2007.01.26

Hoe denk ik?

Wie zijn denken wil verbeteren, moet de twee essentiële dimensies ervan beheersen. Enerzijds moet hij de verschillende onderdelen van het denken herkennen. Anderzijds moet hij nagaan hoe hij ermee omgaat. Die onderdelen kan je als volgt omschrijven:

 • Alle denken heeft een doel.
 • Alle denken is een poging om iets uit te zoeken, om een vraag te beantwoorden of een probleem op te lossen.
 • Alle denken is gebaseerd op veronderstellingen.
 • Alle denken vertrekt vanuit een bepaald gezichtspunt.
 • Alle denken is gebaseerd op feiten, informatie en bewijzen.
 • Alle denken wordt uitgedrukt en vormgegeven door concepten en ideeën.
 • Alle denken bevat interpretaties en afleidingen waardoor we besluiten trekken en betekenis geven aan gegevens.
 • Alle denken leidt ergens naar toe, heeft implicaties en gevolgen.

Je kunt je dan afvragen over welke verstandelijke normen een student moet beschikken om die eigenschappen van hun denken te onderzoeken. Veel van deze deze normen zijn afhankelijk van de context waarin ze voorkomen, maar de volgende zijn nagenoeg universeel:

 • Helderheid
 • Nauwkeurigheid
 • Juistheid
 • Relevantie
 • Diepte
 • Breedte
 • Logica

De kwaliteit van het denken van een student hangt af van de manier waarop hij deze universele normen toepast op de verschillende onderdelen van het denken. De volgende richtlijnen kunnen daarbij helpen:

 • Alle denken heeft een doel:
  • Neem voldoende tijd om een doel te bepalen.
  • Maak onderscheid tussen jouw doel en de aanverwante doelen.
  • Controleer geregeld of je nog naar jouw doel toewerkt.
  • Kies betekenisvolle en realistische doelen.
 • Alle denken is een poging om iets uit te zoeken, om een vraag te beantwoorden of een probleem op te lossen:
  • Neem voldoende tijd om de centrale vraag helder en nauwkeurig te omschrijven.
  • Stel de vraag op verschillende manieren om haar betekenis en draagweidte te vatten.
  • Splits de vraag op in deelvragen.
  • Ga na of de vraag één juist antwoord heeft, een vraag naar een mening is of vereist dat er vanuit verschillende standpunten naar haar gekeken wordt.
 • Alle denken is gebaseerd op veronderstellingen:
  • Identificeer jouw veronderstellingen op een heldere manier. Ga na of ze controleerbaar zijn.
  • Ga na hoe je veronderstellingen jouw gezichtspunt vorm geven.
 • Alle denken vertrekt vanuit een bepaald gezichtspunt:
  • Ga na wat jouw gezichtspunt is.
  • Ga op zoek naar andere gezichtspunten en onderzoek wat hun sterke en zwakke kanten zijn.
  • Probeer om alle gezichtspunten op een eerlijke en objectieve manier te benaderen.
 • Alle denken is gebaseerd op feiten, informatie en bewijzen:
  • Beperk je beweringen tot deze die ondersteund worden door de gegevens die je kent.
  • Zoek naar informatie die jouw mening ondersteunt maar ook naar informatie die ze tegenspreekt.
  • Zorg er voor dat alle gebruikte informatie duidelijk, juist en relevant is.
  • Zorg er voor dat je voldoende informatie hebt verzameld.
 • Alle denken wordt uitgedrukt en vormgegeven door concepten en ideeën:
  • Bepaal wat de sleutelbegrippen zijn en leg ze helder uit.
  • Hou rekening met andere begrippen of alternatieve definities van deze begrippen.
  • Zorg er voor dat je de concepten op een zorgvuldige en preciese manier hanteert.
 • Alle denken bevat interpretaties en afleidingen waardoor we besluiten trekken en betekenis geven aan gegevens:
  • Leid enkel die dingen af die in de bewijzen vervat zitten.
  • Kijk of de verschillende afleidingen met elkaar samenhangen.
  • Identificeer de veronderstellingen die je tot je besluit hebben gebracht.
 • Alle denken leidt ergens naar toe, heeft implicaties en gevolgen:
  • Spoor de implicaties en gevolgen op die uit jouw denken voortvloeien.
  • Zoek zowel naar de positieve als naar de negatieve gevolgen.
  • Hou rekening met alle mogelijke gevolgen.

Bron

www.criticalthinking.org

22:49 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: denkstrategieen, secundair onderwijs, hoger onderwijs | |

2007.01.03

Over leermotivatie

Motivatie is zeer belangrijk bij het leren. Sylvia Rimm, een Amerikaanse onderwijspsychologe vatte haar kennis hierover samen in enkele "wetten".

 • Kinderen zullen sneller gemotiveerd zijn om iets te bereiken als ze merken dat hun beide ouders op een positieve manier hetzelfde denken over de inspanningen die moeten geleverd worden en de resultaten die moeten behaald worden.
 • Kinderen leren het juiste gedrag veel gemakkelijker als ze een goed model hebben.
 • Hetgeen ouders over een kind zeggen terwijl het bij het gesprek aanwezig is, beïnvloedt het gedrag en  de zelfperceptie van dat kind op een zeer drastische manier.
 • Overdreven reacties van de ouders op succes of falen kan er toe leiden dat een kind ofwel een zeer sterke druk om te presteren voelt ofwel dat het bij falen enorm wanhopig en ontmoedigd wordt.
 • Kinderen ervaren meer spanning door aan hun werk te denken dan door het effectief te doen.
 • Kinderen ontwikkelen hun zelfbeeld terwijl ze zich ergens voor inspannen.
 • Kinderen ontwikkelen meer vertrouwen en een gevoel van beheersing als ze geleidelijk aan meer macht krijgen naargelang ze meer rijpheid en verantwoordelijkheidszin tonen.
 • Kinderen worden tegendraads als één volwassene zich samen met hem tegen de andere ouder of de leerkracht keert.
 • Volwassenen zouden confrontaties met kinderen moeten vermijden tenzij ze zeker zijn van het resultaat.
 • Kinderen zullen goed blijven presteren als ze het verband zien tussen hun leerproces en het bekomen resultaat.

Bron

www.enhancelearning.ca

21:54 Gepost door Lieven Coppens in Leren studeren | Permalink | Tags: motivatie, basisonderwijs, secundair onderwijs | |