan een gemakkelijke vraag. Markeer die antwoorden waarvan je niet echt zeker bent en kom er later op terug.
  • Het is belangrijk dat je bij open vragen eerst een lijstje maakt met de punten waarover je het wilt hebben. Dit lijstje hoeft niet lang of gedetailleerd te zijn.
  • Voorzie korte onderbrekingen als je daar nood aan hebt. Ga daarna onmiddellijk weer aan het werk. Het besef dat je na een vraag een korte pauze inlast, kan je helpen om geconcentreerd te blijven.

Bron

http://www.gsu.edu  

21:40 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: secundair onderwijs, hoger onderwijs, aandacht, concentratie, examens, tijdsbeheer | |

2008.01.12

Een studieplanning opstellen

Wie in het hoger onderwijs les volgt, wordt verondersteld om zelfstandig zijn studieplanning op te stellen. Dat is voor iedereen niet even eenvoudig. Nochtans is een goede studieplanning het ideale middel om de stress te reduceren: je weet wat er op korte, middellange en lange termijn van je verwacht wordt en kunt op een verantwoorde manier ontspanningsmomenten inplannen en er dan van genieten in de wetenschap dat je alles goed geregeld hebt.

Eerst en vooral is het belangrijk dat je een overzicht maakt van alles wat er van je verwacht wordt. Dit kan in de volgende stappen:

 • Ga na wanneer je examens of tentamens hebt.
 • Bekijk hoeveel leerstof je moet verwerken.
 • Stel het aantal studie-uren vast die je zult nodig hebben. De onderstaande regels helpen je bij het opstellen van een realistische planning.
  • eenvoudige literatuur = 8 blz. per uur
  • gemiddelde literatuur = 5 blz. per uur
  • moeilijke literatuur = 3 blz. per uur
 • Verdeel de stof over weektaken.
 • Bedenk wat er naast studeren nog allemaal op het programma staat.
 • Verdeel de weektaken over de beschikbare dagen.

Als je over deze gegevens beschikt, heb je meteen ook een realistische studie-agenda opgesteld. Tegelijk zie je ook wanneer je extra ruimte hebt om iets in te halen dat wegviel door een onverwachte gebeurtenis. Op de website van de Rijksuniversiteit Groningen vind je hierover nog meer uitleg en een aantal praktische instrumenten in PDF-formaat die je kunnen helpen bij het opstellen van een langetermijnplan.

Bron

http://www.rug.nl

17:32 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: organiseren, plannen, hoger onderwijs, tijdsbeheer | |

2008.01.06

Hoe de huiswerkoorlog beëindigen?

Het is vaak niet eenvoudig om als ouder jouw kind te begeleiden bij het huiswerk. Zeker als het wat moeilijker gaat, kan dat ontaarden in een echte huiswerkoorlog.

Eén van de belangrijkste oorzaken van deze oorlog is het gebrek aan organisatievaardigheden bij de kinderen:

 • ze weten onvoldoende welk huiswerk ze hebben...
 • ze weten onvoldoende wat er van hen verwacht wordt...
 • ze weten onvoldoende welke handboeken, werkschriften en ander materiaal ze moeten meebrengen van school...

Je kunt dit als ouder oplossen door voor een huiswerkmaatje te zorgen. Dit kan een vriendje zijn, maar het is belangrijker dat de kinderen in dezelfde klas zitten zodat ze dezelfde huiswerkopdrachten en toetsen krijgen en dezelfde einddata. Zo'n huiswerkmaatje maakt het studeren gemakkelijker: het zorgt voor structuur, organisatie en feedback. Huiswerkmaatjes kunnen elkaar overhoren, elkaars werk controleren en eventuele onduidelijkheden in verband met het huiswerk uitklaren.

Bron

http://www.learningtips.com

12:38 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: huiswerk, huiswerkmaatje, basisonderwijs, huiswerkbegeleiding | |

2007.12.22

Ken jezelf...

Stel: je hebt net de resultaten van jouw examens gehoord. Sommige ervan vallen dik tegen. Erger nog, voor sommige vakken haal je de helft niet. Je kunt nu twee wegen volgen. De gemakkelijkste weg is deze die de schuld voor jouw falen bij iedereen behalve je zelf legt:

 • De leerkracht stelde vragen over leerstof die hij niet gegeven heeft...
 • De leerkracht stelde vragen over leerstof waarvan hij gezegd had dat je het niet moest kennen...
 • De leerkracht stelde vragen over leerstof die niet in het handboek stond...
 • De leerkracht legt de leerstof onvoldoende of te moeilijk uit...
 • De andere leerlingen maakten teveel lawaai zodat jij je niet kon concentreren...
 • De leerkracht gaf te veel leerstof om te kunnen verwerken...
 • ...

Je kunt waarschijnlijk het lijstje zelf nog aanvullen. Een voordeel hiervan is wel dat je jezelf niets hoeft te verwijten: je hebt alles gedaan wat je kon en hoeft dus niets te veranderen. Alleen is het de vraag of je daar veel verder mee komt. Je kunt het ook anders formuleren, maar dat is dan een moeilijke weg:

 • Was je er in de les altijd wel met jouw aandacht bij... ? 
 • Wist je wel welke leerstof je moest kennen voor het examen... ?
 • Waren je nota's wel in orde zodat je de inhoud die de leerkracht naast het handboek vertelde ook kon leren... ?
 • Heb je jouw nota's wel geleerd... ?
 • Heb je de leerkracht regelmatig om bijkomende uitleg gevraagd... ?
 • Viel dat lawaai van de anderen eigenlijk wel mee, maar heb je het zelf moeilijk om je te concentreren... ?
 • Ben je tijdig begonnen met studeren of wachtte je tot de dag voor het examen... ?
 • ...

Het is maar wat je ermee doet. Want als je het antwoord kent op enkele van deze vragen, zal het waarschijnlijk duidelijk worden dat je wel meer kon doen of dat je het anders had kunnen aanpakken.

Aan jou de keuze...

20:29 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: secundair onderwijs, slagen, mislukken | |

2007.12.09

Tips voor ouders tegen examenstress bij kinderen

Op de webite Gezondheid.be vond ik  tips tegen examenstress. Ik maakte een selectie:

 • Praat niet voortdurend over de examens.
 • Zorg ervoor dat jouw kind voldoende slaap krijgt.
 • Wie studeert, krijgt vlugger honger. Zorg voor een stevig ontbijt en evenwichtige en gevarieerde maaltijden.
 • Doe samen met uw kind eens iets ontspannends.
 • Zorg voor een goed verlichte en verluchte studeerplaats, ver van lawaai.
 • Stel realistische verwachtingen.
 • Gebrek aan interesse van de ouders kan aanleiding geven tot een verminderde inzet. Hang het examenrooster uit in de keuken. Zo weet uw kind dat het gevolgd wordt.
 • Blijf altijd rustig. De angst en zenuwen van uw kind kunnen u besmetten. Ouders die zelf panikeren, verhogen de onzekerheid bij hun kind.
 • Houd er rekening mee dat kinderen tijdens een examenperiode wat opvliegender en vlugger geraakt zijn. Dat vermijdt onnodige spanning.
 • Een kalmerend middel of een slaapmiddel is uit den boze. Je wordt er suf van terwijl je juist alert moet zijn.

Bron

http://www.gezondheid.be

21:05 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: examens, examenstress, secundair onderwijs, hoger onderwijs | |

2007.12.02

Minitest 4: Uitstelgedrag

Uitstelgedrag is een probleem waarmee veel studenten te kampen hebben. Dit zou te maken hebben met het feit dat studenten eerder kiezen voor de doelen die bevrediging geven in de nabije toekomst. Doelen die maar op langere termijn tot resultaat leiden, zijn niet zo populair. Mogelijke oorzaken zijn onder andere:

 • een studietaak die niet als relevant wordt ervaren
 • het zichzelf stellen van onbereikbare doelen
 • onkunde
 • ...

uitsteltest

Op de website van de Leidense universiteit kan je als student een kort testje doen. Door het beantwoorden van een twintigtal vragen kom je meer te weten over jouw uitstelgedrag. Surf hiervoor naar http://www.studietips.leidenuniv.nl/webexpert/lps-l-exp.htm of klik op de afbeelding hiernaast.

Indien er werk aan de winkel is, dan kunnen onder andere de volgende tips helpen:

 • deel studiewerk op in korte stukken
 • werk tien minuten aan een taak die je tot nu toe hebt uitgesteld. Bepaal daarna hoe je het verder zal aanpakken.
 • maak gebruik van planningstechnieken
 • benader de leerstof op een gestructureerde manier
 • ...

Deze en andere tips vind je op de website van leren.nl.

Bronnen

http://www.leren.nl
http://www.studietips.leidenuniv.nl

12:56 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: secundair onderwijs, hoger onderwijs, uitstelgedrag | |

2007.11.25

Minitest 3: Hoe goed ga ik om met werkdruk?

Geef het passende antwoord:

Zet een kruisje in de kolom die het best weergeeft hoe jij met de dingen die hier beschreven staan, omgaat.

Bijna altijdSomsBijna nooit
1Ik zit zo erg in over opdrachten en taken dat ik me ziek voel._________
2Ik zit zo erg in over opdrachten en taken dat ik me depressief voel._________
3Ik haat opdrachten en taken._________
4Ik laat mijn bezorgdheid over opdrachten en taken alles overheersen._________
5Telkens als ik moet werken laat ik me door anderen overtuigen om te gaan stappen._________
6Ik praat moeilijk met anderen over mijn zorgen._________
7Ik verwaarloos mijn gezondheid omdat ik me zorgen maak over mijn opdrachten en taken._________
8Door de stress die ik voel bij opdrachten en taken geraak ik achterop.
Ik lijk de achterstand nooit in te kunnen halen.
_________

Tel jouw score op:

 • bijna altijd = 10
 • soms = 5
 • bijna nooit = 0

Interpreteer:

 • 65 tot 80: Je beschikt over de mogelijkheden om de studiestress en werkdruk te relativeren en goed op jezelf te passen.
 • 40 tot 65: Je gaat redelijk goed om met de studiestress en werkdruk, maar hebt er zeker baat bij om nog een aantal vaardigheden aan te leren.
 • 35 of minder: Je wordt overdonderd door jouw problemen waardoor je weinig effectief pretesteert als student. Je moet dringen vaardigheden aanleren om met stress om te gaan.

Bron

http://www.bilk.ac.uk/

11:35 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: secundair onderwijs, werkdruk, studiestress, hoger onderwijs | |

2007.11.18

Minitest 2: Hoe staat het met mijn motivatie?

Geef het passende antwoord:

Zet een kruisje in de kolom die het best weergeeft hoe jij met de dingen die hier beschreven staan, omgaat.

Bijna altijdSomsBijna nooit
1Weet je waarom je een bepaalde taak maakt?_________
2Beloon je jezelf terwijl je aan het leren bent?_________
3Las je regelmatig een onderbreking in?_________
4Kun je jezelf op iets concentreren zonder je te laten afleiden?_________
5Heb je een bepaalde manier om met afleidingen om te gaan?_________
6Kun je ook vervelend werk doen gewoon omdat je weet dat het belangrijk is?_________
7Informeer je je over wat de leerkracht belangrijk vindt aan een "goede" taak?_________
8Houd je rekening met de aanwijzingen die de leerkracht bij een taak geeft?_________

Tel jouw score op:

 • bijna altijd = 10
 • soms = 5
 • bijna nooit = 0

Interpreteer:

 • 55 tot 80: je hebt er blijkbaar geen problemen mee om aan het werk te beginnen en er aan te blijven.
 • 35 tot 50: je gaat wel aan de slag maar bent snel afgeleid. Soms kan je niet goed inschatten of je moet werken of niet. Je zou baat hebben bij het leren van enkele technieken om je op een taak te concentreren.
 • 30 of lager: je hebt het duidelijk moeilijk om iets aan te pakken. Tenzij je de nodige vaardigheden ontwikkelt, zal je nog veel frustrerende leer- en werkervaringen opdoen.

Bron

http://www.bilk.ac.uk/

21:04 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: secundair onderwijs, hoger onderwijs, motivatie, taakspanning, werkhouding | |

2007.10.30

Minitest 1: Hoe goed kan ik mijn studiewerk organiseren en plannen?

Geef het passende antwoord: 

Zet een kruisje in de kolom die het beste weergeeft hoe jij met de dingen die hier beschreven staan, omgaat.

Bijna altijdSomsBijna nooit
1Stel jij per week een studie- en werkschema op?_________
2Stel jij een herhalingsschema voor de examens op?_________
3Voorzie je voor je begint tijd om al het nodige samen te zoeken?_________
4Ben je met al jouw werk tijdig klaar?_________
5Heb je een plaats waar je ongestoord kunt werken?_________
6Heb je tijd zowel voor studie als voor ontspanning?_________
7Werk je jouw taken af in de juiste volgorde (wat eerst moet klaar zijn eerst...)?_________
8Maak je een overzichtslijstje van de dingen die je moet doen?_________
9Heb je steekkaarten met daarop uittreksels uit boeken, verwijzingen naar pagina's enz.?_________
10Herlees je jouw werk voor je het afgeeft?_________

Tel jouw score op:

 • bijna altijd = 10
 • soms = 5
 • bijna nooit = 0

Interpreteer:

 • 70 tot 100: je bent goed georganiseerd en plant voldoende vooruit.
 • 40 tot 65: je kunt je nog beter organiseren. Neem je tijdsbesteding eens kritisch door.
 • 35 en lager: je bent weinig georganiseerd. Waarschijnlijk pak je de problemen aan zoals ze zich voordoen. Vaak is jouw werk niet af omdat je te veel op het laatste ogenblik werkt.

Bron

http://www.bilk.ac.uk/

22:20 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: hoger onderwijs, secundair onderwijs, organiseren, plannen, tijdsbeheer | |