2009.10.25

Weet waar je mee bezig bent

begrijp ik wat ik leer?Wil je zeker zijn dat je de leerstof goed begrijpt? Stel jezelf dan vooraf deze vragen zodat je weet waar je moet op letten eens je bezig bent met studeren:

 • Over wie/wat gaat het?
  • Wat is het onderwerp?
  • Wat zijn de thema's?
 • Wat weet ik al?
  • Wat heb ik vroeger al geleerd?
  • Wat is het verband?
 • Hoe zit het in elkaar?
  • Kan ik met eigen woorden vertellen waarover het gaat?
  • Kan ik een juiste samenvatting geven?
  • Kan ik een juist verslag opmaken?
 • Waar moet ik het situeren?
  • Welke plaats?
  • Welk vak?
  • Welk vakgebied?
 • Wanneer moet ik het situeren?
  • Welke tijd?
  • Welke fase van het proces?
 • Wat weet ik nu meer?
  • Wat is nieuwe kennis?
  • Wat weet ik nu anders?
 • Waarom wil ik dat weten?
  • Wat is het belang van deze kennis?
  • Wat kan ik er nu verder mee doen?
  • Wat is de meerwaarde?

Als je na het studeren op al deze vragen kunt antwoorden, dan heb je heel grondig gestudeerd. Je kunt er dan van op aan dat je de leerstof ook begrijpt.

19:26 Gepost door Lieven Coppens in Efficiënt leren en studeren in de basis- en middenschool | Permalink | Tags: begrijpen, secundair onderwijs, middenschool, basisonderwijs | |

2009.10.17

De kleine woordjes zijn belangrijk

Om iets goed te kunnen leren, dan moet je eerst alles begrijpen. Als je niet begrijpt wat je leert, moet je alles uit het hoofd leren. Krijg je dan een inzichtsvraag, of moet je het geleerde toepassen, dan wordt het heel moeilijk. Daarom deze tips:

Onderstreep eerst en vooral alle  woorden in de leertekst die je niet begrijpt. Zoek ze op in een goed verklarend woordenboek. Of maak gebruik van een naslagwerk. Let goed op als je gebruik maakt van het Internet. Niet alles wat je daarop vindt, is correct.

Let goed op de kleine woordjes in een tekst. Die maken vaak een wereld van verschil. Denk maar eens na over het volgende voorbeeld:

 • De figuur die je tekent moet 3 gelijke hoeken, 4 gelijke zijden en 2 diagonalen hebben.
 • De figuur die je tekent moet 3 gelijke hoeken, 4 gelijke zijden of 2 diagonalen hebben.

Ga op zoek naar woorden of tekstdelen die een of ander verband aanduiden of iets uitleggen. Dit zijn belangrijke sleutelwoorden. Bedenk nog meer sleutelwoorden bij de volgende voorbeelden:

Woorden die een toevoeging uitdrukken:

 • en
 • ook
 • eveneens
 • daarnaast
 • verder
 • vervolgens
 • daarbij
 • daarenboven
 • ...

Woorden die een gelijkwaardigheid uitdrukken:

 • evenals
 • tegelijk
 • tegelijkertijd
 • even belangrijk
 • net als
 • zoals
 • ...

Woorden die alternatieven aanduiden:

 • of
 • ofwel
 • noch
 • anders dan
 • enerzijds
 • anderzijds
 • ...

Woorden die een herhaling inhouden:

 • opnieuw
 • terug
 • met andere woorden
 • dit is
 • dit betekent
 • om te herhalen
 • ...

Woorden die een tegenstelling of verandering uitdrukken:

 • maar
 • ondanks
 • nochtans
 • althans
 • aan de andere kant
 • in de plaats van
 • eerder dan
 • hoewel
 • niettegenstaande
 • ongeacht
 • niettemin
 • hoewel
 • in tegendeel
 • omgekeerd
 • ...

Woorden die oorzaak en gevolg uitdrukken:

 • vervolgens
 • omdat
 • volgens
 • omwille van
 • om die reden
 • aangezien
 • zo
 • dus
 • daardoor
 • daarna
 • ...

Woorden die een voorwaarde inhouden:

 • op voorwaarde dat
 • als
 • voorzien dat
 • alhoewel
 • tenzij
 • indien
 • gesteld dat
 • ...

Woorden die iets benadrukken:

 • bovenal
 • belangrijk
 • inderdaad
 • zeker en vast
 • ...

Woorden die een ordening inhouden:

 • allereerst
 • tenslotte
 • ten eerste, ten tweede, ...
 • vervolgens
 • daarna
 • als laatste
 • vorig
 • volgend
 • voordat
 • nadat
 • ...

Woorden die een samenvatting inhouden:

 • omwille daarvan
 • tot slot
 • in het kort
 • om samen te vatten
 • als besluit
 • samengevat
 • ...

Zorg dat je een formule altijd juist kunt verwoorden. Enkel op die manier krijgt ze betekenis. Denk maar eens na waarover de volgende formule gaat:

 • Opp = (B x H) : 2

Pas als je alles begrijpt, mag je de tekst studieklaar maken. 

18:02 Gepost door Lieven Coppens in Efficiënt leren en studeren in de basis- en middenschool | Permalink | Tags: begrijpen, secundair onderwijs, middenschool, basisonderwijs | |

2009.10.11

Zo hoor je het nog eens van iemand anders...

20:52 Gepost door Lieven Coppens in Efficiënt leren en studeren in de basis- en middenschool | Permalink | Tags: secundair onderwijs, organiseren, middenschool, basisonderwijs | |

2009.10.04

Een overzichtelijke werktafel = uitnodigende werkplek

Jouw werktafel is een heel belangrijk plaats. Je leert er jouw lessen en maakt er jouw taken. Een werktafel die overzichtelijk is, nodigt je uit om vlot en grondig te studeren en te werken. Dit kan je helpen:

 • leg enkel die schriften en handboeken op jouw tafel die je nodig hebt om voor een bepaald vak een taak te maken of jouw les te leren. De schriften en handboeken die je nodig hebt voor een andere taak of les blijven in jouw boekentas tot je klaar bent;
 • ben je klaar met een taak of les van het ene vak; dan ruim je eerst de schriften en handboeken van dat vak op voor je aan een taak of les voor een ander vak begint;
 • hoef je niets te schrijven? Berg dan jouw schrijfgerei op. Zo kom je niet in de verleiding om er mee te spelen;
 • zorg steeds voor voldoende ruimte om het materiaal dat je nodig hebt overzichtelijk open te leggen. Het kan helpen om het handboek waaruit je een les moet leren of een taak moet maken met de bovenzijde een beetje hoger te leggen;
 • verwijder alle dingen die je kunnen afleiden bij het studeren of werken: jouw favoriete knuffel, het modelvliegtuigje dat je aan het bouwen bent, ...

00:39 Gepost door Lieven Coppens in Efficiënt leren en studeren in de basis- en middenschool | Permalink | Tags: secundair onderwijs, organiseren, middenschool, basisonderwijs | |

2009.09.27

Organiseer jezelf met kleur

Zorg dat je jouw boeken, schriften en mappen altijd snel terugvindt. Gebruik voor elk vak een kleur. Bijvoorbeeld:

 • Taal: rood
 • Rekenen of wiskunde: groen
 • Frans: blauw
 • Wereldorïentatie: bruin
 • Godsdienst of zedenleer: oranje

Kaft jouw boeken en schriften in dat kleur, neem een map in deze kleur en voorzie op jouw kamer voor elk van deze vakken een brievenbakje in deze kleur. Het wordt nog handiger als je de vakken in jouw lessenrooster ook nog zo inkleurt. Je hebt dan altijd en overal een mooi overzicht.

Werk je veel op de computer? Maak dan voor elk vak een map. Op de website www.letop.be leer je hoe je dat kunt doen. Met de volgende programmaatjes die je gratis van het Internet kunt plukken kun je de mappen de kleur geven die je aan jouw schoolvakken gaf:

00:20 Gepost door Lieven Coppens in Efficiënt leren en studeren in de basis- en middenschool | Permalink | Tags: secundair onderwijs, organiseren, middenschool, basisonderwijs | |

2009.09.21

Een eerste vereiste: zorg ervoor dat je al het nodige materiaal bij hebt!

Wie goed wil kunnen studeren, moet er voor zorgen dat hij altijd al het nodige materiaal meeheeft:

 • schrijfgerei
 • agenda
 • handboeken
 • schriften
 • mappen

Dat is niet altijd vanzelfsprekend. Je kunt je behelpen met een boekentashulp. Dat is een kaartje voor elke schooldag waarop staat wat je die dag mee naar huis moet nemen. Laat jouw meester of juf helpen om deze kaartjes te maken. Zij weten het best wat je allemaal nodig hebt.

2009.09.12

Hou je klaar!

Vanaf volgende week start ik hier met iets nieuws. Onder de categorie Efficiënt leren en studeren in de basisschool zal ik in het begin wekelijks op een concrete manier proberen beschrijven hoe leerlingen uit de basisschool - en bij uitbreiding in de middenschool van het secundair onderwijs - kunnen geholpen worden om de nodige leer- en studievaardigheden en -attitudes aan te leren.

Hierbij zal ik me niet alleen richten op het leren en studeren zelf, maar ook op de ruimere context waarbinnen dit gebeurt. Uiteraard is alle feed-back zoals steeds welkom.

15:10 Gepost door Lieven Coppens in Efficiënt leren en studeren in de basis- en middenschool | Permalink | Tags: secundair onderwijs, middenschool, basisonderwijs | |