2009.09.06

Aanbevolen: leren studeren voor het basisonderwijs

sint-barabaracollege gent - basisschoolOp de website van de basisschool van het Sint-Barabaracollege te Gent vond ik een interessante Leidraad bij het zelfstandig leren studeren. De volgende thema's komen erin aan bod:

 • Planning
 • Het leren vergemakkelijken
 • Studiemethode
 • Tips voor het memoriseren
 • Leren en zelfcontrole
 • Leren uit fouten
 • Invloed van de ouders

Wie zich de moeite getroost om naar deze website te gaan, kan bovendien deze leidraad in MS Word-formaat van het net plukken. Deze brochure bevat enkele extra's die niet op de website staan.

Interessant voor ouders en leerkrachten! 

 

19:47 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: plannen, lager onderwijs, basisonderwijs, memoriseren, zelfstandig leren, studietips, zelfcontrole | |

2009.08.16

'Verplichte literatuur'

Bij uitgeverij Lannoo verscheen in de reeks Helpkids een zeer praktisch boekje. Hierin vinden ouders, maar ook de wat oudere leerlingen, heel wat interessante tips om beter en efficiënter te studeren. U leest de bespreking van Leren. Een antwoord op 101 leervragen op mijn boekenblog.

2009.03.22

Uitstelgedrag

procrastination research groupToevallig vond ik een website die helemaal in het teken staat van uitstelgedrag bij studenten. De website wordt onderhouden door de Procrastination Research Group van de Carleton Universiteit van Ottowa te Canada. Op deze website vind je enorm veel achtergrondinformatie over dit fenomeen, maar ook tal van tips om dit gedrag aan te pakken.

21:44 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: hoger onderwijs, secundair onderwijs, uitstelgedrag | |

2008.12.21

Ken jezelf... (herhaling)

Stel: je hebt net de resultaten van jouw examens gehoord. Sommige ervan vallen dik tegen. Erger nog, voor sommige vakken haal je de helft niet. Je kunt nu twee wegen volgen. De gemakkelijkste weg is deze die de schuld voor jouw falen bij iedereen behalve je zelf legt:

 • De leerkracht stelde vragen over leerstof die hij niet gegeven heeft...
 • De leerkracht stelde vragen over leerstof waarvan hij gezegd had dat je het niet moest kennen...
 • De leerkracht stelde vragen over leerstof die niet in het handboek stond...
 • De leerkracht legt de leerstof onvoldoende of te moeilijk uit...
 • De andere leerlingen maakten teveel lawaai zodat jij je niet kon concentreren...
 • De leerkracht gaf te veel leerstof om te kunnen verwerken...
 • ...

Je kunt waarschijnlijk het lijstje zelf nog aanvullen. Een voordeel hiervan is wel dat je jezelf niets hoeft te verwijten: je hebt alles gedaan wat je kon en hoeft dus niets te veranderen. Alleen is het de vraag of je daar veel verder mee komt. Je kunt het ook anders formuleren, maar dat is dan een moeilijke weg:

 • Was je er in de les altijd wel met jouw aandacht bij... ? 
 • Wist je wel welke leerstof je moest kennen voor het examen... ?
 • Waren je nota's wel in orde zodat je de inhoud die de leerkracht naast het handboek vertelde ook kon leren... ?
 • Heb je jouw nota's wel geleerd... ?
 • Heb je de leerkracht regelmatig om bijkomende uitleg gevraagd... ?
 • Viel dat lawaai van de anderen eigenlijk wel mee, maar heb je het zelf moeilijk om je te concentreren... ?
 • Ben je tijdig begonnen met studeren of wachtte je tot de dag voor het examen... ?
 • ...

Het is maar wat je ermee doet. Want als je het antwoord kent op enkele van deze vragen, zal het waarschijnlijk duidelijk worden dat je wel meer kon doen of dat je het anders had kunnen aanpakken.

Aan jou de keuze...

20:29 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: mislukken, slagen, secundair onderwijs | |

2008.12.14

De laatste loodjes? Tien tips om de examens te overleven.

Op het Internet vond ik deze tips om de examens te overleven. Op het gevaar af te overdrijven geef ik ze toch nog eens door:

 1. Niets is belangrijker dan regelmaat.
 2. Ontspanning moet ontspannend zijn. Doe dan ook wat je graag doet.
 3. Acht tot tien uur per dag studeren in het hoger onderwijs moet volstaan.
 4. Beter verschillende lichte maaltijden dan minder maar zwaardere maaltijden.
 5. Goede nachtrust is onontbeerlijk.
 6. Stel een stevige planning op, maar houd voldoende marges.
 7. Baken je studieprogramma af in inhoudelijke delen, niet volgens het aantal pagina's.
 8. Informeer je goed over de manier waarop de examens worden afgenomen.
 9. Vermijd stress over andere dingen dan studeren.
 10. Breek niet plots met je normale gewoontes.

Bron

http://www.gezondheid.be

15:57 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: studietips, examens, planning, voeding, hoger onderwijs, secundair onderwijs | |

2008.11.30

Een en ander nog eens op een rijtje

Zo juist voor de examens is het nog eens goed om een aantal studietips op een rijtje te zetten. Dit gebeurt op een leuke manier in het volgende filpje dat gemaakt werd in het kader van een bachelorproef in verband met leren leren. Het mocht hier dan ook niet ontbreken.

17:03 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: basisonderwijs, secundair onderwijs, hoger onderwijs, studietips | |

2008.11.23

Tussendoor: Marc Reynebeau over "Levenslang leren"

16:39 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: levenslang leren | |

2008.10.26

Tips bij een openboekexamen

Bij een openboekexamen gaat men na of je de leerstof wel degelijk begrepen hebt, niet of je ze goed ingeprent hebt. Men verwacht van jou dat je:

 • de leerstof toepast op nieuwe situaties,
 • onderdelen en onderlinge verbanden kunt analyseren,
 • kunt samenvatten en structureren,
 • een oordeel over iets kunt vellen terwijl je de leerstof als bewijsmateriaal gebruikt.

Al naargelang de examinator krijg je toegang tot verschillende informatiebronnen (nota's, handboeken,  ...). Het examen kan doorgaan op school, maar mag misschien ook thuis worden opgelost. Het bevat misschien vragen die je reeds voor het examen hebt besproken, maar misschien ook niet.

Een geslaagd openboekexamen hangt af van een zeer goede voorbereiding. Onderschat deze dan ook niet. De tijd om het examen af te leggen is beperkt (ook al lijkt een hele avond om thuis het open boek examen af te leggen heel veel). Het is dus belangrijk dat je jezelf zodanig georganiseerd hebt dat je heel snel alle gegevens, citaten, voorbeelden, argumenten voor en tegen, ... kunt terugvinden.

De voorbereiding

 • Blijf goed op de hoogte van lezingen en opdrachten in de klas.
 • Bereid korte, beknopte nota's voor over bepaalde ideeën en begrippen.
 • Selecteer zorgvuldig wat je zal meenemen op het examen en noteer de belangrijkste ideeën en feiten van wat je niet meeneemt.
 • Neem zeker ook jouw persoonlijke mening bij de leerstof mee. Zo toon je dat je de leerstof grondig hebt doordacht. Ze kan tegelijk ook een bron zijn om jouw argumenten te staven.
 • Anticipeer welke modelvragen je kunt krijgen, maar formuleer hierop geen modelantwoord. Daag jezelf uit om na te denken over de manier waarop je zou kunnen antwoorden en welke bronnen je daarvoor zou kunnen gebruiken.
 • Organiseer jouw referentiematerialen (jouw "open boek"):
  • Zorg dat je de opbouw, layout en structuur goed kent.
  • Schrijf korte, snel door te nemen samenvattingen.
  • Maak lijsten met belangrijke gegevens en formules.

Het examen zelf

 • Lees de vragen zeer aandachtig zodat je precies weet wat er gevraagd wordt.
 • Gebruik de toegemeten tijd maximaal.
 • Antwoord nooit te veel: streef naar beknopte en volledige antwoorden.
 • Gebruik citaten om iets te benadrukken, maar overdrijf niet.

Bron

http://www.studygs.net/tsttak7.htm

21:08 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: examens, hoger onderwijs, secundair onderwijs, openboekexamen | |

2008.10.19

Beknopt maar toch volledig antwoorden op een vraag

Wie beknopt maar toch volledig op een vraag kan antwoorden, bewijst dat hij de leerstof beheerst. De volgende tips kunnen je daar zeker bij helpen.

 • Bij de voorbereiding op het examen:
  • Maak korte samenvattingen.
  • Concentreer je op sleutelwoorden, feiten, woordenschat en begrippen.
  • Orden de leerstof in samenhangende geheel en herhaal.
 • Op het examen zelf:
  • Concentreer je op de sleutelwoorden en kernideeën waar men naar vraagt.
  • Elimeer alle sleutelwoorden en kernideeën die niet rechtstreeks in verband staan met het gevraagde.
  • Antwoord kort maar krachtig. Breng de sleutelbegrippen in korte zinnen met elkaar in verband.
  • Als je denkt dat er verschillende antwoorden mogelijk zijn, vraag dat aan de leerkracht. Hij kan je eventueel een hint geven.

Bron

http://www.studygs.net

17:17 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: examens, beknoptheid, antwoorden, hoger onderwijs, secundair onderwijs | |

2008.10.12

Meerkeuzevragen aanpakken

Meerkeuzevragen bestaan meestal uit een gemeenschappelijke zin (of stam) die gevolgd wordt door 3 tot 5 verschillende antwoordmogelijkheden. Het juiste antwoord vinden is niet altijd even gemakkelijk, zeker niet als de alternatieven sterk op elkaar gelijken. De volgende tips kunnen helpen bij het zoeken naar het juiste alternatief:

 • Elimineer eerst de alternatieven waarvan je zeker bent dat ze niet juist zijn.
 • Voer op elk alternatief een waar-of-niet-waar test uit.
 • Stel alternatieven in vraag die grammaticaal niet overeenkomen met de gemeenschappelijke zin.
 • Stel alternatieven in vraag die je volledig onbekend voorkomen.
 • Stel alternatieven in vraag die negatieve of absolute woorden bevatten.
 • Als je er zeker van bent dat verschillende alternatieven juist zijn, dan kan het alternatief "Alle mogelijkheden zijn juist" het juiste antwoord zijn.
 • Zet alternatieven met een dubbele negatie om in een positief alternatief. Ga na of dit juist is.
 • Als twee alternatieven elkaars tegenovergestelde zijn, dan is de kans groot dat één van beide alternatieven het goede antwoord is.

Bij meerkeuzevragen is er altijd de mogelijkheid dat je gokt. Hoe dan wel met het volgende rekening:

 • Gok niet als er een gokcorrectie wordt toegepast. Gok altijd als er geen gokcorrectie wordt toegepast.
 • Gebruik aanwijzingen uit vragen die je wel kon beantwoorden om vragen die je niet weet op te lossen.

Houd je bovenal voortdurend voor dat je het beste antwoord zoekt, en niet datgene dat altijd, in alle gevallen en zonder uitzondering waar is.

Bron

http://www.studygs.net

16:12 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: examens, hoger onderwijs, meerkeuzevragen, secundair onderwijs | |