2007.07.22

Slim studeren

Tweede zit? Herexamens? Misschien heb je toch niet zo slim gestudeerd als je dacht. Anderen kleineren door te zeggen dat ze blokbeesten zijn of dat ze niet kunnen samenwerken, helpt je niet vooruit. Integendeel: het antwoord op de vraag naar slechte resultaten ligt bij jezelf en zeker niet bij de anderen. Maar voor die zelfreflectie is er moed nodig: ofwel is het te hoog gegrepen, ofwel heb je er niet voldoende of niet op de juiste manier voor gewerkt. Dan kunnen de tips op de website van de Universiteit van Leiden je helpen. De dienst voor Studieondersteuning zette een aantal tips in verband met Slim studeren op het Internet. Je vindt ze op http://www.leidenuniv.nl/ics/sz/so/webexpert/slimstu2ps.htm. Ook als je in het secundair onderwijs zit kan je er veel uit leren. Toch maar eens bekijken dus!

Bron

http://www.leidenuniv.nl/ics/sz/so/webexpert/slimstu2ps.htm

02:27 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: algemeen, secundair onderwijs, hoger onderwijs | |

2007.07.06

Leren leren is leren mislukken

Wie leert, wordt af en toe geconfronteerd met een mislukking. Op zich is dat niet erg en hoort het erbij. Hoewel iemand die faalt het op het moment zelf meestal anders ervaart, zeker in examensituaties.

Het mislukken op zich is ook een leerervaring, tenminste als men bereid is er iets mee te doen. Moest iedereen bij een mislukking opgeven, dan zouden er nooit uitvinders geweest zijn. Bij mislukken hoort altijd reflectie (Wat wist je nog niet? Wat interpreteerde je verkeerd? Wat ben je vergeten?) én zelfreflectie (Hoe keek je er tegen aan? Was je voldoende voorbereid? Lag het binnen jouw mogelijkheden?). Vooral die zelfreflectie kan soms heel confronterend zijn.

Eén ding is voor mij zeker. Iedere mens is per definitie een lerende mens met eigen mogelijkheden. Iedere mens heeft eigen capaciteiten. Hij is het aan zichzelf , maar ook aan de gemeenschap, verplicht deze capaciteiten te benutten. En dit kan hij alleen maar als hij het aandurft te blijven leren tot hij aan de grens van zijn capaciteiten zit, en liefst nog net erover. En die grens bereik je maar als je durft te mislukken. En als je deze mislukking niet wegredeneert maar er iets mee doet.

22:56 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: mislukken, secundair onderwijs, hoger onderwijs | |