2008.10.26

Tips bij een openboekexamen

Bij een openboekexamen gaat men na of je de leerstof wel degelijk begrepen hebt, niet of je ze goed ingeprent hebt. Men verwacht van jou dat je:

 • de leerstof toepast op nieuwe situaties,
 • onderdelen en onderlinge verbanden kunt analyseren,
 • kunt samenvatten en structureren,
 • een oordeel over iets kunt vellen terwijl je de leerstof als bewijsmateriaal gebruikt.

Al naargelang de examinator krijg je toegang tot verschillende informatiebronnen (nota's, handboeken,  ...). Het examen kan doorgaan op school, maar mag misschien ook thuis worden opgelost. Het bevat misschien vragen die je reeds voor het examen hebt besproken, maar misschien ook niet.

Een geslaagd openboekexamen hangt af van een zeer goede voorbereiding. Onderschat deze dan ook niet. De tijd om het examen af te leggen is beperkt (ook al lijkt een hele avond om thuis het open boek examen af te leggen heel veel). Het is dus belangrijk dat je jezelf zodanig georganiseerd hebt dat je heel snel alle gegevens, citaten, voorbeelden, argumenten voor en tegen, ... kunt terugvinden.

De voorbereiding

 • Blijf goed op de hoogte van lezingen en opdrachten in de klas.
 • Bereid korte, beknopte nota's voor over bepaalde ideeën en begrippen.
 • Selecteer zorgvuldig wat je zal meenemen op het examen en noteer de belangrijkste ideeën en feiten van wat je niet meeneemt.
 • Neem zeker ook jouw persoonlijke mening bij de leerstof mee. Zo toon je dat je de leerstof grondig hebt doordacht. Ze kan tegelijk ook een bron zijn om jouw argumenten te staven.
 • Anticipeer welke modelvragen je kunt krijgen, maar formuleer hierop geen modelantwoord. Daag jezelf uit om na te denken over de manier waarop je zou kunnen antwoorden en welke bronnen je daarvoor zou kunnen gebruiken.
 • Organiseer jouw referentiematerialen (jouw "open boek"):
  • Zorg dat je de opbouw, layout en structuur goed kent.
  • Schrijf korte, snel door te nemen samenvattingen.
  • Maak lijsten met belangrijke gegevens en formules.

Het examen zelf

 • Lees de vragen zeer aandachtig zodat je precies weet wat er gevraagd wordt.
 • Gebruik de toegemeten tijd maximaal.
 • Antwoord nooit te veel: streef naar beknopte en volledige antwoorden.
 • Gebruik citaten om iets te benadrukken, maar overdrijf niet.

Bron

http://www.studygs.net/tsttak7.htm

21:08 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: examens, hoger onderwijs, secundair onderwijs, openboekexamen | |

De commentaren zijn gesloten.