2008.04.05

Concentratietips

Om je te kunnen concentreren is het de kunst om elke vorm van afleiding te vermijden en je te richten op de taak die voor je ligt. Als je iets leest en plots ondervindt dat je niet weet wat je aan het lezen bent of als je merkt dat je je in de klas niet (meer) kunt concentreren op wat de leerkracht zegt, dan kunnen de volgende tips je misschien wel helpen:

Concentratie bij het leren

 • Zorg ervoor dat je een bepaalde routine hebt om te studeren en houd je daar strikt aan. Een dergelijke routine komt niet vanzelf. Je moet er aan blijven werken.
 • Ga tijdens jouw pauzes iets totaal anders doen op een andere plaats.
 • Vermijd dagdromen. Stel jezelf onder het studeren voortdurend vragen over de leerstof en probeer deze te beantwoorden.
 • Lees voor je naar een les gaat de nota's van de vorige uiteenzetting nog eens door. Op die manier ben je beter voorbereid op wat je zal horen en kan je gericht luisteren.
 • Toon uitwendig jouw belangstelling (houding en gelaatsuitdrukking) om jezelf te motiveren ook innerlijk aandachtig te zijn. Jouw houding kan daar veel toe bijdragen!
 • Biedt weerstand tegen elke vorm van afleiding. Ga niet naast medestudenten zitten waarvan je weet dat ze je zullen animeren tijdens de les. Concentreer je op wat de leerkracht zegt door actief te luisteren en nota's te nemen.

Bron

http://academictips.org

20:52 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: hoger onderwijs, secundair onderwijs, aandacht, concentratie | |

2008.03.29

Omgaan met informatie - 2

Hoe maak je een keuze uit het totale aanbod van informatiebronnen? Hoe bepaal je welke bronnen het meest geschikt zijn voor jouw doel? De inforamtiebronnen kan  je indelen volgens hun functie. Enkel van de belangrijkste bronnen zijn:

 • gegevensbestanden
 • catalogi van bibliotheken
 • zoekmachines op het Internet
 • portaalsites op het Internet

Gegevensbestanden

Dit zijn verzamelingen van referenties waar de gegevens op een systematische manier zijn ingegeven. Veel bibliotheken hebben dergelijke gegevensbestanden die bedoeld zijn om jou te helpen zoeken naar informatie. De meest algemene geven je de referenties van belangrijke artikels in tijdschriften omdat ze niet in detail kunnen gaan. Bibliotheken die meer gespecialiseerd zijn, zoals de bibliotheek van een bepaalde vakgroep aan de universiteit, treden wel meer in detail. De volgende criteria kunnen je helpen om de bruikbaarheid van een gegevensbestand te onderzoeken:

 • kijk na welke soorten bronnen er in het gegevensbestand opgenomen zijn (tijdschriftartikels, hoofdstukken uit boeken, verhandelingen, verslagen, ...)
 • kijk na of de volledige tekst voorhanden is of enkel de referentie met een korte samenvatting
 • kijk na hoever het gegevensbestand teruggaat in de tijd
 • kijk na welke thema's in het gegevensbestand zitten en of ze nationaal of internationaal van aard zijn
 • kijk na wie het gegevensbestand heeft samengesteld: is het iemand met een zekere autoriteit of is het iemand die vanuit zijn overtuiging bepaalde informatie zou (kunnen) weren uit het gegevensbestand
 • kijk na of er geen tips gegevens worden om het gegevensbestand sneller en beter te doorzoeken

Catalogi van bibliotheken

De meeste elektronische catalogi van bibliotheken gaan maar terug tot de jaren 80. Dit neemt niet weg dat ze vaak nog in het bezit zijn van een papieren catalogus (met steekkaarten) van voor die periode. In een aantal gevallen is het nuttig én noodzakelijk om deze ook te consulteren. Vergeet niet dat nog lang niet alles op het Internet te vinden is!

Zoekmachines op het Internet

De meeste zoekmachines op het Internet zoals Google en Altavista gaan in duizenden websites op zoek naar informatie. Ze geven je dan ook een lijst met veel referenties, waaronder ook veel irrelevante en onbetrouwbare. Het is van belang dat je enkel die informatie gebruikt die duidelijk steunt op een wetenschappelijke achtergrond.

Portaalsites op het Internet

Er bestaan ook verzamelingen van internetreferenties die wetenschappelijk verantwoord zijn. Ze geven je minder informatie, maar deze is wel van een hoge kwaliteit. In veel gevallen zijn ze ook gespecialiseerd in een bepaald wetenschappelijk domein. Enkele voorbeelden:

Bron:

http://studyskills.soton.ac.uk

16:23 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: hoger onderwijs, secundair onderwijs, informatie opzoeken, informatiegeletterdheid, wetenschappelijke zoekrobots | |

2008.03.23

Omgaan met informatie - 1

Om projecten, eindwerken, verhandelingen en dergelijke te maken heb je informatie nodig. Onder andere door de komst van het Internet leven we in een maatschappij waarin ook de informatie niet meer aan de globalisering ontkomt. Mensen kunnen al deze informatie niet langer in zich opnemen, zelfs niet als het over één vakgebied gaat. Vandaag is het dan ook in veel gevallen belangrijker om te weten waar je de juiste informatie kunt vinden als je ze nodig hebt. Dit heeft geleid tot een nieuwe vaardigheid die kan aangeleerd worden en die men informatiegeletterdheid noemt. Dit begrip staat dan voor de vaardigheid waarbij men zich een weg baant door de informatie, deze kritisch bekijkt en de juiste gegevens er uit selecteert. Binnen deze informatiegeletterdheid kunnen we vier deelvaardigheden onderscheiden:

 • relevante informatie vinden:
  • voor jezelf weten wanneer je extra informatie nodig hebt
  • de beste bronnen raadplegen
  • juiste zoekstrategieën ontwikkelen
  • de kwaliteit van de informatie nagaan
  • ...
 • tijd efficiënt beheren:
  • gericht zoeken naar informatie
  • relevante bronnen consulteren en niet zonder meer betrouwen op de resultaten van de zoekrobots op het Internet
  • nagaan welke bronnen er in de bibliotheek aanwezig zijn en waar die te vinden zijn, zodat je ze onmiddellijk kunt raadplegen als je ze nodig hebt
  • basiswerken uit de biblioheek tijdig reserveren
  • ...
 • gedrukte bronnen effectief gebruiken
  • weten welke gedrukte informatie er over jouw onderwerp bestaat
  • weten welke basiswerken je zeker moet raadplegen
  • interbibliothecaire diensten kunnen gebruiken
  • ...
 • eigen vaardigheden voortdurend bijstellen
  • gericht leren zoeken op het Internet
  • alle informatiebronnen kritisch leren benaderen
  • ...

In de volgende bijdragen gaan we hier dieper op in.

Bron

http://studyskills.soton.ac.uk

12:07 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: informatiegeletterdheid, hoger onderwijs, secundair onderwijs, informatie opzoeken | |

2008.03.16

Hoe haal je het meeste uit een les?

Aan de hogeschool of de universiteit wordt er van jou verwacht dat je de informatie die in een les gegeven wordt zelfstandig verwerkt. Een aantal dingen kunnen je helpen om het rendement van naar de les te gaan aanzienlijk te verhogen:

 • Bereid je voor op de les. Dit kan op verschillende manieren:
  • Neem de informatie in jouw syllabus of handboek vooraf door: ga na wat de doelstellingen zijn. Probeer structuur en verbanden in de tekst te zien.
  • Zet op een rijtje wat je vooraf al begrijpt en waar je meer uitleg voor nodig hebt.
 • Neem actief aan de les deel: wees geen "spons". Een spons is iemand die enkel naar de docent zit te luisteren en probeert alle kennis op te zuigen. Uit onderzoek is gebleken dat iemand die dit doet zonder nota's te nemen of actief aan de les deel te nemen, in het beste geval slechts 20% van de gegeven informatie onthoudt.

Wie de lessen voorbereidt, haalt daar alle voordeel uit: hij onthoudt veel meer informatie uit de les en is in staat om meer effectief en op een zinvollere manier nota's te nemen. Hij herkent immers belangrijke sleutelbegrippen van zodra hij ze hoort en weet naar welke soort informatie hij moet luisteren. Met andere woorden: hij luistert veel doelgerichter en kan daardoor ook betere en meer samenhangende, gestructureerde nota's nemen.

Bron

http://www.studyskills.soton.ac.uk

21:29 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: voorbereiden, luisteren, concentratie, hoger onderwijs, noteren | |

2008.03.09

Hoe bepaal je of een tekst relevant is?

Om projecten en taken uit te voeren en om teksten of presentaties voor te bereiden, moet je op zoek gaan naar informatie. Maar hoe bepaal je of die informatie relevant is of niet? Deze tips kunnen daar alvast bij helpen:

 • Controleer eerst hoe recent deze informatie is. Sommige informatie is misschien al verouderd of achterhaald. Andere informatie is misschien nog te recent in de zin dat er nog geen of te weinig wetenschappelijk bewijs voor is.
 • Bekijk of er bepaalde hoofdstukken of onderdelen van deze tekst betrekking hebben op jouw onderwerp.
 • Bestudeer het trefwoordenregister. Zijn er trefwoorden die verband houden met jouw onderwerp of niet?
 • Lees de inleiding op de tekst (of in sommige teksten de samenvatting in een andere taal). Hieruit kan je al heel wat over de relevantie van de tekst afleiden.
 • Lees de inleiding en het besluit van elk hoofdstuk. Zij vertellen je of het hoofdstuk de moeite waard is om het volledig te lezen.

Bron

http://www.studyskills.soton.ac.uk

20:26 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: informatie verzamelen, informatie beoordelen, informatie opzoeken, hoger onderwijs, secundair onderwijs | |

2008.02.29

Over het geheugen - slot

Tips voor het 'oproepen' van informatie:

 1. Gebruik dezelfde tips die gegeven werden bij het stukje over het 'bewaren' van informatie. Een aandachtige lezer zal ongetwijfeld gemerkt hebben dat ze eveneens gelden voor het 'oproepen' van informatie.
 2. Ons geheugen is situatie-afhankelijk. We herinneren ons de dingen beter als we ze onder dezelfde omstandigheden leren als waarin we ze ons zullen moeten herinneren.
  Voorbeeld: Leer een toespraak uit het hoofd in dezelfde zaal als waarin je ze zal moeten houden.
  Probeer de condities waaronder je leert gelijk te maken aan de condities waaronder je het geleerde zal moeten gebruiken.
  Voorbeeld: zelfde uur, zelfde lokaal, zelfde atmosfeer.
 3. We herinneren ons dingen die emotioneel geladen zijn beter dan andere. Probeer dan ook een emotionele lading te geven aan wat je studeert.
  Voorbeeld: Beeld je in hoe jij zou overleven in de middeleeuwen.

Bron

http://www.gsu.edu

22:47 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: geheugen, memoriseren, onthouden, secundair onderwijs, hoger onderwijs | |

2008.02.24

Over het geheugen - 4

Tips voor het 'bewaren' van informatie:

 • Het langetermijngeheugen heeft structuren en/of kaders nodig om later de informatie weer te kunnen oproepen. Het is dan ook belangrijk om losse feiten steeds in een zinvol geheel onder te brengen.
  Voorbeeld: organiseer een aantal geschiedkundige feiten rond een bepaalde periode, figuur of gebeurtenis.
 • Naargelang je de informatie grondiger verwerkt, zal je ze op een later tijdstip ook beter kunnen oproepen. Dit houdt in dat je de informatie met verschillende dingen in verband brengt.
  Voorbeeld: zoek de betekenis van een nieuw woord op in een woordenboek, gebruik het in een gesprek en gebruik het in een schrijfoefening.
 • Gebruik al jouw zintuigen om het opslaan en weer oproepen van informatie te bevorderen.
  Voorbeeld: Denk bij het woord 'mosterd' aan de kleur, de geur en de smaak ervan.
 • Gebruik een zin om de elementen uit een opsomming beter te onthouden, waarbij de eerste letter van elk woord een element vertegenwoordigt.
  Voorbeeld: Gebruik de zin 'Nooit Oorlog Zonder Wapens' om je de volgorde van de windstreken op een windroos te herinneren.
 • Soms kan het helpen om de dingen die je moet onthouden een nummer te geven of te tellen.
  Voorbeeld: Associeer de scheikundige elementen met hun nummer uit de periodieke tabel.
  Het tellen van de dingen die je moet onthouden is tegelijk ook een controlemiddel om na te gaan of jouw opsomming volledig is.
 • Meer complexe informatie deel je het beste op in kleinere, betekenisvolle groepjes.
  Voorbeeld: Een telefoonnummer herinner je beter als een groep van getallen (09 357 15 59) dan als een reeks van cijfers (0-9-3-5-7-1-5-5-9).

Bron

http://www.gsu.edu

17:39 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: geheugen, memoriseren, onthouden, secundair onderwijs, hoger onderwijs | |

2008.02.16

Over het geheugen - 3

Tips voor het 'invoeren' van informatie:

 • Zoek om te leren een rustige plaats uit waar je niet afgeleid wordt. Zo verklein je de kans om nieuwe leerstof onvoldoende grondig of oppervlakkig te studeren.
 • Begin vroeg genoeg met studeren: wacht niet tot het laatste moment. Korte, regelmatige momenten van leren en herhalen hebben een groter rendement dan een eenmalige en langdurige inspanning net voor een test of examen.
 • Om je beter te herinneren wat je gelezen hebt, moet je leren met een doel. Stel je bijvoorbeeld vooraf een aantal vragen die je wil kunnen beantwoorden nadat je de tekst gelezen hebt. (Be)studeer altijd eerst de inhoudstafel en de verschillende soorten titels van jouw tekst. Haal daarna uit elke paragraaf de belangrijkste inhoud.
 • Memoriseer nooit nieuwe leerstof van twee verschillende vakken na elkaar: laat er op zijn minst een stevige pauze tussen. Nieuw geleerde leerstof heeft de neiging zich met elkaar te vermengen, ook al situeert ze zich niet binnen hetzelfde vak. 

 Bron

http://www.gsu.edu

13:45 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: hoger onderwijs, secundair onderwijs, onthouden, geheugen, memoriseren | |

2008.02.09

Over het geheugen - 2

Het geheugen is een hersensysteem dat werkt met drie processen:

 • Het invoeren van informatie: De informatie die binnenkomt moet geregistreerd worden. Dit registreren verloopt moeilijker naarmate je afgeleid (bv. studeren terwijl je tv kijkt) of gespannen bent (bv. bang zijn dat je zal falen op de toets).
 • Het opslaan en bewaren van de informatie: Geregisteerde informatie moet ook nog bewaard worden. Dat bewaren lukt beter in de mate dat je de informatie organiseert en in verband brengt met andere betekenisvolle informatie die je al vroeger hebt opgeslagen in jouw geheugen.
 • Het ophalen van informatie: Dit kan op twee manieren. De ene manier is het zich herinneren van informatie (bv. antwoorden op open vragen), de andere manier is door ze te herkennen (bv. het juiste antwoord kiezen bij meerkeuzevragen). Herkennen van informatie is net iets gemakkelijker dan het heroproepen of herinneren.

Maar het geheugen heeft ook een drietal modaliteiten:

 • Verbaal: Je herinnert je de klank van een woord of herkent het geschreven woord.
 • Visueel: Je herinnert je hoe iets er uit ziet: kleuren, lijnen, hoeken, gezichten, driedemensionele afbeeldingen, foto's...
 • Kinesthetisch: Je herinnert je de opeenvolging van handelingen om iets correct uit te voeren.

Bron

http://www.gsu.edu

22:05 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: geheugen, hoger onderwijs, secundair onderwijs, memoriseren, onthouden | |

2008.02.03

Over het geheugen - 1

De volgende factoren kunnen jouw geheugen beïnvloeden. Het is dan ook goed om eens na te gaan of dat bij jou het geval is. Zo kun je er iets aan doen:

 • Drugs en alcohol kunnen de werking van het geheugen verstoren.
 • Lichamelijke ontspanning en een goede gezondheid zorgen ervoor dat de hersenen voldoende zuurstof krijgen. Je kunt dan ook sneller de leerstof leren en opnieuw oproepen.
 • Vermoeidheid kan er voor zorgen dat we geen nieuwe leerstof meer kunnen opnemen of de gestudeerde leerstof niet meer kunnen oproepen.
 • Onderschat de invloed op het geheugen niet van stress en spanning. Gevoelens van angst en terneergeslagenheid kunnen ervoor zorgen dat je je niet kunt concentreren, dat je geen nieuwe leerstof kunt opnemen of de gestudeerde leerstof niet meer kunt oproepen.
 • Bepaalde geneesmiddelen die je bij ziekte moet innemen, kunnen net zoals drugs en alcohol de werking van het geheugen negatief beïnvloeden.

Bron

http://www.gsu.edu

17:14 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: secundair onderwijs, geheugen, hoger onderwijs, onthouden, memoriseren | |