2008.03.29

Omgaan met informatie - 2

Hoe maak je een keuze uit het totale aanbod van informatiebronnen? Hoe bepaal je welke bronnen het meest geschikt zijn voor jouw doel? De inforamtiebronnen kan  je indelen volgens hun functie. Enkel van de belangrijkste bronnen zijn:

  • gegevensbestanden
  • catalogi van bibliotheken
  • zoekmachines op het Internet
  • portaalsites op het Internet

Gegevensbestanden

Dit zijn verzamelingen van referenties waar de gegevens op een systematische manier zijn ingegeven. Veel bibliotheken hebben dergelijke gegevensbestanden die bedoeld zijn om jou te helpen zoeken naar informatie. De meest algemene geven je de referenties van belangrijke artikels in tijdschriften omdat ze niet in detail kunnen gaan. Bibliotheken die meer gespecialiseerd zijn, zoals de bibliotheek van een bepaalde vakgroep aan de universiteit, treden wel meer in detail. De volgende criteria kunnen je helpen om de bruikbaarheid van een gegevensbestand te onderzoeken:

  • kijk na welke soorten bronnen er in het gegevensbestand opgenomen zijn (tijdschriftartikels, hoofdstukken uit boeken, verhandelingen, verslagen, ...)
  • kijk na of de volledige tekst voorhanden is of enkel de referentie met een korte samenvatting
  • kijk na hoever het gegevensbestand teruggaat in de tijd
  • kijk na welke thema's in het gegevensbestand zitten en of ze nationaal of internationaal van aard zijn
  • kijk na wie het gegevensbestand heeft samengesteld: is het iemand met een zekere autoriteit of is het iemand die vanuit zijn overtuiging bepaalde informatie zou (kunnen) weren uit het gegevensbestand
  • kijk na of er geen tips gegevens worden om het gegevensbestand sneller en beter te doorzoeken

Catalogi van bibliotheken

De meeste elektronische catalogi van bibliotheken gaan maar terug tot de jaren 80. Dit neemt niet weg dat ze vaak nog in het bezit zijn van een papieren catalogus (met steekkaarten) van voor die periode. In een aantal gevallen is het nuttig én noodzakelijk om deze ook te consulteren. Vergeet niet dat nog lang niet alles op het Internet te vinden is!

Zoekmachines op het Internet

De meeste zoekmachines op het Internet zoals Google en Altavista gaan in duizenden websites op zoek naar informatie. Ze geven je dan ook een lijst met veel referenties, waaronder ook veel irrelevante en onbetrouwbare. Het is van belang dat je enkel die informatie gebruikt die duidelijk steunt op een wetenschappelijke achtergrond.

Portaalsites op het Internet

Er bestaan ook verzamelingen van internetreferenties die wetenschappelijk verantwoord zijn. Ze geven je minder informatie, maar deze is wel van een hoge kwaliteit. In veel gevallen zijn ze ook gespecialiseerd in een bepaald wetenschappelijk domein. Enkele voorbeelden:

Bron:

http://studyskills.soton.ac.uk

16:23 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: hoger onderwijs, secundair onderwijs, informatie opzoeken, informatiegeletterdheid, wetenschappelijke zoekrobots | |

De commentaren zijn gesloten.