2010.10.09

Hoe ouders kiezen

regionaal sociaaleconomisch overlegcomité kempen.pngWist je dat...

  • de toekomstrmogelijkheden die een studierichting biedt voor ouders de belangrijkste factor is bij de keuze van hun kind voor het secundair onderwijs?
  • de informatie over het secundair onderwijs die de ouders van de basisschool krijgen voor hen de belangrijkste informatiebron is die zij gebruiken bij de studiekeuze van hun kind voor het secundair onderwijs.

Deze en nog veel meer vaststellingen kun je lezen in een verslag van onderzoek dat werd uitgevoerd door de proeftuin Regionaal Expertisecentrum voor Talentontwikkeling in het Onderwijs. Deze proeftuin wordt aangestuurd vanuit het Regionaal Sociaaleconomisch OverlegComité uit de Kempen. In deze proeftuin is het gedachtengoed van de meervoudige intelligentie duidelijk aanwezig en worden vijf doelstellingen op lange termijn nagestreefd:

  • attitudeverandering ten opzicht van de studiekeuze bij leerlingen, ouders, leerkrachten en CLB medewerkers;
  • ontwikkelen, uitbreiden en uittesten van de portfoliogedachte in de vorm van het pakket Super Mega Knap!;
  • organiseren en onderhouden van netwerken tussen het BaO, SO en HO enerzijds en tussen onderwijs en bedrijfsleven anderzijds;
  • gerichte werving van scholen (BaO, SO en HO) en bedrijven in het kader van de regionale inbedding;
  • ondersteuning- en begeleidingsaanbod voor onderwijs en bedrijfsleven.

Aan het einde van dit onderzoek formuleert men enkele heel concrete aanbevelingen in verband met de studiekeuze bij de overgang naar het secundair onderwijs. Het volledige onderzoeksrapport kun je hier nalezen. In het kader van deze proeftuin werd er ook een brochure over schoolloopbegeleiding uitgewerkt: In de juiste richting. Net zoals het rapport kun je deze brochure gratis van het net halen.

Dit rapport en de aangehaalde brochure zijn verplichte literatuur voor iedereen die zich met de studiekeuze van leerlingen bezig houdt.

De commentaren zijn gesloten.