2008.10.05

Waar of niet waar?

Op toetsen of examens moet je soms antwoorden of een stelling of een uitspraak waar of niet waar is. Dat is vaak moeilijker dan je op het eerste gezicht zou denken. Daarom deze tips:

 • Om waar te zijn moet elk onderdeel van de stelling of uitspraak waar zijn. Van zodra er één deel niet waar is, is de volledige stelling of uitspraak niet waar, ongeacht het aantal onderdelen dat wel klopt.
 • Let goed op negaties, woorden die een bepaalde kwaliteit uitdrukken absolute woorden en lange zinnen:
  • negaties kunnen voor verwarring zorgen. Als de vraag negaties zoals niet, geen, kan niet bevat, laat dan even deze negaties weg en lees dan wat er overblijft. Beslis of deze nieuwe zin waar of niet waar is. Als hij waar is, dan is zijn tegenstelling (deze met de negaties) doorgaans niet waar en omgekeerd.
  • woorden die een bepaalde kwaliteit uitdrukken zoals soms, vaak, frequent, over het algemeen maken het mogelijk om juiste uitspraken of stellingen te vinden. Omdat ze een zekere bescheidenheid in zich dragen, weerspiegelen ze vaak de realiteit.
  • absolute woorden zoals geen, nooit, altijd, iedere, volledig, enkel zijn woorden die het aantal mogelijkheden beperken. Ze houden in dat de uitspraak of stelling 100% waar moet zijn en duiden er heel vaak op dat de uitspraak of stelling niet waar is.
  • lange zinnen bevatten vaak woordgroepen die van elkaar gescheiden zijn door leestekens. Controleer of iedere woordgroep waar is. Van zodra er één niet waar is, is de volledige uitspraak of stelling niet waar.

Bron

http://www.studygs.net

16:57 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: hoger onderwijs, secundair onderwijs, examens | |

2008.09.20

Internettraining effectief studeren

internettraining effectief studeren universiteit leidenDe studentenpsychologen van de Universiteit te Leiden plaatsten een interessante internettraining over effectief studeren op hun website. Aan de hand van een aantal tests wordt het studiegedrag van de student eerst in kaart gebracht. Verschillende aspecten komen hierbij aan bod zoals studieaanpak, uitstelgedrag en de eigen verwachtingen ten opzichte van de studie.

Is het studiegedrag in kaart gebracht, dan kan de student een aantal modules doorlopen in verband met onder andere de volgende onderwerpen:

 • tijdsbeheer
 • studieomstandigheden
 • actief studeren
 • studieconcentratie

De moeite om eens helemaal door te werken.

Bron

www.leidenuniv.nl

2008.06.22

Na de test of het examen

Het is altijd goed om na een toets of examen de aard van de vragen nog eens goed te bestuderen. Dit kan je helpen om je er nog beter op voor te bereiden, zeker als het de eerste keer niet zo goed gelukt is. Vragen die je jezelf daarbij kunt stellen zijn:

 • Welke bronnen heeft de leerkracht of docent gebruikt?
  • Sloegen de vragen vooral op hetgeen hij in de les vertelde?
  • Kwamen de vragen voornamelijk uit de cursus of het handboek?
  • Vraagt hij naar specifieke details of is hij tevreden met de algemene lijnen?
  • Stelt hij vooral vragen over die leerstofonderdelen die hij in de les extra benadrukte?
  • ...
 • Welke soort vragen heeft de leerkracht of docent gesteld?
  • Zijn het vooral vragen naar feiten?
  • Zijn het vooral toepassingen?
  • Vraagt hij naar definities?
  • ...

Bron

http://sas.calpoly.edu/asc/

21:33 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: secundair onderwijs, examens, hoger onderwijs | |

2008.06.01

Hoe examenstress aanpakken?

20:26 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: examenstress, plannen, hoger onderwijs, tijdsbeheer, studieomgeving, secundair onderwijs, examens | |

2008.05.25

Over plannen en zelfdiscipline

Waarschijnlijk trap ik een open deur in, maar een studieplanning is maar zinvol als je bereid bent om jezelf de discipline op te leggen om je er aan te houden. Een goede planning is daarom ook steeds realistisch en concreet:

 • plan niet meer leerstof dan je op de voorziene tijd kunt verwerken. Houd onder andere rekening met de tips uit mijn bericht van 12 januari 2008.
 • plan concreet: dus niet "2 uur geschiedenis" maar wel de leerstof die je op dat moment wilt verwerken vb. "hoofdstuk over de renaissance". Dit laat je beter toe om te weten waar je staat: na "2 uur" studeren voor "geschiedenis" kan het zijn dat de hoeveelheid leerstof die je verwerkte zeer gering was, omdat je voor jezelf geen doel hebt gesteld. Als je in de voorziene tijd het "hoofdstuk over de renaissance" niet hebt kunnen verwerken, kun je beslissen het toch nog af te werken of tot de conclusie komen dat je te veel gepland had.

Alle zelfdiscipline in de wereld is immers niet opgewassen tegen de onmogelijkheid van een onrealistische planning.

18:45 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: plannen, discipline, zelfdiscipline, tijdsbeheer, secundair onderwijs, hoger onderwijs, organiseren | |

2008.05.18

Het verschil tussen horizontaal en verticaal leren

Soms maakt men bij het studeren de fout om enkel verticaal te leren. Hiermee bedoel ik dat men enkel de verschillende punten uit een hoofdstuk of thema leert.

vb. Geschiedenis: periode de Middeleeuwen. Men leert de verschillende onderwerpen die aan bod komen: economie, cultuur, politiek, sociaal, ...

Men kent dat hoofdstuk en thema dan wel heel goed, maar men heeft het dan nog niet geïntegreerd in een groter geheel. Hier komt dan het horizontaal leren om de hoek kijken: men legt verbanden binnen het geheel van de leerstof.

vb.  Geschiedenis: men geeft de evolutie van de economie weer vanaf de oudste tijden tot aan de Middeleeuwen.

Wie op deze manier leert, behoudt zijn overzicht op de leerstof en kan desgevallend beter antwoorden op vragen die peilen naar bepaalde inzichten. Het horizontale leren is trouwens een prima controlemiddel om tijdens het leren na te gaan of men het geheel van de leerstof nog altijd beheerst of moet herhalen.

14:21 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: secundair onderwijs, hoger onderwijs, leertips, verticaal leren, horizontaal leren | |

2008.05.11

Tip voor het afleggen van een mondeling examen

Een mondeling examen is altijd beperkt in tijd. Daarom is het van belang om de docent er zo snel mogelijk van te overtuigen dat je de leerstof kent. Begin dus bij het antwoorden van een vraag altijd eerst met een opsomming van de onderdelen waarover je het zult hebben. Zo toon je dat je weet wat je op de vraag moet antwoorden en dat je de leerstof beheerst. Werk pas daarna de verschillende onderdelen van jouw antwoord uit.

Hieruit blijkt het belang van een goed schema of een goede structuur. Als je een goed schema gemaakt hebt met titels en ondertitels, dan weet je meteen wat je moet antwoorden: in principe kan elke titel een vraag opleveren. De ondertitels zijn dan de punten die je in je antwoord moet verduidelijken. Een goede structuur van de leerstof zorgt er immers voor dat je gericht kunt antwoorden: je antwoordt dan immers niet te veel, maar ook niet te weinig.

21:40 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: leertips, mondeling, structureren, schematiseren, secundair onderwijs, hoger onderwijs, examens | |

2008.05.04

Blok- en examentips

Vanaf 27 mei 2008 kunnen studenten weer terecht bij Teleblok, een initiatief van de Christelijke Mutualiteiten. Op hun website vind je alvast een aantal concrete blok- en examentips. Volg deze link: http://www.teleblok.be/tips.htm.

Bron

http://www.teleblok.be

22:43 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: secundair onderwijs, teleblok, examens, hoger onderwijs, leertips | |

2008.04.27

Studietijd plannen. Enkele tips.

In het secundair onderwijs mag je rekenen op 2 uur tot 2 uur 30 minuten studietijd per dag. De pauzes zijn daar niet in begrepen. Een zeer goede indeling is het werken met blokken van 50 minuten met daartussen een korte onderbreking. De volgende tips helpen om deze studieplanning en de kwaliteit van de studietijd te bevorderen:

 • Begin en eindig tijdens de week bij voorkeur elke dag op hetzelfde uur en houd er dezelfde routine op na.
 • Schrijf een aparte planning uit voor het weekend. Houd deze planning dan bij voorkeur aan in alle weekends.
 • Houd bij de planning ook rekening met andere vaste activiteiten (bijvoorbeeld voetbaltraining, dramales, ...) en probeer die zo goed mogelijk in de gewone studieroutine in te passen.
 • Houd bij de studieplanning ook rekening met de studieplanning van de andere kinderen in huis: wiskunde leren terwijl een ander kind oefent voor de saxofoonles is niet zo interessant.
 • Laat jouw pauzes samenvallen met die van de andere studenten in huis. Zo voorkom je dat je elkaar stoort. Weten dat iemand anders ook aan het studeren is, helpt trouwens ook voor de motivatie.
 • Deel je studietijd zo in dat je bij voorkeur met het moeilijkste begint.
 • Wees realistisch bij het plannen: voorzie nooit meer dan je in werkelijkheid kunt doen. Zo schep je noch voor jezelf, noch voor anderen valse verwachtingen.

Bron

Her en der samengelezen. Geen specifieke bron.

21:11 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: secundair onderwijs, organiseren, studieritme, studieroutine, tijdsbeheer, plannen | |

2008.04.12

Studiemotivatie

Wil je zicht krijgen op jouw studiemotivatie? Wil je ook weten of jouw motivatie doorheen het school- of academiejaar verandert? Gebruik dan de volgende instrumenten die je kan vinden op de website van Rijksuniversiteit van Groningen:

 • Checklist studiemotivatie: Deze lijst vul je éénmalig in. Ze vergelijkt jouw studiemotivatie met die van andere studenten en geeft je commentaar op een achttal belangrijke aspecten
 • Monitor studiemotivatie: Deze lijst vul je wekelijks in. Ze vergelijkt jouw studiemotivatie met die van andere studenten en geeft je commentaar op vier belangrijke aspecten van jouw studiemotivatie de afgelopen weken.

Bron

http://www.rug.nl

22:24 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: studiemotivatie, secundair onderwijs, hoger onderwijs, motivatie, faalangst, uitstelgedrag, prestatiemotivatie | |